Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Підстави для присвоєння додаткової вартості


Якщо ціна товару Ц1 перевищує вартість виробника Спроізв, 1, то це означає, що здійснені виробником витрати чинників виробництва удостоїлися вищої оцінки з боку конкретного споживача і, в кінцевому підсумку, всього гро-ва, ніж розраховував сам виробник. Тому додаткова вартість виступає як сумарна різниця ринкових цін і засновницьких вартостей витрат усіх факторів виробництва, застосованих при створенні товару, або як сума приватних додаткової вартості, створених кожним фактором виробництва.
Виникає питання: хто і на якій підставі, з точки зору синтетичної концепції, має право присвоювати додаткову вартість?
У попередньому розділі показано, що жоден фактор виробництва не є едина джерелом РСС і додаткової вартості. Отже, жоден фактор виробництва не може вважатися і єдиним претендентом на присвоєння приба-вочной вартості.
Більше того, в певному (!) Сенсі додаткова вартість виникає поза пря-мій зв'язку з витратами факторів виробництва. Цей «крамольне» для синтетичної концепції теза, здавалося б, суперечить всьому, що було сказано до цього. Однак, адже дійсно, здійснені витрати, наприклад, праці були компенсовані у розмірі їх засновницької вартості (з величини Спроізв, 1, яка була отримана як частина ціни товару Ц1). Отже, додаткова вартість з'явилася аж ніяк не пото-му, що був витрачений прибавочний, тобто неоплачений, некомпенсований працю (так сутність процесу виникнення додаткової вартості пояснює трудова теорія). Додаткова вартість утворилася тільки тому, що ринкова ціна товару Ц1 оказа-лась вище вартості товару Спроізв, 1, і необхідність компенсації витрат праці тут ні при чому.

Точно так само додаткова вартість не з'явилася результатом «продуктивної сили капіталу». Твердження, що тільки завдяки застосуванню капіталу (засобів виробництва або ресурсів у грошовій формі) була отримана додаткова вартість, є-ється абсолютно не обгрунтованим. Тим більше, що власники капіталу, що орендується і власного, вже окупили, компенсували свої витрати, отримавши свою частку вартості Спроізв, 1. Тому вони, так само, як і власник робочої сили, не мають формальних прав претендувати на присвоєння додаткової вартості під приводом неповної компенса-ції своїх витрат. Та ж логіка діє і відносно двох, що залишилися факторів про-виробництва? «Землі» і засновництва.
Але може бути, додаткова вартість є результатом праці підприємця з організації та управління підприємством? Те, що це не так, довів ще А. Сміт: «Але можуть подумати, що прибуток на капітал являє собою лише інше позначення для заробітної плати за особливий вид праці, а саме за працю по нагляду і управлінню справою. Однак ця прибуток зовсім не схожа на заробітну плату, вона встановлюється з-всім на інших засадах і не варто ні в якій відповідності з кількістю, вагою чи складністю цього передбачуваного праці по нагляду і управлінню. Прибуток визначається взагалі вартістю у справу капіталу і буває більше або менше в залежності від розмірів цього капіталу »36.
Таким чином, в обгрунтування тези, що додаткова вартість (у Сміта? Прибуток) не є заробітною платою капіталіста, Сміт наводить наступний аргумент: величина прибутку визначається не кількістю або складністю праці капіталіста з організації виробництва, а виключно обсягом (вартістю) вкладених ресурсів (капіталу).
Як окремий випадок, капіталіст-рантьє може взагалі не цікавитися виробництвом, в ко-лось вкладені його ресурси, але дивіденд він все одно отримає. Тобто, Сміт стверджує, що прибуток встановлюється зовсім на інших засадах, ніж заробітна плата, і принципи її формування зовсім інші.
Треба віддати належне Сміту: за минулі з часу його висловлювання два з гаком століття ніхто точніше і лаконічніше про це не сказав. Так що, ми цілком обгрунтовано в цій главі виключили з розгляду праця засновника-капіталіста.
