Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Припустимо, що крива сукупного предложеніяявляется вертикальної, (а) Як економіка буде при-спосабліваться до збільшення пропозиції грошей? (Ь) До якого реальному тимчасовому періоду (якщо такойперіод можливий взагалі) застосовна вертікальнаякрівая сукупної пропозиції?
2. Поясніть, як кожне з наступних змін віз-діє на короткострокову криву совокупногопредложенія і як вона в свою чергу воздействуетна ціни і випуск продукції у короткостроковому періоди-де, (а) Податок на трудові доходи. (Ь) Зростання продуктивності праці, (с) Зростання грошової маси.
3. Іноді стверджують, що в економіці діє закон, відповідно до якого інфляція знижується, когдабезработіца зростає. Чи справедливо це в тому випадку, коли: (а) зсувається крива пропозиції? (Ь) зсуву-ється крива попиту?
4. Федеральна резервна система вирішує скоротити де-ніжну масу. Обговоріть докладно, що відбувається свипуском продукції та цінами в процесі їх адаптації-ції. Визначте точно, що уповільнює пріспособленіеУкажіте також, які компоненти сукупного спро-са в короткостроковій перспективі опиняться під воздей-наслідком скорочення грошової маси.

5. Припустимо, що державні витрати на това-ри та послуги скорочуються. Вважаючи, що спочатку име-лось рівновагу, простежте процес адаптації обсягів по-ма виробництва і цін. (А) Що являє собойпервоначальний результат на такий діаграмі, какріс 31-5? (Ь) Що з часом відбувається на ринкетруда? (С) Що відбувається в довгостроковій перспектівес номінальною заробітною платою? (D) Що відбувалосядит в довгостроковій перспективі з інвестиціями?
6. Уряд проводить законопроект, який за-прещается промислове використання забруднюючих
речовин. В результаті деякі з существующіхмашін надалі не можуть використовуватися. Обсу-дитя короткострокові і довгострокові наслідки длявипуска і цін.
7. На додаток до питань 4 і 5: використовуючи криві со-сукупного попиту та пропозиції, поясніть, чому (з точки зору підвищення безробіття в теченіенекоторого часу) для уряду обходиться до-рого скорочення темпу інфляції з іспользованіемденежной та / або фіскальної політики.

8. Конгрес в національному масштабі вводить податок напродажу. Фірми повинні платити уряду 10% з кожного долара, виручені від продажу. Ви-користовуйте аналіз сукупного попиту та пропозиції, що-
б визначити наслідки цього заходу. Примітка: рівень цін на вертикальній осі - це ціна послевичета податку, тобто ринкова ціна. Щоб возместітьсвоі витрати, фірми тепер повинні призначати це-ни, що включають податок, який став, таким чином, на 10% више.9. Чому інфляція в Сполучених Штатах зберігаючи-лась більше 25 років, незважаючи на зростання безробіття? 10. Як ви думаєте, чи є економічні ціклинеізбежнимі, тобто чи може дійсно компетен-тное уряд попередити їх? Примітка, наетот питання в главі відповіді немає. Ви повинні сделатьсвоі власні висновки і пояснити їх.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua