Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

6.5. Форми і системи заробітної плати


Нарахування та виплата заробітної плати працівникам проводиться на основі вибраних організацією форм і систем заробітної плати.
Форми і системи оплати праці являють собою сукупність способів, правил за допомогою яких встановлюється залежність між мірою витраченого працівником праці та її оплатою. При виборі форм, систем оплати праці слід виходити з необхідності забезпечення високої зацікавленості працівників у поліпшенні торговельного обслуговування, зростанні продуктивності праці, обсягу товарообігу, підвищення рентабельності господарської діяльності та збільшення на цій основі заробітної плати.
Вибір форм і систем заробітної плати комерційні організації здійснюють самостійно і передбачають у колективному договорі, угоді (трудовому договорі).
У торговельних організаціях застосовуються дві основні форми заробітної плати: відрядна і погодинна. Кожна з цих форм підрозділяється на кілька систем, що дозволяють врахувати особливості організації та умови праці на конкретних ділянках роботи.
Погодинна форма заробітної плати передбачає оплату праці виходячи з встановлених посадових окладів (тарифних ставок) з урахуванням фактично відпрацьованого часу. При цій формі заробітної плати витрати робочого часу виступають як витрати праці, тобто працівники однієї і тієї ж кваліфікації (тарифного розряду), які пропрацювали одне і теж час отримують однакову заробітну плату, хоча інтенсивність праці у них могла бути різною. Звідси погодинну заробітну плату доцільно застосовувати для оплати праці тих категорій працівників, праця яких складно нормувати або коли індивідуальна виробіток не залежить або мало залежить від самого працівника.

Рис. 6.1 Форми і системи заробітної плати, що застосовуються в торгових організаціяхПогодинна заробітна плата поділяється на дві системи: просту погодинну і почасово-преміальну. Проста погодинна система оплати праці передбачає виплату встановленого окладу (тарифної ставки) за фактично відпрацьований час. При почасово-преміальною системою оплати праці крім встановленого посадового окладу (тарифної ставки) працівникам виплачується премія за конкретні показники при дотриманні певних умов. При погодинній формі заробітної плати особливо важливе значення має нормування праці. Важливо, щоб відпрацьоване кожним працівником час відображало певний обсяг виконаної працівником роботи. Тому для підвищення ефективності почасово-преміальної системи оплати праці необхідно поряд з встановленням норм праці, забезпечення раціонального режиму праці та відпочинку, конкретизація і затвердження посадових обов'язків кожної категорії працівників, організація табельного обліку робочого часу своєчасне проведення атестації працівників.
Відрядна заробітна плата передбачає оплату праці за виконання певного обсягу роботи, наприклад, за фактичний обсяг реалізованих товарів або випущеної продукції за встановленими відрядними розцінками. Відрядна заробітна плата порівняно з погодинною має певні переваги. Вона створює велику зацікавленість у зростанні товарообігу (випуску продукції, обсягу надаваних послуг), сприяє зростанню продуктивності праці, дозволяє постійно збільшувати заробіток, оскільки розмір його залежить від виконання і перевиконання індивідуальної чи колективної норми виробітку.
Відрядна заробітна плата поділяється на такі системи: проста відрядна, відрядно-преміальна, акордна. Всі ці різновиди відрядної заробітної плати можуть бути індивідуальними і колективними. При індивідуальній відрядній оплаті праці розцінки і норми виробітку встановлюються окремо для кожного працівника, і відповідно ведеться індивідуальний облік виконання норм виробітку. Відрядний заробіток працівника обчислюється шляхом множення фактично виконаного обсягу роботи (товарообігу) на індивідуальну розцінку. При колективній (бригадній) відрядній оплаті праці встановлюється бригадна розцінка шляхом ділення середньомісячного планового товарообігу на суму посадових окладів працівників бригади (відділу, секції магазину).
Заробіток бригади визначається шляхом множення бригадної відрядної розцінки на фактичну вироблення всієї бригади. Він розподіляється між усіма членами бригади пропорційно тарифних ставках або окладів і фактично відпрацьованого часу.
Пряма відрядна оплата праці означає нарахування заробітної плати за незмінною відрядною розцінкою за фактично виконаний обсяг роботи. Застосовується головним чином у дрібнороздрібній торговельній мережі та при оплаті праці приймальників склотари. Вона широко використовується в плодовоовощной торгівлі в період масового надходження сільськогосподарської продукції. При цьому відрядні розцінки можуть бути встановлені за одиницю товарообороту (1 млн. руб.) Незалежно від асортименту реалізованих товарів або диференційовано за видами товарів і за натуральні показники (штуки, кг, т). Відрядно-преміальна система оплати праці передбачає виплату поряд із заробітною платою по відрядної розцінки також премії за виконання чи забезпечення зростання відповідних кількісних і якісних показників у роботі. При відрядно-прогресивній системі оплати праці заробіток в межах планового обсягу робіт (товарообігу) нараховується по одинарному розцінку, а за надпланову величину за підвищеним розцінку. Акордна оплата - це відрядна разова оплата праці за весь обсяг повністю виконаних робіт в заздалегідь встановленому розмірі.
У роздрібній та оптовій торгівлі застосовується в основному почасово-преміальна система оплати праці. Відрядна заробітна плата застосовується головним чином у дрібнороздрібній торговельній мережі. За відрядними розцінками оплачується також працю вантажників і інших складських працівників оптових організацій. За відрядними розцінками може оплачуватися праця фасувальників товарів і працівників виробництва в громадському харчуванні. Застосування відрядної заробітної плати в стаціонарній роздрібній торговельній мережі з універсальним асортиментом товарів обмежена, так як це може негативно позначитися на якості торговельного обслуговування. Справа в тому, що застосування відрядної оплати праці вимагає встановлення норм виробітку для працівників торгового залу виходячи з норм часу обслуговування одного покупця. У цих умовах продавець навряд чи буде зацікавлений витрачати достатньо часу на консультацію про товар, його властивості і т.п.
У сучасних умовах традиційно склалося розмежування форм заробітної плати на погодинну і відрядну втрачає своє колишнє значення і не повною мірою відповідає висунутим вимогам. Кожна з цих форм включає елементи інший, і тому не можна їх протівоставляется один одному. Наприклад, широко застосовувана почасово-преміальна система оплати праці включає елементи відрядної заробітної плати. Зокрема, премія, що виплачується працівникам, залежить від зростання товарообігу в порівнянних цінах і рентабельності. У свою чергу відрядно-преміальна оплата праці містить елементи погодинної форми заробітної плати, що знаходить відображення в розподілі відрядного заробітку між членами колективу (бригади) пропорційно відпрацьованому працівником часу.
У ринковій економіці заробітна плата працівників може являти собою просто певну частину колективного заробітку, залежного від результатів господарської діяльності організації (підприємства), без розмежування на тарифну і Надтарифная частини. Про це свідчить досвід застосування гнучких систем оплати праці, зокрема бестарифной системи сприяє значною мірою усунення зрівнялівки в оплаті праці працівників.
Сутність безтарифної системи оплати праці застосовуваної окремими підприємствами полягає в тому, що для кожного працівника встановлюється кваліфікаційний рівень, що характеризує результативність його праці. Залежно від кваліфікаційного рівня, коефіцієнта трудової участі (КТУ) і фактично відпрацьованого часу визначається частка працівника у загальному фонді заробітної плати організації (структурного підрозділу).
Кваліфікаційний рівень працівників визначається шляхом ділення фактичного заробітку за минулий період на сформовану в організації мінімальну величину заробітної плати за той же період. Виходячи з кваліфікаційного рівня та кваліфікаційних вимог до працівника різних професій всі працівники розподіляються за відповідними кваліфікаційними групами.
Наприклад, керівник організації, заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів, фахівці 1 категорії, фахівці 2 категорії, працівники масових професій та ін для кожної кваліфікаційної групи встановлюється свій кваліфікаційний бал. У некваліфікаційних робочих кваліфікаційний бал дорівнює 1,0.
Рада трудового колективу встановлює також перелік показників оцінки якості праці працівників (КТУ). За результатами обліку показників якості праці визначається (КТУ) кожного працівника щомісяця або один раз на квартал.
Методика розрахунку заробітної плати працівника при безтарифної системі оплати праці наступна:
? визначається кількість балів, зароблених кожним працівником шляхом множення кваліфікаційного рівня на кількість відпрацьованих людино-годин і на КТУ;
? розраховується загальна кількість балів, зароблених усіма працівниками, шляхом підсумовування балів за всіма кваліфікаційних групах;
? визначається сума фонду заробітної плати, яка припадає на оплату одного бала (тис. руб.) шляхом ділення фактичної суми фонду заробітної плати на загальну кількість балів;
? заробітна плата окремого працівника обчислюється шляхом множення кількості зароблених ним балів на суму фонду заробітної плати, що припадає на один бал.
Перевага безтарифної системи оплати праці полягає в тому, що заробіток працівників однієї і тієї ж кваліфікації буде різний і залежати від якості праці (КТУ). Безтарифна система оплати праці може бути застосована в торговельних організаціях, що здійснюють облік якості праці працівників за допомогою КТУ.
