Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Якщо рівень 1975 прийнятий за 100, то в 1985 р. уро-вень цін в Італії склав 406, а в СоедіненнихШтатах - 200. (А) Який буде індекс валютного кур-са для 1985 виходячи з теорії ППС? (Ь) фактичне 1985 індекс валютного курсу склав 292. Подо-народжувала або знецінилася в реальному вираженііітальянская ліра? (С) Використовуючи вікно 38-2, об'яснітеізмененіе реального валютного курсу.
2. Припустимо, що завдяки появі нових рин-ков для вітчизняних товарів експортні доходи на-шей країни зросли на 10%. (А) Використовуючи графікфункціонірованія валютного ринку, покажіть пер-воначальное і нову рівновагу при вільно плаваю-щем валютному курсі. (Ь) Припустимо протипожежні-помилкове. Будемо вважати, що діяла система золо-того стандарту і валютний курс був зафіксований.
Який буде в цій ситуації адаптаційний механізм?
3. Припустимо, що процентна ставка в Аргентінеравна 50% річних, а в Сполучених Штатах - лішь15% Що повинен знати іноземний інвестор передтем, як вибрати, в яку країну інвестувати своіденьгі?
4.
«Система фіксованих обмінних курсів валют 60-хроків зазнала краху, тому що центральні банкіне прагнули дотримуватися правил гри». Обговори-ті це твердження.
5. Припустимо, що якась країна девальвує своювалюту на 10%, а її внутрішні ціни зростають на 6%. Яка реальна девальвація?
6. Припустимо, що Мексика починає проводити ж-стку грошову політику. Що, на вашу думку, станеться з мексиканським експортом в следующемгоду: (а) при фіксованому валютному курсі і (Ь) при гнучкому валютному курсі.
7. «При гнучких обмінних курсах валют кожна странаможет вибирати для себе свої темпи інфляції з-вершенно незалежно від зовнішнього світу». Обсудітеето твердження.
8. Коли в 1985-1986 рр.. ціни на нафту впали, Мексика-великий експортер нафти - пережила значитель-ве знецінення своєї валюти. Поясніть цей факт, використовуючи графік функціонування валютного рин-ка
9. «Між регулюванням обмінного курсу валюти іподдержаніем цін на картоплю різниці немає.
З еко-номічного точки зору це одне і те ж ». Обговори-ті це твердження.
10. (А) Припустимо, що попит на французькі франкінеожіданно впав. Покажіть, яким чином цент-ральний банк Франції може втрутитися і уберечьфранк від знецінення. (Ь) Чому центральні банкіпроізводят інтервенції? Що є альтернатівойетім інтервенціям?
11. (А) В якій валюті ви вважаєте за краще мати активи: ввалюте, яка швидко знецінюється, або у валюті, яка швидко дорожчає? Чому? (Ь) Маючи в відуваш відповідь, що ви будете робити, якщо дізнаєтеся, чтовновь обраний уряд країни намеренопредпрінять кампанію по боротьбі з інфляцією, вос-становленню свободи підприємництва і усунутий-ня бюджетного дефіциту?
12. Президент гордий собою, коли долар сильний, але експор-тери цією обставиною незадоволені. Об'яснітепозіцію обох сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua