Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Вплив регіональної інтеграції на світовий господарство

. Розподіл світового господарства на інтеграційні угруповання справляє суперечливий вплив на процес глобалізації, міровізаціі господарської діяльності у світі. Освіта міжнародних економічних об'єднань і союзів сприяє розвитку міжнародного виробництва в рамках таких об'єднань. Одночасно це створює перешкоди економічним відносинам між країнами, що належать до різних угруповань, призводить до концентрації товарних потоків усередині економічних об'єднань, про що свідчать дані всередині регіональної торгівлі. Частка внутрішньорегіональної торгівлі в ЄС у 70-80-ті роки піднялася з 60 до 66%, а потім знизилася до 62%, в НАФТА - з 36 до 51%, в Меркосур - з 9 до 21%. У АСЕАН не відзначалося просування в цьому відношенні (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Частка внутрішньорегіональної торгівлі,%

1970 1980 1990 1998 ЄС-15 59,3 61,0 66,0 61,6 НАФТА 36,0 33,6 41,4 51,5 Меркосур 9,4 11,6 8,9 16,7 АСЕАН 21,1 16,9 18,7 20,6
І с т о ч н і до: Handbook of international trade and development statistics. UNCTAD. 1994; UNCTAD Handbook of statistics, 2000.
Діє і протилежна тенденція: зміна положення низки країн у світовому господарстві, зросла інтенсифікація їх економічних зв'язків підривають їх первісну зацікавленість підтримувати відносини головним чином на блокової основі. Звідси з прагнення розширити рамки відносин, вийти на контакти з іншими об'єднаннями самостійно або в складі всієї угруповання. В результаті даних процесів виникають нові механізми відносин між окремими угрупованнями.

Взаємовідносини інтеграційних угруповань, торгових блоків і окремих країн в основному охоплюють митну і кредитну сфери. Наприклад, ЄС проводить безмитну торгівлю продукцією обробної промисловості з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Укладено угоди про асоціацію з більшістю країн, що раніше входили в колоніальні імперії європейських метрополій, оформлені відносини двостороннього характеру з рядом угруповань країн, що розвиваються і з окремими державами.
Розширенню міжнародного співробітництва сприяє дію міжрегіональних організацій, зокрема Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АПЕК) - міжурядова організація, створена в 1989 р. В основу її концепції покладено «відкритий регіоналізм», тобто поширення заходів з лібералізації внутрішньорегіональних економічних зв'язків на треті країни. При цьому учасники орієнтуються на гнучкі, мережеві за своїм характером форми співпраці, заохочення взаємодії, в першу чергу в приватному секторі. За складом учасників АПЕК виділяється серед регіональних економічних об'єднань. У ньому беруть участь індустріально розвинені країни.
Поряд з об'єднаннями у формі зон вільної торгівлі, митних союзів важливе місце в процесі господарського зближення займають асоціації країн - виробників і експортерів сировини, серед яких особливе місце посідає Організація виробників і експортерів нафти (ОПЕК), а також вільні економічні зони (ВЕЗ).
Асоціації країн-виробників створювалися країнами, що розвиваються, оскільки сировина відіграє важливу роль в економіці багатьох з них, досягаючи 80% експорту окремих країн і будучи основним джерелом їхніх валютних надходжень.

Асоціації створювалися з метою протистояння потужним ТНК, які проводили політику низьких цін на сировину. Право на їх освіту було підтверджено резолюціями Генеральної Асамблеї ООН.
Подібну роль грають вільні економічні зони, створені в державах, що входять в різні регіональні економічні об'єднання. Наприкінці 90-х років у світі налічувалося приблизно 2000 ВЕЗ. Їх сумарний зовнішньоторговельний оборот перевищує 10% світової торгівлі. У поширеній розумінні під вільною економічною зоною розуміється безмитна торгова і складська зона, яка, залишаючись частиною національної території, з точки зору фіскального режиму розглядається як що знаходиться поза державних кордонів. Найбільш характерна риса цих зон - практична відсутність будь-яких обмежень на діяльність іноземного капіталу, і перш за все, на переклад прибутків і капіталу. Вільні економічні зони найбільшою мірою відповідають потребам ТНК, оскільки приймаюча країна зазвичай забезпечує інфраструктуру і початкову підготовку робочої сили.
Таким чином, світові економічні взаємини, які проявляються в міжнародному переплетенні підприємницького капіталу, поділі праці, інтеграції, призводять до посилення взаємодії господарств різних країн.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вплив регіональної інтеграції на світове господарство "
 1. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  вплив ринкового механізму на формування внутрішніх і світових цін має бути рівнозначно і в значній мірі зумовлювати однакові тенденції в їх динаміці і неможливість істотних довготривалих відмінностей у рівнях цих цін. Один з найважливіших факторів, що впливають на стан платіжного балансу і тим самим створюють умови для конвертованості, - реальні курсові співвідношення,
 2. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  впливом НТП посилюється предметне, подетальное, технологічне розподіл праці на внутрифирменном і межстрановом рівнях. Зростає взаємозв'язок (взаємозалежність) виробників окремих країн на основі не тільки обміну результатами праці, а й організації спільного виробництва на базі кооперування, комбінування, взаємодоповнюваності виробничо-технологічних процесів.
 3. Глосарій
  впливу на величину попиту на даний товар зміни ціни іншого товару Змінні витрати - витрати, розмір яких залежить від обсягу виробництва фірми Перехідна економіка - економічна система, в якій поєднуються економічні відносини і механізми, властиві як відмираючої, так і народжується системі; взаємодія елементів старої і нової систем призводить до витіснення перших і
 4. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  вплив на економічне зростання продовжувала надавати державна бюджетна політика. Її особливістю стало скорочення федеральних закупівель при повільному збільшенні бюджетних витрат властей шта-тов і місцевих органів самоврядування. У 1995 р. уряд Клин-тону вийшло з новими пропозиціями про посилення контролю за бюд-житній витратами, які дозволили б протягом наступних п'яти років
 5. 4. Валютні відносини. Валютних курс і його різновиди
  впливом численних факторів, що визначають зміну попиту на валюту і пропозиція валюти. Фактори, зміни валютного курсу: 1. Стан торговельного та платіжного балансу країни. Активний торговельний баланс і чистий приплив іноземного капіталу сприяють підвищенню курсу національної валюти, тому що зростає попит на вітчизняну валюту з боку іноземців. У свою чергу
 6. Введення
  впливом науково-технічного прогресу (НТП). В індустріальних країнах йде інформаційна революція - інформатика, зв'язок, широке впровадження інформаційної техніки і технологій скорочують значення тимчасового чинника в економічних процесах. Змінився вигляд і характер виробництва продукції. Величезні зрушення відбулися у розвитку продуктивних сил. Світове виробництво майже в два рази
 7. Коментарі
  впливу і зважити їх відносний внесок у людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що
 8. КИТАЙ
  вплив на інших), а Індія не бере участь. Велика частина загального індійського ВВП складається з їжі та інших простих предметів першої необхідності, вироблених і на місці. Виходячи з нинішнього стану Китаю, можна передбачати, що йому знадобиться більше століття, щоб зайняти місце в розвиненому світі. Японії знадобилося для цього сто років, і навряд чи яка-небудь країна в історії добилася
 9. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  впливом нерівномірного економічного розвитку територій, відчуває вплив демографічних, історичних, культурних та інших специфічних факторів. Висловлюються пропозиції про виділення в особливу форму конверсійної і економічного безробіття, що набувають особливої значущості внаслідок проведення в перехідний період конверсії ВПК і посилення кон'юнктурних коливань. За
 10. 2. Фактори економічного зростання, їх класифікація
  впливу на їх поведінку, в першу чергу, з боку державного управління, яке можна виділити як надстроечного фактора. Державні програми економічного розвитку включають цілі забезпечення економічного зростання. Держава як мінімум забезпечує правову основу економічних відносин. А це по-різному може впливати на протікання економ.іче-ських процесів. У даному
© 2014-2022  epi.cc.ua