Викликає певний практичний інтерес зарубіжний досвід щодо застосування такої гнучкої системи оплати праці, як комісійна система, при якій розмір заробітної плати прямо або побічно залежить від обсягу реалізації товарів. Застосовується кілька різновидів системи комісійної винагороди:
1. система лінійного комісійної винагороди, при якій оплата праці проводиться за твердо фіксованим відсотком з обороту;
2. система дегрессіонного комісійної винагороди, що передбачає зменшення розміру комісійної винагороди в міру збільшення обсягу реалізації товарів;
3. система прогресивного комісійної винагороди, що передбачає підвищення розміру комісійної винагороди в міру зростання обсягу обороту;
4. комісійну винагороду, яке встановлюється на базі прибутку. Заробітна плата продавця залежить від величини прибутку, отриманого від реалізації конкретного товару, що стимулює продаж тільки високорентабельних товарів;
5. тимчасові спеціальні види комісійної винагороди, що передбачають в цілях стимулювання швидкої реалізації конкретних товарів, встановлення більш високого відсотка комісійної винагороди на певний термін по конкретному товару.
Враховуючи, що кожна з перерахованих систем оплати праці має переваги і недоліки, західні фірми застосовують залежно від господарської ситуації різні комбінації системи комісійної винагороди в поєднанні з наданням продавцям додаткових непрямих пільг (оплата відпускних маршрутів, придбання авіаквитків першого класу та ін.)
Застосовувані в наших торговельних організаціях відрядно-преміальна та відрядно-прогресивна заробітна плата є різновидами комісійної системи оплати праці. Різновидами безтарифної системи оплати праці є також рейтингова система оплати праці, оплата на основі експертної оцінки результатів праці, система участі в додатково отриманого прибутку за рахунок зростання продуктивності праці, зниження витрат, залишкова система оплати праці за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства та ін Всі ці види гнучких систем оплати праці передбачають оплату за конкретними результатами роботи колективу (за нормативу, встановленому від обсягу виконаних робіт або товарообігу) і розподіл заробітку між працівниками з урахуванням індивідуального внеску кожного в загальні результати роботи підприємства (організації).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.5. Форми і системи заробітної плати "
 1. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  Оплата праці - це регулярно одержувана винагорода за вироблену продукцію, надані послуги або за відпрацьований час (включаючи оплату щорічних відпусток, святкових днів та іншого невідпрацьованого часу), яке оплачується відповідно до трудовим законодавством і колективними трудовими договорами. До завданням статистики оплати праці належать: 1) визначення фонду заробітної
 2. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  Сутність товару робоча сила і її вартість. Заробітна плата, її форми і функції. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими
 3. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ І ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
    Оплата праці - це регулярно одержувана винагорода за вироблену продукцію чи надані послуги або за відпрацьований час, включаючи і оплату щорічних відпусток, святкових днів та іншого невідпрацьованого часу, який сплачується згідно з трудовим законодавством і колективними трудовими договорами. Перед статистикою оплати праці стоять такі основні завдання:
 4. 17.4. Нові підходи до побудови тарифної системи
    Інтереси забезпечення об'єктивної диференціації заробітної плати, збільшення конкуренції на ринку товарів і послуг, постійна необхідність посилення стимулюючої ролі заробітної плати вимагають впровадження нетрадиційних підходів до побудови тарифної
 5. Контрольні питання
    1. Які основні негативні сторони заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 6. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
    7.1. Фактори виробництва і "факторні" доходи: введення в проблему 7.2. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" дохо-ди На жаль, в дійсності заміщення старого капіталу новим і заміна праці капіталом можуть бути проблемними і важкодосяжним. Кемпбелл Р. Мачконнелл, Стенлі Л. Брю Витрати виробництва товару залежать від факторів виробництва - праці, капіталу,
 7. Питання 17 Заробітна плата: сутність, види, форми, системи
    Відповідь Заробітна плата - витрати на відтворення робочої сили (на особисте споживання працівника і його сім'ї). Заробітна плата також включає: - відшкодування підвищених витрат якості робочої сили (складність, умови праці, інтенсивність роботи та ін.); - підтримку зацікавленості працівника в кращих результатах праці (премії та інші стимули); - законодавчі соціальні гарантії
 8. 41. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
    Заробітна плата - це ціна, що виплачується за використання праці. Під працею в широкому сенсі розуміється: 1) оплата праці робітників різних професій; 2) оплата праці різнопрофільних фахівців - юристів, лікарів, стоматологів, викладачів. 3) оплата праці працівників дрібних підприємств - перукарів, водопровідників, майстрів по ремонту телевізорів і безлічі різних торговців - за
 9. Форми заробітної плати
    В економіці багатьох країн одержали поширення дві основні форми заробітної плати: - погодинна; - відрядна. Погодинна заробітна плата застосовується, як правило, на підприємствах з регламентованим технологічним, режимом. При цьому розмір винагороди залежить від відпрацьованого часу. В основі системи лежить погодинна оплата праці, яка множиться на кількість опрацьованого
 10. 19.3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
    Заробітна плата? ціна за працю, що надається людиною з метою реалізації його ділової активності. Всі наймані працівники отримують заробітну плату. На практиці заробітна плата може прийняти форму премій, гонорарів, винагород. Величина заробітної плати залежить від ставки заробітної плати? ціни, що виплачується за одиницю часу (годину, день, тиждень). Необхідно бачити різницю між
 11. Податки та доходи населення
    В даний час, як і минулого року, вирішальна роль у стимулюванні економічного зростання належить сукупному попиту, в тому числі доходах населення. Вони росли досить високими темпами, про що сказано вище. Однак за цими цифрами ховається і цілий ряд протиріч, які вимагають до себе досить серйозної уваги. Разом із зростанням нарахованої реальної заробітної плати реально
 12. Тема 27. ЗАРОБІТНА ПЛАТА І ЗАЙНЯТІСТЬ
    1. Сутність заробітної плати. Заробітна плата виступає як винагорода за працю і є ціною праці при його купівлі-продажу. Заробітна плата в сучасній теорії розглядається двояко: 1) як загальний заробіток людини, в який включаються гонорари, премії, різні винагороди за працю; 2) як ставка або ціна, що виплачується за використання одиниці праці фіксований період
 13. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
    Ринки ресурсів та їх особливості. Ціни ресурсів та їх роль в економіці. Попит на ресурси та фактори, що впливають на нього. Оптимальне співвідношення ресурсів. Правило найменших витрат. Правило максимізація прибутку. Теорії заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на
 14. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
    Основою якісного та ефективного функціонування сучасної системи охорони здоров'я є трудові ресурси, значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість
 15. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
    Середня годинна заробітна плата розраховується на основі частини нарахованого за місяць фонду заробітної плати, що представляє собою пряму заробітну плату або годинний фонд заробітної плати (ФЧЗП). До складу фонду годинної заробітної плати входять компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній
 16. Таблиця 18.
    Таблиця 18.3 РОСТ Продуктивність і ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ КРАЇНА РОСТ ПРОДУКТИВНОСТІ у% РОСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, У% Південна Корея 8,5 7,9 Гонконг 5,5 4,9 Сінгапур 5,3 5,0 Індонезія 4,0 4,4 Японія 3,6 2,0 Індія 3,1 3,4 Великобританія 2,4 2,4 США 1,7 0,5 Брозілія 0,4 -2,4 Мексика -0,2 -3,0
 17. Нижня межа заробітної плати
    Чи існують межі розмірів заробітної плати? Відповідь на це питання виявляє різні підходи до визначення сутності даної категорії. Так, концепція «мінімуму засобів існування», яка бере початок від Д. Рікардо і Т. Мальтуса, зводить заробітну плату до фізично необхідного мінімуму засобів існування. Однак вартість робочої сили не може зводитися тільки до цього мінімуму, а включає
 18. Чим різняться номінальні і реальні доходи?
    В умовах безперервної інфляції одержувані людьми грошові доходи не виражають їх дійсного обсягу по зрозумілої причини - через знецінення грошових коштів. Що конкретно при цьому відбувається, можна бачити на прикладі заробітної плати. Так, при інфляції величина винагороди за працю отримує подвійне вимір: 1) номінальна (від лат. Nominalis - іменний) заробітна плата, яка
 19. Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
    Для вивчення динаміки середнього рівня заробітної плати застосовується індексний метод. При цьому розраховуються індекси постійного, змінного складу і структурних зрушень. Індекс змінного складу характеризує зміну середнього рівня оплати праці залежно від зміни двох факторів: 1) зміни зарплати у різних категорій працівників; 2) структурних змін у складі
 20. Номінальна і реальна заробітна плата
    Заробітна плата, одержувана працівником на підприємстві, являє номінальну заробітну плату. Як правило, вона виплачується в національній валюті. Статтею 131 ТК РФ визначено, що заробітна плата повинна виплачуватися у грошовій формі - наприклад, у валюті Російської Федерації (рублях). Поряд з цим відповідно до колективним або трудовим договором за письмовою заявою працівника
© 2014-2022  epi.cc.ua