Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Облік витрат засновництва у вартості товару


Фундація відіграє незамінну роль у процесі створення товару. Наявність ре-сурсів або кваліфікованої робочої сили недостатньо для організації суспільного виробництва: навіть самі підготовлені фахівці найчастіше не здатні са-мостійно згуртуватися в єдиний трудовий колектив і сформулювати мету, до реалі-зації якої вони повинні прагнути.
До вступу в процес виробництва товару майбутні фактори виробництва представляють собою звичайні блага. Саме засновник включає блага в виробничих-ний процес і тим самим перетворює їх на фактори виробництва: робочу силу в працю, грошові ресурси і засоби виробництва в капітал, ділянку землі в «землю», гро-ються блага - в фактор виробництва з тією ж назвою .
Однак фундація? не якийсь особливий, а звичайний фактор виробництва, і воно має вартість і ціну. Засновник приймає на себе основну частину можливих ризиків і ініціює виробництво продукту, причому саме в такій послідовності. Власне кажучи, рішення про забезпечення ризиків власними ресурсами вже запус-кає процес створення підприємства. Потім засновник повинен найняти вищий управлен-чний персонал і прийняти рішення про наймання відсутніх факторів виробництва. Це? праця, але одномоментний, якщо він і повинен оплачуватися, то один раз. Весь інший працю лягає на плечі найманого персоналу (так як в умовах прийнятого допущення уч-редітелей не застосовує власну працю)
Таким чином, єдині реальні витрати засновництва як фактора про-виробництва являють собою оплату всіх втрат в випадку невдачі підприємства, напри-мер, якщо продукт не буде користуватися попитом.
Тим самим вартість витрат устано-дітельства визначається величиною витрат, пов'язаних з прийняттям на себе ризиків. Ве-личина останніх виражається цілком певним значенням? сумою взятого устано-можцем кредиту з урахуванням процентної ставки (або обсягом власних ресурсів, вло-дені в підприємство, якщо засновник набуває капітал і «землю» на власні гроші). Вартість витрат засновництва, сукупна або віднесена до одиниці продук-та, враховується засновником при формуванні вартості товару.
Сукупна вартість продукту (товару), виробленого підприємством, ССпроізв, 1 або ССпотр, 1, формується відповідно до (11) - (14). В її основі лежить МНТ (Рмнт) уч-редітелей, який повинен компенсувати здійснені витрати факторів виробництва. У цій главі показано, що МНТ засновника включає в себе:
? договірну ціну робочої сили (договірну ціну витрат праці), яка визначається за умовами найму працівника;
? договірну ціну оренди блага (або договірну ціну грошового кредиту, тобто, об'єк-ем кредиту з урахуванням відсотків);
? вартість витрат, пов'язаних із забезпеченням можливих ризиків.
(Якби ми не виключили з розгляду суспільні блага, то до цього спи-ску слід було додати і податки).
Засновник розглядає як вартості здійснених ним витрат факторів виробництва не тільки вартості витрат його власних факторів виробництва, а й договірні ціни витрат чужих факторів виробництва. Тому ті й інші можна обсягів по-дініть терміном «засновницька вартість».
У табл. 3 узагальнено отримані відомості по вартостям власників і засновник-ським вартостям всіх розглянутих факторів виробництва.
Для повноти картини в таблицю додані отримані попутно рішення (вони викладені у коментарях) для власних факторів виробництва засновника? праці, капіталу і «землі».
Таблиця 3
Вартість витрат факторів виробництва
Фактор Вартість витрат фактора виробництва виробництва вартість власника засновницька вартість Наймана праця Ціна МНТ, необхідного для вос-виробництва робочої сили робіт-ника Договірна ціна робочої сили (за-трат праці) Орендовані капі-тал і «земля» Ціна витраченої частини блага Договірна ціна оренди блага Фундація Вартість витрат, пов'язаних із забезпеченням ризиків Вартість витрат, пов'язаних із забезпеченням ризиків Праця засновника Ціна МНТ, необхідного для вос-виробництва робочої сили устано-уря Ціна МНТ, необхідного для вос-виробництва робочої сили устано-уря Капітал і «земля» засновника Ціна витраченої частини блага Ціна витраченої частини блага
Отже, засновник розглядає вартість товару Спроізв, 1, од. чужого товару / 1 од. власного товару, як суму засновницьких вартостей витрат факторів виробництв-ва. Табл. 3 наочно показує, що самі засновницькі вартості являють собою договірні ціни витрат чужих факторів виробництва та вартості витрат власних (що належать засновнику) факторів виробництва. Але товар володіє не тільки вартість, у процесі обміну він отримує ціну. Політекономічні слідства, випливають-щие з цього факту, розглядаються в наступних розділах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Облік витрат засновництва у вартості товару "
 1. Облік витрат капіталу і« землі »у вартості товару
  витрати чинників виробництва мають ме-сто в даному випадку? Оскільки ми прийняли допущення про окреме володіння факторами виробництв-ва, в діях власників капіталу і «землі» немає ніякого ризику. Весь ризик прини-маєт на себе засновник. Він за рахунок свого майна гарантує повне відшкодування можливих втрат при невдачі підприємства. (В цьому і полягає його головна функція). Власники
 2. Крива пропозиції
  витрат на розробку і від-работку нової технології виробництва, фундація (див. нижче) і т. п. Однак у міру зростання виробництва роль цих факторів падає, що проявляється у зниженні Спроізв, 1 на на початковому ділянці кривої пропозиції. Після досягнення певного рівня випуску товару собівартість Стабія-зіруется? крива Спроізв, 1 проходить приблизно на однаковому видаленні від осі
 3. ОБЛІК ВИТРАТ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В ВАРТОСТІ ТОВАРУ
  витрати чинників виробництва їх власникам. У цій главі належить з'ясувати, витрати яких чинників виробництва повинні враховуватися у величині вартості товару і що собою являють ці затра-ти. Попередньо, однак, слід уточнити зміст використовуваних категорій. Попередні глави мали довести, що то підвищену увагу, яке уделя-ється в даній роботі розробці та
 4. Фундація
  витрат якого є не річ, а корисний ефект. Логіка трудової теорії зрозуміла: в ній єдине джерело вартості - праця, отже, будь-який товар, в тому числі, у формі послуги є результатом праці. У синтетичної концепції всі фактори виробництва визнаються джерелами вартості, тому всі вони, включаючи і той, який названий учредительством, можуть створювати послуги. Під
 5. Інші попередні зауваження
  витрат декількох факторів виробництва, наприклад, устано-дітельства, капіталу і праці або капіталу і «землі», швидше правило, ніж виняток. Однак прийняте допущення про роздільність володіння кожним фактором виробництва дозволить отримати рішення проблеми в принциповому, «чистому» вигляді. Отримане рішення можна буде легко поширити на всі реальні випадки. По-третє, відносини суб'єкта і
 6. Облік витрат праці у вартості товару
  урахуванням відносної споживчої цінності робочої сили робіт-ника (або, що те ж саме, споживчої цінності витрат його праці) для роботодавця. (Підкреслимо ще раз, що фактично роботодавець, як споживач робочої сили, оце-нива не витрати праці, а результат цих витрат, але, з точки зору працівника, він оціни-кість саме витрати. Тому вираження «цінність витрат праці» і
 7. Різниця вартостей суб'єктів обміну
  витрат факторів виробництва? праці (при сформованому рів-ні споживання), капіталу, «землі», засновництва і суспільних благ. Вартість суб'єкта, що розглядається як споживача чужого товару спотр, 1 (спотр, 2), дорівнює максимальному обсягу власного товару, який він готовий віддати за одиницю чужого това-ра, щоб задовольнити якусь свою потребу. З двох останніх великовагових фраз
 8. додаткової вартості
  витрат фак-торів виробництва (у розрахунку на одиницю товару), який виробник вклав у ство-рення товару і який йому необхідно компенсувати, повністю покривається вели-чиною Спроізв, 1. Тому додатковий дохід, що виникає як би з «нізвідки», з процесу обміну, з боку виробника товару сприймається саме як приба-вочная вартість: виробник витратив на оплату
 9. Ринкова ціна витрат факторів виробництва
  витрат факторів виробництва у вартості товару »показано, що вартість товару з боку його виробника (засновника) Спроізв, 1 (її розмірність? од. чужого товару / 1 од. власного товару) дорівнює сумі засновницьких вартостей за-трат факторів виробництва. Оцінка вартості товару споживачем спотр, 2, як правило, вище Спроізв, 1. В результаті обміну між засновником-капіталістом і
 10. Підстави для присвоєння додаткової вартості
  витрати чинників виробництва удостоїлися вищої оцінки з боку конкретного споживача і, в кінцевому підсумку, всього гро-ва, ніж розраховував сам виробник. Тому додаткова вартість виступає як сумарна різниця ринкових цін і засновницьких вартостей витрат усіх факторів виробництва, застосованих при створенні товару, або як сума приватних додаткової вартості, створених
© 2014-2022  epi.cc.ua