Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. Припустимо, що ваги в CPI в точності ті ж, що і втабл. 2-4. (А) Припустимо, що між 1986 і 1990 гг.плата за житло зросла на 20%, а всі інші цениосталісь без зміни. На скільки відсотків Вира-СТЕТ CPI за цей період? (Ь) Припустимо, що между1986 і 1990 рр.. ціни на продовольство і напої, транспорт, одяг і ремонт зросли на 20%, тогдакак інші ціни залишилися незмінними. На сколькопроцентов виросте CPI за ці чотири роки? (С) Перед-покладемо, що ви належите до тих людей, коториеособенно люблять розваги, і ви витрачаєте 18% ваше-го доходу на розваги. Поясніть, чому CPI мо-же і не дати вірної оцінки вашої особистої стоїмо-сті життя.
Z Припустимо, що в економіці виробляються толькомороженое і капуста; в таблиці, наведеної внізуколонкі, містяться дані про кількості і ценахпродукціі в 1972 і 1986 рр.. (А) Розрахуйте значеніеномінального ВНП в 1972 і 1986 рр.. (Ь) Вичіслітезначеніе реального ВНП в 1986 р., прийнявши за базу1972 р. (с) Перелічіть величину дефлятора ВНП для1986 р. (d) Значення якого з дефляторов виросло за період 1972-1986 рр.. на більшу величину в процен-тах: дефлятора гіпотетичної економіки з даннойзадачі або дефлятора для економіки СоедіненнихШтатов? (Використовуйте дані з табл. 2-5.)
3. (А) Використовуючи дані з завдання 2, розрахуйте-відсоткового зростання цін цих двох товарів окремо завесь період; поясніть, чому отриманий відповідь бли-зок до значення, темпу приросту дефлятора ВНП, відпрацьовано-жающего динаміку середнього рівня цін. (Ь) рассч-цію, на скільки відсотків зросли фізичні об'єк-еми цих двох товарів; поясніть, чому ваш ответблізок до значення темпу приросту реального ВНП, що представляє собою величину общею фізіческогооб'ема виробництва.
1972 1986 Товар Ціна Кількість IJeHa Кількість КапустаМороженое 0,40 1Д0Д5 1,4 1,00 2,21,25 "3,0 Ціни дані в доларах за одиницю продукції, випуск морозива з-міряється в мільйонах талонів, а капусти - у мільйонах фунтів.

4. У цій главі докладно обговорювалася взаімозавісімостьмежду медіанним доходом і рівнем полученногообразованія. Основна змінна, рассматріваемаяв прикладі як «інших рівних умов», - етоуровень здібностей осіб , які отримали більш високійуровень освіти, (а) Чи можете ви знайти другіефактори, умови, які повинні були прініматьсяв розрахунок, але не розглядалися? (Ь) Як ви думаєте, чи має значення той факт, що ті, хто навчається біль-ше, при вступі на роботу виявляються і болеестаршімі за віком, судячи з даних табл.
2-2 ірис 2-5? (с) Припустимо, що п'ять чоловік получаютдоходи (виміряні в тисячах доларів), рівні 2, 5; 15,3; 16,5; 17,4 і 19,3. Який середній (среднеаріфме-тичні) дохід? Який медіанний дохід?
5. У 1980 р. рибалки Массачусетса отримували в среднем27, 3 цента за фунт тріски, 42,4 цента за фунт камба-ли і 38,7 цента за фунт пікші. До 1984 р. ці ценисоставілі 37,9; 96,5 і 71,5 цента відповідно, (а) Розрахуйте зміни у відсотках кожної з етіхтрех цін за аналізований період. (Ь) Рассчітайтеотносітельние ціни: тріски до камбалі, камбали кпікше і пікші до тріски в 1980 і 1984 р. (с) співвідносячи-ситі ці зміни у відносних цінах з розрізни-ями в процентних змінах, які ви розрахована-ли в (a), (d) Ha основі даних табл. 2-7 про значеніідефлятора ВНП Перелічіть реальну ціну тріски, кам-бали та пікші в 1984 р. в центах за фунт, іспользуяцени 1980
6. (а) Випишіть з тексту гл. 2 значення CPI і ценудревесіни каліфорнійської цукрової сосни в 1960 і1984 рр.. (Ь) Розрахуйте реальну ціну цукрової сос-ни в 1984 р. в доларах 1960 (с) Зросла або сни-зілась ціна цукрового сосни за цей період? (d) Рас-дивимося людей, які вирішують будувати будинок і обдумуючи-чих, який матеріал (південну або цукрову сосну) використовувати для будівництва в 1960 і 1984 Какізмененія в цінах за цей період можуть вплинути наіх рішення про використання цукрової або, навпаки, південній сосни?
7. На вашу думку, злочини належать до еконо-Л4іческім факторам. Зокрема, ви вважаєте, чтоето може ставитися деяким чином до людей, які не мають роботи, (а) Як ви будете перевіряти ва-ше припущення? Яка інформація вам понад-бится і чому? (Ь) Де ви збираєтеся шукати дан-ні? (с) Які інші фактори, які підпадають під «інші рівні умови», ви хотіли б врахувати?
8. Ви знаходитесь на засіданні ради университетскогофутбольного стадіону і повинні допомогти установітьцени на квитки. Ви хочете зібрати максимально мож-можна дохід для футбольної команди. Маючи в увазі, що дохід дорівнює добутку ціни і колічествапроданних місць, опишіть вашу «модель» взаімосвязімежду ціною квитків і сумарним доходом. (Примі-чание, питання не має єдиного правильного від-вета.)
9. Наступна інформація відноситься до сукупного по-требления (до витрат населення) і сукупним до-ходу (за вирахуванням податків) населення СоедіненнихШтатов в трильйонах поточних доларів, (а) Побудуй-
Глава Комерсант Основні поняття і методи 39
ті графіки двох часових рядів із змінною «вре-мя» по горизонтальній осі.
Qo) Побудуйте діаграммурассеянія наведених даних, (с) За допомогою ли-Нейко проведіть пряму на цій діаграмі, чтобиустановіть зв'язку між цими змінними показу-телямі, (d) Які можуть бути припущення наоснове (Ь) і (с) про характер взаємозалежності між-ду доходами та витратами населення?
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Споживання 1,40 1,57 1,73 1,92 2,05 2ДЗ 2,42 2,58 Дохід 1,55 1,73 1,92 2, 13 2Д6 2,42 2,67 2,80
Джерело: Economic Report of the President, 1986, Table B-25.
10. На рис 2 - 6 наведені значення темпу зростання інфля-ції і реального ВНП у Сполучених Штатах до1977 р. Значення для останніх років представлені втабліце. Як ці дані доповнюють результат, напів-ченний на основі рис. 2-6? (Ймовірно, було б поліз-
але перемалювати рис 2-6 і нанести ці дополнитель-ні дані на результат.)
Темпи 1978 1979 1980198119821983 +198419851986
Інфляції 7, 3 8,9 9,0 9,7 6,4 3,9 3,8 33 2,7
Реального ВНП 5,3 2,5-ОД 1,9 -2,5 3 , 6 6,4 2,7 2,5
Джерело: Economic Report of the President, 1987, Table B-2 and B-3.
H. Обговоріть наступне твердження. «Економіческаянаука відштовхується від припущення (яке, какми знаємо, є хибним), що людське поведе-ня передбачувано. Насправді ми не можемсказать, як люди відгукнуться на зміни еконо-вів змінних, подібних цінами або доходам, оскільки їх реакція сильно залежить від индивидуаль-ної психології. Таким чином, досить імовірно, чтопрогнози економістів будуть абсолютно нереальні-ми. Ми просто не можемо чекати чого-небудь корисно-го від вивчення цієї дисципліни і даного курсу. (Очевидно, що тут немає «правильного» відповіді)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Завдання"
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. В цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність . Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua