Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. (А) Поясніть поняття технологічно еффектівногопроізводства (Ь) Припустимо, ви додаєте пятийспособ E до табл. 8-1, при якому використовуються 10едініц праці, 2 трактори, 3 одиниці землі та 14 оди-ниць добрив. Чи буде цей процес технологіческіеффектівним? (С) Який висновок ви могли б сделатьотносітельно технологічної ефективності другіхспособов, показаних в табл. 8-1, якби спосіб Eбил доступним?
154 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів
2. (А) Припустимо, що використання 1 одиниці трудастоіт 10 дол, один трактор обходиться в 50 дол, 1 об'єкту землі коштує 20 дол, а 1 одиниця удобренійстоіт 3 дол Знайдіть економічно еффектівнийспособ виробництва в табл. 8-1 (тобто розрахуйте, какойіз способів виробництва вимагає найменших витрат). (Ь) Поясніть різницю між інженерно-технічно-ми та економічними завданнями в процесі виборасреді альтернативних виробничих процессов.Почему вибір способу виробництва не є чістотехніческім питанням? [Ви, може бути, захочете вос-користуватися вашою відповіддю на (а) для відповіді на (Ь).]
3. Поясніть відмінності між короткостроковими і довгостро-РОЧНО виробничими можливостями, відкритому-вающимися перед фірмою.

4. Припустимо, що у другому стовпці табл. 8-2 поки-зани наступні вхідні значення: 0, 2, 6, 12, 18, 23,27, 30, 32, 33, 34. Розрахуйте граничний і среднійпродукти праці (нові третій і четвертий стовпці) при кожному обсязі витрат праці.
5. Поясніть дві стадії виробництва, показані втабл. 8-3. Чи вважаєте ви, що (а) спочатку завжди мае мати місце зростаюча віддача і (або) що (Ь) в кінцевому рахунку завжди повинно починатися действіеубивающей віддачі? Чому?
6. (А) Наведіть приклад ситуації, в якій гранично-ний продукт праці міг би бути негативним. (Ь) Стала б фірма небудь використовувати працю з від-ріцательно граничним продуктом?
7. Обговоріть статті, що входять до складу постійних з-
держек, і співвіднесіть ваше обговорення з понятіемальтернатівних витрат, представлених в гл.7.
8. Покажіть в табл. 8-4 результат (а) збільшення посто-янних витрат до 800 дол і (Ь) збільшення тижнів-ної зарплати до 250 дол Використовуйте ваші расчетидля формування нової табл. 8-4 з ізмененниміданнимі.
9. Скористайтеся вашими розрахунками наслідків вимірюв-вати в зарплаті з завдання 8 для зображення * какісходной кривої MC (коли зарплата становить 200долл.
), Так і нової кривої MC (коли зарплата дорівнює сумі до-ється 250 дол) . Обговоріть, як зміна зарплатисдвігает криву MC
10. Поясніть залежності між кривою середніх сово-купно витрат і (а) кривої середніх переменнихіздержек, а також (Ь) кривої граничних витрат.
11. Припустимо, що існують тільки два возможнихразмера підприємства у складі фірми і що крівиеATC1 І АТС' на рис 8-6 - це криві АТС, відповідні цим двом розмірам підприємства. Каковакрівая LAC в даному випадку?
12. Поясніть чітко різницю між (а) спадної отда-чий праці (або будь-якого іншого змінного фактора) і (Ь) спадної віддачею від масштабу.
13. (А) Зобразіть криву LAC, що має возрастающуюотдачу від масштабу при всіх обсягах випуску. (Ь) Ка-кое з наступних тверджень щодо відповідної кривої LMC є вірним: (1) кріваяLMC на всьому протязі нижче кривої LAC, (2) кри-вая LMC повинна бути порядку спадання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua