Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

31.3 крива сукупного попиту Зниження рівня цін від P1 до P2 збільшуючи-ет обсяг товарів

31.3 крива сукупного попиту Зниження рівня цін від P1 до P2 збільшуючи-ет обсяг товарів і послуг, на які пред'являється попит, від V1 до Y2. Є три причини такого зворотного залежно-сті. Зниження загального рівня цін веде до збільшення реального багатства, зменшенню норми відсотка і знеці-нению національної валюти. Ці ефекти стимулюють відвели-чення витрат на споживання, інвестиції і чистий експорт, що означає пред'явлення попиту на більше кількістю-ство товарів і послуг. Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Негативний нахил кривої сукупного попиту Що лежить за зворотною залежністю між рівнем цін і обсягом попиту на товари та послуги? Щоб відповісти на це питання, корисно згадати, що ВВП (позначаючи-емий символом Y) є сума споживання (С), інвестицій (/), державних закупокЧО) "ї чистого експорту (NX): Y=C + I + G + NX .
Кожне з цих чотирьох доданків вносить певний внесок в обсяг сово-купного попиту на товари і послуги. Державні закупівлі розглядаються як постійні, так як вони детерміновані поточною політикою уряду, проте інші компоненти витрат - споживання, інвестиції і чистий екс-порт - визначаються насамперед економічними умовами і, зокрема, рівнем цін. Отже, щоб пояснити негативний нахил кривої со-сукупного попиту, ми повинні досліджувати вплив рівня цін на кількість товарів і послуг, на які пред'являється попит, на цілі споживання, інвестицій і чистого експорту. Ефект багатства (ефект Пігу). Розглянемо гроші, які ви зберігаєте в гаманці і на банківському рахунку. Їх номінальна вартість фіксована, але реальна вартість грошей - величина змінна. Коли ціни на товари та послуги оф-ги знижується , цінність грошей зростає, так як ви отримуєте можливість придбати більшу кількість продуктів і послуг.
Таким чином, при зниженні загального рівня цін споживачі відчувають, що їх багатство зростає. Це почуття заохочує їх до збільшення витрат, тобто вони пред'являють більш вищкій, СЩ> ос на товари і послуги. Особливе значення ефекту багатства надавав економіст Артур Пігу (1877-1959), тому дану закономірність іноді називають ефектом Пігу. Ефект процентної ставки (ефект Кейнса). Рівень цін - одна з детермінант кількості грошей, на яке пред'являється попит (гл. 28). Чим нижче рівень цін, тим менша кількість грошей необхідно мати домашнім господарствам для придбання товарів і послуг. Отже, при зниженні рів-ня цін домашні господарства прагнуть зменшити запаси готівки, віддаючи в позику частина з них: наприклад, прибрати приносять процентний дохід обліга-ції або поміщаючи їх в банк на ощадний рахунок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "31.3 крива сукупного попиту Зниження рівня цін від P1 до P2 збільшуючи-ет обсяг товарів"
 1. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. Нині безробіття присутній у всіх країнах світу в
 2. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  Під пропозицією грошей звичайно розуміють грошову масу в обігу, тобто сукупність платіжних засобів, що звертаються в країні в даний момент. Пропозиція грошей в економіці регулюється в основному центральним банком, а також у певних випадках в незначній мірі залежить і від поведінки населення і від поведінки великих комерційних фінансових структур. Різноманіття грошових коштів,
 3. У цьому випадку $ 20 млрд державних за-купок породжують $ 80 млрд попиту на товари і послуги.
  У цьому випадку $ 20 млрд державних за-купок породжують $ 80 млрд попиту на товари і послуги.; проса вправо з AD1 до AD2 рівно на $ 20 млрд. Але коли споживачі реагують: -: а цей зсув, збільшуючи свої витрати, крива сукупного попиту переміщує-ся ще далі, до AD3. Ефект мультиплікатора, що виникає внаслідок реакції споживчих оасходов на підвищення рівня попиту, може
 4. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, що визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 5. 2. Курси валют в умовах свободногофлоатінга
  Обмінний курс валюти є тією ключовою це-ной, яка пов'язує економіку країни з осталь-ним світом У цьому параграфі ми вивчаємо валют- ний ринок, на якому діють попит і пропози-ються Щоб зосередитися на даній темі, мипредполагаем в цьому параграфі, що міжнародно-го кредитування і запозичення не існує. Ця передумова має на увазі, що іностраннаявалюта використовується
 6. Сукупна пропозиція
  Сукупна пропозиція (AS) являє собою вартість тієї кількості кінцевих товарів і послуг, яке пропонують на ринок (до продажу) всі виробники (приватні фірми і державні підприємства). Як і у випадку сукупного попиту, мова йде не про фактичний обсяг виробництва, а про ту величиною сукупного випуску, яку всі виробники готові (мають намір) зробити і запропонувати до
 7. Класична модель
  Основи класичної моделі були закладені ще у ХVIII ст., а її положення розвивали такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. - Б. Сей, Дж. - С. Мілль, А. Маршалл та ін Основні положення класичної моделі наступні. 1 . Головна її передумова - існування на всіх ринках досконалої конкуренції, що відповідало економічної ситуації кінця ХVIII - початку ХIХ в. Усі
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  Причини Великого краху, можливі шляхи виходу з неї та рекомендації щодо недопущення в майбутньому подібних економічних катастроф були проаналізовані та обгрунтовані в книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те , що макроекономіка виділилася в самостійний розділ
 9. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  1) позбавлення сировини, матеріалів - один з найважливіших прийомів для примусу до вступу в картель ; 2) позбавлення робочих рук за допомогою «альянсів», тобто договорів підприємців з робочими союзами; 3) позбавлення підвозу; 4) позбавлення збуту; 5) договір з покупцем про ведення торговельних зносин виключно з картелями; 6) планомірне збивання цін (для розорення «сторонніх», тобто
 10. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  Поява теорії розподілу відноситься до XVII в. До цього часу проводився лише кількісний аналіз розподілу доходів, ніж особливо чудова була робота У. Петті «Політична арифметика». Слово «розподіл» широко використовується Ф. Кене в «Економіческойтабліце» (1758). Міркування про те, як створюються і розподіляються багатства, мають місце в роботі А. Тюрго « ефемериди громадянина »
© 2014-2022  epi.cc.ua