Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. У газеті «Бостон Глоб» від 28 лютого 1987 була на-друкувати статтю, в якій розповідалося про те, какодін водопровідник, усуваючи несправність відпр-водної мережі, дізнався, що він виграв в лотерею 8 млн.дол. Він кинув свою роботу на півдорозі, об'яснівето так «У клієнта була відключена вода, і я йому сказав:« Тобі не пощастило, приятель »» - і запропонував емунайті іншого водопровідника. Який принцип інді-виділеного пропозиції на ринку праці ілюструє цей приклад?
2. За останні 100 років реальна заробітна плата віз-росла, а тривалість робочого тижня скороти-лась. Як можна прокоментувати це з точки зре-ня кривої пропозиції робочої сили окремо взя-того працівника? Поясніть вплив двох ефек-тів, що впливають на положення і форму кривої запропонованого-вання робочої сили.
3. Поясніть, яким чином збільшення реальної заро-бітної плати може стимулювати працюючих до
скорочення свого робочого дня і одновременнопрівесті до збільшення загального обсягу совокупноготруда в економіці.
4. Чому крива пропозиції на ринку праці тієї ілііной галузі може мати тенденцію до зростання, що не-дивлячись на те, що сукупна крива предложеніятруда в економіці такої тенденції не має?
5.
(А) Поясніть, як впливає на оплату праці та занятостьв окремо взятій галузі конкуренція з сторониіностранних підприємств. (Ь) Чи відповідає вашеоб'ясненіе характером змін в зарплаті і уровнезанятості в шкіряної промисловості, наведено-них в табл 16-1? Назвіть щонайменше ще од-ну сферу економіки, де можна було б пріменітьтакой аналіз.
6. У цій главі стверджується, що збільшення частки навчаючи-стия жінок в економіці є і доказом, і результатом зміни ролі жінки в суспільством. Деякі вважають, що ці зміни пояс-няются тільки змінами економічних условій.Подберіте аргументи, які підтверджують або спростування-гающие точку зору, згідно з якою більш високаязаработная плата, а також наявність інших соціальнихфакторов, наприклад доступність дитячих дошкольнихучрежденій, є основною причиною ізмененіяотношенія до народження та виховання дітей та впливав-ють на роль жінок як складової частини трудових ре-сурсоа
7. (А) Розгляньте ситуацію на ринку праці сільськогоспо-дарських робітників у Каліфорнії. З метою ограни-чення припливу сезонних робітників у період уборкіурожая були прийняті суворі законодавчі ме-ри. Обговоріть, до яких наслідків це призводить точки зору рівня заробітної плати на ринку тру-так сільськогосподарських робітників, а також з точкизрения пропозиції та цін на каліфорнійський салати виноград.
(Ь) Приводять чи ці законодавчі ме-ри до погіршення становища окремих працівників?
8. Припустимо, що замість введення цих заходів калі-форнійскім фермерам буде запропоновано ввести мі-мінімальних заробітну плату (поки такої практікінет). Як це може вплинути на рівень зайнятості, на пропозицію і ціни на каліфорнійський салат івіноград?
9. Кінопродюсер стверджує, що кіно приречене на ги-бель, тому що кінозірки за кожну сиграннуюроль отримують астрономічні гонорари. Проком-Ментірі це твердження, використовуючи при цьому по-нятие економічної ренти.
10. Ця глава починається з трьох питань. Тепер ви самісможете на них відповісти: (а) Чому провідні ігрокібейсбольних команд отримують більше, ніж ведущіеінженери? (Ь) Чому студенти інженерних факуль-тетов розраховують на більш високі доходи, аніж не менш здібні колеги, які вивчають історію? (С) Чому некваліфікований робітник в Сполуче-наних Штатах отримує більше, ніж такий же робо-чий в менш розвинутій країні?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua