Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Різниця вартостей суб'єктів обміну


Відповідно до умов здійсненності обміну (9а) або (9б):
Спроізв, 1? Спотр, 2; (9а)
спотр, 1? Спроізв, 2. (9б)
обмін відбувається за наявності позитивної (як правило) або нульовій різниці вартостей суб'єктів обміну - РСС. РСС визначається за очевидним формулами:
- при віднесенні РСС до одиниці ресурсу першого суб'єкта: РСС=спотр, 2 - Спроізв, 1;
- при віднесенні РСС до одиниці ресурсу другого суб'єкта: РСС=спотр, 1 - Спроізв, 2.
Індивідуальна вартість суб'єкта, розглянутого як виробника собст-венного товару Спроізв, 1 (Спроізв, 2), являє собою мінімальний обсяг чужого товару (у розрахунку на одиницю власного товару), який необхідний суб'єкту для компенса- ції здійснених ним витрат факторів виробництва? праці (при сформованому рів-ні споживання), капіталу, «землі», засновництва і суспільних благ.
Вартість суб'єкта, розглянутого як споживача чужого товару спотр, 1 (спотр, 2), дорівнює максимальному обсягу власного товару, який він готовий віддати за одиницю чужого това-ра, щоб задовольнити якусь свою потребу .
З двох останніх великовагових фраз випливає висновок, що РСС являє собою надлишок над старою вартістю, тобто, новостворену вартість. Дійсно, той факт, що величина Спроізв, 1 (далі всю аргументацію викладаємо стосовно до першого суб'єкту, але вона повністю зберігає свою силу і для другого суб'єкта обміну) не включає в себе нічого іншого, крім компенсації здійснених витрат, дає основа-ня розглядати її як «стару» вартість, що забезпечує просте воспроізводст-во факторів виробництва. Зі свого боку покупець дає більш високу оцінку вартості товару - спотр, 2. Тому різницю, РСС, можна розглядати як приріст вартості, або нову вартість.
Поняття «стара вартість» та «новостворена вартість» (або «нова вартість») запозичені з трудової теорії, але зміст їх трохи інше.

У трудовій теорії під старою вартістю розуміється вартість витрачених засобів виробництва з, яка переноситься на вартість товару. Вартість робочої сили v туди не входить. У синтетичної концепції стара вартість включає витрати всіх фак-торів виробництва, в тому числі, і праці.
Нова вартість у трудовій теорії дорівнює сумі вартості робочої сили v і приба-вочной вартості m. У синтетичної концепції формули розрахунку РСС відображають вдосконалення-шенно іншу природу нової вартості.
Для збільшення РСС обидва суб'єкта обміну повинні прагнути до зростання виробляй-ності факторів виробництва (обумовленої кількістю ресурсів Рсуб, одержуваних на одиницю витрат фактора виробництва) і поліпшення якості товару, щоб забезпе-чити високу оцінку його споживчої цінності пцч.т.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Різниця вартостей суб'єктів обміну "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  різниця між вар-мостью сьогодення і майбутнього блага. Це характерний пріем4 буржуазного апологета, який намагався звести економіч-ські закони до чисто психологічним факторам. Насправді подібний фокус є пряме надува-будівництві. Тут і не пахне науковим аналізом. Один з кри-тиків Бем-Баверка писав, що за допомогою цього софізму можна виправдати все, що завгодно. Якщо
 2. Глосарій
  різниця між валовою виручкою і витратами фірми Бюджет розширеного уряду - консолідований бюджет плюс державні позабюджетні фонди Бюджетна лінія - графічне зображення всіх можливих поєднань покупок товарів, сума витрат на які визначена Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) - відносини між бюджетами різних рівнів В Валовий внутрішній продукт
 3. § 38. Інституційні зміни в системі відносин власності в сільському господарстві. Аграрно-промисловий комплекс
  різниць) та здійснення процедури міжгосподарського землеустрою, що вивільняє недостатньо ефективно використовувані землі з господарського обороту традиційних господарств (внаслідок платності цього ресурсу) для поділу їх між новими, що формуються господарствами (у тому числі фермерськими). Цей шлях, реалізуючи головну мету реформ - створення ефективного господаря (індивідуального або
 4. Ринкова ціна витрат факторів виробництва
  різниці: Ц1 -
 5. числовий приклад
  різниці ринкових цін витрати та вартості власника. У реальній дійсності точно так само? як різниця ринкової ціни витрат і вартості власника фактора виробництва додаткова вартість розраховується тільки для засновника (див. попередню главу). Прибавочна вартість для решти власників факторів виробництва дорівнює різниці ринкової ціни витрат та договірної ціни за-трат. Як
 6. 3. Ціни на товари вищих порядків
  вартості факторів виробництва здійснюється щодо цін на продукцію, з цієї оцінки вартості виникають ціни. З благ першого порядку на блага вищих порядків переносяться не оцінки цінності, а оцінки вартості. Ціни споживчих товарів стають причиною діяльності, що призводить до встановлення цін на фактори виробництва. Спочатку ці ціни пов'язані тільки з цінами на
 7. 3. Попит на гроші та пропозиція грошей
  вартості грошей має пояснюватися точно так само, як і визначення вартості всіх інших товарів, а саме попитом з боку тих, хто прагне придбати певну їх кількість. Економісти робили спроби перерахувати чинники, які в масштабах всієї економічної системи можуть збільшити або зменшити попит на гроші. Серед цих факторів: чисельність населення, частка натурального
 8. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  вартості. Визнання нового виду грошей припускає, що дана річ вже має попередню мінову цінність за рахунок користі, яку вона приносить безпосередньо виробництва або споживання. Ні покупець, ні продавець не можуть оцінити цінність грошової одиниці, якщо не мають інформації про її мінової цінності її купівельної спроможності в найближчому минулому. Величину купівельної
 9. Історичні умови виникнення ринку
  вартість пари взуття у першого виробника дорівнює двом блуз, а у другого - трьом блуз. Щодо менша альтернативна вартість (витрати втрачених можливостей) виробництва взуття-у першій виробника. Отже, йому потрібно спеціалізуватися на виробництві взуття, а другий - на виробництві блузок. Друга умова - економічна відокремленість виробників, повністю
 10. 3. Виручка і прибуток фірми
  різниця між виручкою і бухгалтерськими (зовнішніми) витратами утворить бухгалтерський прибуток. Якщо витрати ресурсів оцінені економічним методом, то різниця між виручкою і економічними витратами (зовнішніми і внутрішніми, включаючи в останні і нормальний прибуток підприємця) утворює економічну прибуток. Отже, бухгалтерський прибуток перевищує економічну на величину
© 2014-2022  epi.cc.ua