Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Закон попиту


Ефекти доходу та заміщення тепер можна використати, щоб показати, чому, по крайней ме-ре в теорії , криві попиту не обов'язково являють-ся убутними. Якби зміни цін мали сво-
12 Цей прогнозний результат теорії споживчої поведінки уста-встановлюються в додатку до даної глави.
Їм наслідком тільки ефекти заміщення, то всекрівие попиту були б убутними. Як толькокакой-то конкретний товар стає більш доро-гим щодо інших товарів за інших рав-них умовах, то споживчий попит на негоуменьшается. Іншими словами, вплив ефек-та заміщення на обсяг попиту в результаті збільшен-ня ціни завжди виявляється негативним. Ноувеліченіе цін також має наслідком еффектидохода Збільшення ціни будь-якого товару уменьшаетреальний дохід кожного споживача. Якщо це нор-мінімальний товар, так що зменшення доходу приве-дет до зменшення обсягу попиту на нього, то еф-фект доходу також буде негативним
З нашого першого висновку випливає: якщо товарявляется нормальним, то крива попиту на неюдолжна бути спадання. Чому? Тому що іеффект доходу, і ефект заміщення, обусловленниеростом ціни, виражаються негативними величи-нами. Більш висока ціна зменшує обсяг спросапосредством як ефекту доходу, так і ефекту за-міщення.
Про Закон попиту повинен завжди виполнятьсядля нормальних товарів. Ефекти доходу ізамещенія, обумовлені збільшенням ценинормального товару, обидва носять отріцательнийхарактер, так що збільшення ціни должноуменьшать обсяг попиту на нормальний товарсо боку будь-якого споживача.
У припущенні, що концерти є нормаль-ними благами (товарами), ми показуємо втабл 6-3, чому крива попиту на концерти дол-жна мати негативний нахил.
Але не всі товари є нормальними. Пред-покладемо тепер, як ми припускали раніше, чтогамбургери є нижчими благами, т.е потреб-ня гамбургерів зростає зі зменшенням доходу, при інших рівних умовах Тоді зменшення ре-ального доходу призведе до зростання попиту на Гамбург-ри, і дія ефекту доходу на обсяг попиту врезультаті збільшення ціни гамбургерів буде поло-жительность У табл 6-3 показано, чому в етомслучае крива попиту на нижче благо теоретіческіможет бути зростаючій. Негативний еффектзамещенія при збільшенні ціни теоретично МОГБ бути переважені позитивним ефектом дохо-
107
да. У той час як натуральний біфштекс становит-ся більш привабливим щодо гамбургерів (ефект заміщення), споживач може сделатьсятакім бідним в результаті збільшення ціни Гамбура-геров (ефект доходу), що він повністю откажетсяот біфштексів і буде їсти більше гамбургерів длябаланса по м'ясним продуктам. Такі події опи-сують те, що називається товарами Гіффена13.
Чи слід нам очікувати, що в реальному міревдруг будуть виявлені товари Гіффена, або това-ри із зростаючими кривими попиту? Звичайно, ні. Такого роду блага ніколи не були знайдені. Атак як будь-який економіст, який відкрив би то-вар Гиффена, став би негайно відомим, це не про-спливло не з причини нестачі усілій14.
Про Насправді закон попиту такжевиполняется і для нижчих благ. Індивідуали-Цінні та ринкові криві попиту на нізшіеблага також є на практиці убивающі-ми, хоча теорія споживчої поведінки ине вимагає цього.
Нитка вигоди виробників з втратами споживачам-лий, щоб зрозуміти, обернуться чи обмеження наімпорт чистої вигодою або втратою для суспільства вцілому, і запитати, чи виявляться інші способи по-мощі внутрішнім виробникам цукру (напри-мер , виплати готівкою, фінансовані за счетболее високих ставок прибуткового податку) більш ви-придатними для споживачів.
Наведемо елементарне визначення ізлішкапотребітеля.
Про Надлишок споживача, пов'язаний з лю-бим товаром, являє собою разніцумежду максимальною сумою, яку запла-тил б споживач за ту кількість данноготовара, на яке він пред'являє попит, іфактіческі заплаченої сумою.
Те, що ця концепція може бути непосредственноувязана із споживчими кривими попиту, справи-ет її практично корисною. Щоб показати це, ми знову звернемося до прикладу з гамбургерами. Нарис 6-5 показана крива попиту Фреда на Гамбург-

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Закон попиту"
 1. Глава 10
  Взагалі-то кажучи, немає причин, щоб досвід помилок був корисніше, ніж уроки успіхів. Але людині від природи властиво уникати покарань. Зробивши помилку, ви не захочете повторити досвід ще раз, а помилки на біржі зачіпають два самих чутливих місця чоловіки: вони ранять ваш гаманець і вашу гордість. Але тут я повинен відзначити щось цікаве: деколи біржовий спекулянт робить помилки і знає про це.
 2. Глава 11
  А тепер повернемося в Жовтень 1907. Я купив яхту і все приготував для плавання в південних водах. Я шалено люблю рибалку і зараз вперше збирався в море на власній яхті, яка буде плисти і зупинятися, де я побажаю, і серце моє раділо від передчуття. Все було готово. Мені небувало пощастило з акціями, але в останній момент мене затримала кукурудза. Слід мати на увазі, що перед
 3. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  Відповідно до класичної теорії вирівнювання факторів виробництва, розвиток глобальної економіки призводить до зростання експорту з країн третього світу продуктів некваліфікованого , трудомісткого виробництва. Оскільки трудомісткі товари дешевше робити в третьому світі, ціни на них падають, виганяючи з ринку конкуруючі з ними виробництва першого світу, що використовують більш дорогу робочу силу. У міру їх
 4. Крива попиту і закон падаючого попиту
  Кількість речей, яке купується людьми, завжди залежить від цін на товари. Між ринковою ціною товару і тим його кількістю, на яке пред'являється попит, завжди існує певне співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ціни на цей товар, як правило, обумовлює зростання попиту на нього. Цю взаємозв'язок між ціною і кількістю товару, що купується
 5. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  Ціною в зарубіжній літературі називається кількість грошей, за яке продається і купується певна кількість товару і послуг. Ціна на ринку визначається в результаті взаємодії покупців і продавців, в ході якого вони порівнюють пропозиція і попит на товар і встановлюють ціну. Так як ціна встановлюється на рівні, коли пропозиція товару дорівнює попиту на нього (пропозицію і
 6. Види цін
  Ціни різняться по ряду ознак. Залежно від масштабу торгових операцій і виду товару виділяють: - оптові ціни, за якими продукція реалізується великими партіями в умовах так званої оптової торгівлі і не включають роздрібну торгову знижку; - роздрібні ціни, за якими товари продаються індивідуальним покупцям у відносно невеликому обсязі; - тарифи
 7. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  Д.Рикардо (1771-1823) - талановитий фінансист і один з найбагатших людей лондонського фінансового світу свого часу - є одночасно людиною, яка внесла величезний внесок у розвиток класичної політичної економії. Д.Рикардо досліджував економіку як складну систему, де діють об'єктивні економічні закони й існує механізм, що забезпечує дію цих законів як
 8. 1. Економічні погляди К. Маркса
  Одним з найбільш цікавих напрямків економічної думки дев'ятнадцятого століття є марксизм, який можна розглядати як своєрідний розвиток класичної політичної економії в тій його частині, де розглядаються основи трудової теорії вартості. Основоположником цього вчення є К.Маркс (1818-1883), німецький економіст і філософ. Взявши за відправну точку своїх досліджень
 9. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що мається мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 10. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  Альфред Маршалл - відомий буржуазний економіст минулого і початку цього століття. Він викладав в Кем-бриджі, і тому школу, створену Маршаллом, нерідко на-викликають в політичній економії кембріджської школою. Він зробив величезний вплив на англійську в особливості і в значній мірі на американську буржуазну економічну думку. Головна праця Маршалла під назвою «Основи
© 2014-2022  epi.cc.ua