Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. На рис 230-1 і 25-1 оцінюється трендовий, або по-тенціальний9, випуск продукції, а також пріводітсяего фактичний рівень, (а) Дайте визначення трен-довой динаміки випуску. (Ь) Дайте визначення де-
9 Автори допускають тут неточність. Трендовий рівень випуску естьрасчетний рівень, відповідний середньому темпу приросту. Потен-альний рівень завжди або перевищує, або дорівнює фактичному ви-пуску, так як це є рівень, відповідний кордоні виробниц-дарських можливостей економіки. (Прим. науч. Ред.)
Фіціта випуску, (с) Яким чином обсяг випускаможет перевищувати свій потенційний рівень? (D) Дивлячись на рис. 25-1, скажіть, перевищував Чи фактіче-ський рівень випуску свій потенційний рівень вроки другої світової війни? Поясніть, почему.2 Дайте визначення сукупного попиту, чітко пояс-нив, які елементи інвестицій він не включає.
3. Припустимо, що фактичний обсяг випуску составляет100 одиниць. Плановане споживання домашніх господарств при цьому рівні доходів одно 70, а плануємо-мі інвестиції становлять 45. (А) Що саме - з-биток пропозиції або надлишок попиту - буде наб-люду в цій точці і яка буде величина етогоізбитка? (Ь) Як зміниться рівень товарних запасів? (С) Покажіть цю ситуацію графічно, припускає-лагая, що функція споживання представлена у вигляді С=0.75У. (D) Який має бути рівноважний уровеньвипуска і доходів?
4. Опишіть зв'язок між мультиплікатором і предель-ної схильністю до заощаджень. [Недостатньо лішьвоспроізвесті рівняння (4). Слід пояснити егосмисл.] Поясніть, чому висока або низька MPSозначает більшу або меншу величину Мультипла-катор.
5. Припустимо, MPC=0,6. Припустимо також, що посравнению з початковим рівноважним уровнемдоходов інвестиційний попит зростає на 50 оди-ниць, (а) Наскільки зміниться рівноважний уровеньдоходов? (Ь) Який внесок у це зміна попиту состорони інвестицій та споживчого попиту? (С) Поясніть, як на практиці випуск продукції можетпріспосабліваться до нового рівноважного рівня (використовуйте таблицю, подібну табл.
25-2).
6. Припустимо, що люди вирішили зберігати більш високуюдолю своїх доходів при будь-якому їх рівні. Конкретно: функція споживання з С=0,75 Y перетворилася вС=0,5 Y. Інвестиції становлять 150. (А) Покажіть, який вплив на рівень доходів зробило зраді-ня функції споживання. (Найкраще іспользоватьграфік.) Яким буде новий рівень рівноважних до-ходів? (Ь) зберігаючі чи люди більш високу долюсвоіх доходів в умовах нової рівноваги? Пояс-ните, чому, (с) Використовуючи діаграму, подібну до тієї, що представлена на рис 25-11, покажіть, як зраді-ня функції споживання впливає на равновеснийуровень випуску.
7. У продовження прикладу, викладеного в предидущемвопросе, (а) зберігають чи люди в умовах новогоравновесія абсолютно більше, ніж раніше? (Ь) пояс-ните суть парадоксу ощадливості, (с) Поясніть, вкаком випадку (якщо він, звичайно, існує) парадоксбережлівості є цінним ідеєю, заслужівающейтого, щоб мати її на озброєнні.
8. (А) Знайдіть рівноважний рівень доходів і випускадля економіки, в якій інвестиційний попит ра-вен 400, а функція споживання має вигляд: С=0,8 У.Еслі хочете, можете використовувати графік. (Ь) вище нижче рівень випуску, якщо функція потребле-ня має наступний вигляд: С=100 + 0,75 Y? (Етафункція споживання означає, що люди хочуть по-споживати щось навіть в тому випадку, коли їхні доходи
дорівнюють нулю. Прикладом служить функція потребленіяС на рис. 25-14Ь.) 9. Попит визначає рівень випуску, а випуск в сукупності з доходами визначає попит. Взаємне впли-яние доходів і планованих витрат означає, чтосуществует єдиний рівень доходів, при кото-ром плановані витрати дорівнюють доходам, (а) Опиши-ті словами, як модель визначення доходів у настою-щей чолі трактує цю проблему взаємозалежності яке значення рівноважних доходів.
(Ь) Поясни-ті, чому мультиплікатор виводиться з цієї залеж-мості.10. Використовуйте рис. 25-13 для того, щоб определітьравновесний рівень доходів і результат расшіреніямасштабов інвестування, (а) Нехай функція Ощад-жений буде описана у вигляді: S=-100 + 0,2 Y. Інве-стіціі складають 250. Який первинний одно-весна рівень доходів? (Ь) Покажіть вплив уве-личения інвестицій на 100 одиниць на равновеснийуровень доходів, (с) Яким буде рівень сбереженійв умовах нової рівноваги?
Наступні два питання відносяться до матеріалу, наведеним у вікні 25-2.
11.
11. Припустимо, що функція споживання задається слідую-щей формулою:
C=C0 + cY
12.
(А) Розрахуйте рівноважний рівень доходів. (Ь) Визначте величину середньої схильності до споживання-нию (відношення обсягу споживання до величини до-ходів) при рівноважному рівні доходов.Предположім, що інвестиції збільшуються вместес зростанням доходів. Використовуючи функцію споживання, задану рівнянням в попередньому питанні, і функ-цію інвестицій, задану наступною формулою:
I ^ lo + bY
розрахуйте рівноважний рівень доходів і велічінумультіплікатора. [Припустимо, що (с + V) <1.]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Завдання"
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua