Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. (А) Припустимо, що ви живете на самоті наострове. Які з трьох основних економічних про-блем вам не довелося б вирішувати? (Ь) Чому не мож-
никает ніяких економічних проблем, коли людіімеют все, що хочуть? (С) Як ви думаєте, дійсно-тельно чи необмежені людські потреби настане день, коли ми будемо проізводітьстолько, що кожен зможе мати все і в будь-якому ко-лічестве?
2. Як проблеми «що», «як» і «для кого» вирішуються вваш родині?
3. Уявіть економіку з п'ятьма працівниками, коженз яких за день може призвести або четиреторта, або три сорочки, (а) Накресліть кордон про-виробничих можливостей такого суспільства. (Ь) Скільки тортів могло б спожити суспільство, якщо бионо було готове обходитися без сорочок? (С) Отметьтеточкі на вашому графіку, відповідні нееффек-нормативним методам виробництва, (d) Поясніть, почемуточкі зовні границі є недосяжними. j
4. Дана економіка така ж, як у задачі 3. Однак для jпроізводства сорочок винайдений новий метод, благо-Jдаря яким один працівник може проізводітьпять сорочок в день. Поліпшень у виробництві тор-тов не відбулося, (а) Покажіть новий кордон про-виробничих можливостей суспільства.
(Ь) Як онасоотносітся з попередньою кордоном? (С) Якщо споживачем воліють мати і торти, і сорочки, ка-ков, найімовірніше, буде суспільний вибір відно-, сительно того, що виробляти?
5. Економісти зазвичай говорять, що не існує такойвещі, як «безкоштовні обіди». Але якщо суспільство працюе неефективно, існує можливість вироб-водити більше товарів усіх видів. У цьому сенсі в той-який економіці є місце «безкоштовним обідам» - непотрібно ні від чого відмовлятися, щоб справити ещеодін «обід». Поясніть, коли немає місця «бесплатнимобедам» і чому.
6. Навіть у країнах радянського блоку робочі, отримуючи до-хід, можуть принаймні частина його витратити в iмагазінах, купуючи те, що вони хочуть. Як ви думаєте, чому радянські плановики не йдуть далі по путіусіленія командної економіки до безпосередньо-му розподілу всіх товарів і послуг між окремими, вими жителями?
7. Поясніть, використовуючи принцип граничного вибору, як ресторан швидкого обслуговування повинен решітьвопрос про наймання одного додаткового помічника.
8. Опишіть, яким чином діяла б невідімаярука в тому випадку, якщо б велике число студентовколледжа вирішили кинути навчання і стали б шукати pa-^ боту на повний робочий день?
9.
Які з наведених нижче тверджень являютсяпозітівнимі, а які нормативними? Поясніть, по-чому, (а) Темп інфляції впав майже до нуля. (Ь) Темпінфляціі впав майже до нуля, і саме час подтолк-| нуть економіку до нового етапу розвитку, (с) Уровеньдоходов в США вище, ніж в СРСР, (d) Амеріканцисчастлівее росіян, (е) Оскільки людям не следуетпіть, ми повинні збільшити податки на міцні напит-ки, (f) Якщо ми збільшимо податки на міцні напої, то знизимо обсяг їх споживання у суспільстві.
10. Поясніть, які з наведених тверджень відно-сятся до макроекономіки, а які до мікроекономіки.
I
15
(а) Ціна бананів в цьому місяці низька. (Ь) Нефтянойкрізіс 1973-1974 рр.. викликав у Сполучених Штатахзначітельний зростання та інфляції, і безробіття, (с) Види фермерів на урожай пшениці хороші, і пого-
так сприяє; отже, урожай повиненбути високим, (d) B Мічигані рівень безработіциотносітельно більш високий у порівнянні з другімірегіонамі країни.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua