Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А.З. Дадашев. Курс лекцій по блоку навчальних дисциплін з податків та оподаткування, 2007 - перейти до змісту підручника

Списання безнадійних боргів з податків і зборів


Недоїмка, що значиться за окремими платниками податків, платниками зборів та податковими агентами, сплата та (або) стягнення якої виявилися неможливими в силу причин економічного, соціального чи юридичного характеру, визнається безнадійною і списується в порядку, встановленому:
- Урядом Російської Федерації - по федеральних податків і зборах;
- виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації - з регіональних податків;
- місцевими адміністраціями - з місцевих податків.
В даний час порядок визнання безнадійними до стягнення та списання недоїмки і заборгованості по пені і штрафів по федеральних податків і зборів, нарахованих пені і штрафів регулюється постановою Уряду Російської Федерації від 12.02.2001 р. № 100 « Про порядок визнання безнадійними до стягнення та списання недоїмки і заборгованості по пені і штрафів по федеральних податків і зборів, а також заборгованості по страхових внесках у державні позабюджетні фонди, нарахованих пені і штрафів »(з наступними змінами та доповненнями).
Відповідно до зазначеної постанови встановлено порядок списання безнадійної до стягнення недоїмки та заборгованості по пені і штрафів по федеральних податків і зборів у разі:
- ліквідації організації відповідно до законодавством Російської Федерації;
- визнання банкрутом індивідуального підприємця відповідно до Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)» - в частині заборгованості, не погашеної через недостатність майна боржника;
- смерті або оголошення судом померлою фізичної особи - по всіх податках і зборах, а в частині майнові податків - у розмірі, що перевищує вартість його спадкового майна, або у разі переходу спадщини до держави.

Рішення про визнання безнадійною до стягнення та списання заборгованості приймається при наявності таких документів:
- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб про ліквідацію юридичної особи;
- копія ухвали арбітражного суду про завершення конкурсного виробництва (у разі визнання боржника банкрутом), завірена гербовою печаткою відповідного арбітражного суду;
- копія свідоцтва про смерть фізичної особи або копія судового рішення про оголошення фізичної особи померлою;
- документ, що підтверджує перехід спадкового майна фізичної особи, яка померла або оголошеного судом померлим, до держави;
- інші документи, які видаються Міністерством фінансів Російської Федерації та державними соціальними позабюджетними фондами.
Рішення про визнання безнадійною до стягнення та списання заборгованості приймається податковим органом за місцем перебування платника податків.
Порядок прийняття рішення про визнання безнадійною до стягнення та списання заборгованості визначається Міністерством фінансів Російської Федерації, а у разі, заборгованості по страхових внесках, - державними позабюджетними фондами.

Уряд Російської Федерації рекомендувало також виконавчим органам державної влади суб'єктів Російської Федерації та місцевим адміністраціям вирішувати питання визнання безнадійними до стягнення та списання недоїмки і заборгованості по пені і штрафів по регіональних і місцевих податках стосовно порядку, визначеному даними постановою.
5.4
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Списання безнадійних боргів з податків і зборів"
 1. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  списання за рахунок установи безнадійних боргів і недостач матеріальних цінностей; - безоплатне отримання основних засобів та інших цінностей від інших підприємств та осіб; - оприбуткування лишків матеріальних цінностей та грошових коштів; - списання кредиторської заборгованості по закінченні строків позовної давності (3 роки); - оприбуткування матеріалів від ліквідації основних засобів;
 2. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  списані були. У наступному ж році ця обставина, навпаки, спричинить перевищення фактичних видатків над касовими, оскільки працівник відзвітує в израсходовании отримані торік на відрядження коштів, а касових видатків по цьому відрядженні цього року не було. Фактичні витрати також перевищать касові при одночасному дотриманні наступних умов: 1. Працівник
 3. Податковий тягар
  списання безнадійних боргів по податках. У результаті середній рівень оподаткування компаній набагато нижче базового (тобто максимального). Наприклад, у ФРН він становив наприкінці 80-х рр.. близько 50% (базовий дорівнював 71%). У Росії, за оцінкою, він складає в даний час близько
 4. ГЛАВА 9. Податок на прибуток (дохід) організацій
  списанню на собівартість (акти типових форм, вимоги, накладні тощо) Недотримання хоча б однієї з цих вимог веде до того, що для включення виробничих витрат у собівартість немає підстав, і вони повинні фінансуватися з чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні організації після сплати податків. Окремі види витрат для цілей оподаткування включаються в собівартість
 5. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  списання реалізованого незавершеного виробництва прийнятому в обліковій політиці способу оцінки. При перевірці підприємств, що здійснюють прямий обмін товарами, роботами або послугами, ціна операції визнається ринкової за умови, що вона не відхиляється в ту або іншу сторону більш ніж на 30% від ринкових цін реалізації аналогічної продукції (робіт, послуг), що застосовувалися на момент виконання
 6. Словник термінів
  списання коштів з рахунку підприємства за наявності декількох строкових та прострочених платежів і недостатності коштів для їх повного погашення. Пенсія - гарантована щомісячна виплата грошових сум для матеріального забезпечення громадян у зв'язку зі старістю, інвалідністю, вислугою років і смертю годувальника. Планування - процес, що забезпечує збалансоване взаємодію окремих
 7. 11.2. Аналіз дебіторської заборгованості
  списана, слід визначити суму її зниження або підвищення, додавши до заборгованості на кінець року суми, списані на зменшення фінансування, і зменшивши отриманий результат на суму заборгованості, яка склалася на початок року. В інституті за 2001 р. не було сум, списаних подібним чином. Стан заборгованості НДІ за 2001 р. характеризується наступними даними (табл. 11.1). Таблиця
 8. 3. Аналіз зовнішніх активів і зобов'язань країни: приклад Росії
  списанню заборгованостей. Уряд РФ уклало також угоди з іншими колишніми країнами - членами РЕВ з врегулювання взаємних зобов'язань. Приблизно 30% зобов'язань мають бути виплачені у грошовій формі, а інша частина буде погашена у вигляді товарів. Графік обслуговування зовнішнього боргу з урахуванням досягнутих умов його реструктуризації в 1996-1997 рр.. припускав плавне наростання
 9. 7.2. Виконання бюджету
  списання грошових коштів бюджетних рахунків з метою виконання платіжних зобов'язань бюджетів на користь юридичних і фізичних осіб. Підставою для витрачання бюджетних коштів є платіжний документ, оформлений у порядку, встановленому фінансовим органом. При цьому обсяг витрачених бюджетних коштів не може перевищувати виконаних підтверджених бюджетних зобов'язань. Сума грошових
 10. 8.4. Бюджетний дефіцит. Державний борг
  списання боргу. Під конверсією боргу розуміється обмін боргових зобов'язань на товарні поставки або
© 2014-2022  epi.cc.ua