Якщо ми не змогли виявити очевидного і беззастережного претендента на при-присвоєнні додаткової вартості серед власників факторів виробництва, може бути, це право по справедливості має належати суспільству? Однак з точки зору синтетичної концепції суспільство не «розмите» і багатозначне поняття, а цілком конкретне? власник (в особі держави) одного з факторів виробництва, гро-ських благ. І в цій якості суспільство, нарівні з власниками інших факторів виробництва, отримує компенсацію своїх витрат, тим більше, що держава, виходячи зі своїх потреб, саме встановлює умови і оподаткування. Отже, про-суспільством не має підстав претендувати на привілейоване становище порівняно з іншими власниками факторів виробництва.
Зрештою, доводиться констатувати тривіальний висновок? єдиною підставою для присвоєння додаткової вартості є право власності на товар. Додаткову вартість привласнює власник товару.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підстави для присвоєння додаткової вартості "
 1. « Особость »засновництва
  підставі отримує право власності на товар і привласнює додаткову вартість. Але можуть і власники робочої сили (орендарі, члени артілі або кооперативу) організувати вироб-ництво на позикових грошових ресурсах. Можливий навіть такий варіант, коли, при отсутст-вії оборотних коштів у підприємства, якась фірма може найняти належні йому фак-тори виробництва? робочу силу, капітал
 2. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  підстави Загального робочого союзу. Цей факт дає підставу припускати, що сам союз був заснований в підсумку таємної угоди з Бісмарком, який рас-зчитував, що Загальний німецький робочий союз буде своє-образним знаряддям, який послаблює революційну боротьбу гер-манских робітників. Після об'єднання Німеччини, яке здійснилося на ос-нове перемоги Пруссії, посилюється прагнення
 3. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  заснована на діаметрально протилежний принципах. Найбільш яскравим прикладом такого на-правління і є австрійська школа. Інший метод, який обрали буржуазні економісти, зводився до проповіді емпіризму, відмови від будь-якої теорії, до заміни економічної теорії простим описом фактів і яв-лений. Це теж метод боротьби з марксизмом, але дещо іншого характеру. Такий метод
 4. Капітал як речове ставлення
  підставу говорити про нерівноправність у відносинах капіталіста і робітника? Хіба це не відносини вільного і | жвівалентного обміну між двома самостійними агентами - продавцем і покупцем робочої сили? Відомий сучасний американський економіст П. Самуель-coii в розвиток цієї думки одного разу зауважив, що в економіці з ефективно діючими ринковими механізмом, що включає ринки праці та
 5. § 4. ТЕОРІЇ НОВОЇ ВАРТОСТІ
  заснована ще К-Марксом і Ф.Енгельсрм в "Маніфесті Комуністичної партії". Але не всі їх прогнози, зроблені в ході аналізу тенденції, підтвердилися. Зокрема, положення про те, що "багаті стають багатшими, а бідні біднішими". Ретельні історичні та статистичні дослідження не підтверджують цього: і в Європі, і в Америці відбувається постійне підвищення мінімального життєвого рівня ".1
 6. 2.10.10. Деякі міркування про ціни
  підстав. Поява цін призвело до помилкового використання виразу «Скільки коштує?» стосовно до ціни товару замість питання «яка ціна?». У зв'язку з цим слова «вартість» і «ціна» зазвичай вважаються синонімами. І термін «вартість» часто використовується для пояснення ціни. Водночас при аналізі ціни стали використовувати і інші вирази. В результаті виникло розуміння безлічі цін у
 7. 2.11.3. Рух ринкових доходів
  для забезпечення фізіологічно нормального життя громадян. У сучасному світі жебраками вважають тих, хто живе менш ніж на один долар в день. Таких людей -1,5 млрд. БІДНІСТЬ? стан, коли доходів не вистачає для забезпечення стандартного, законодавчо зафіксованого для даної країни рівня добробуту . Бідний живе гірше інших. Бідні живуть на 2 долари в день, таких у світі -3
 8. Ще раз про справедливість розподілу виручки
  підстав претендувати на частину додаткової вартості. Тим самим, привласнення всієї доданої вартості засновником-капіталістом представляється йому не тільки відповідним традиції, але і справедливим. Однак це відповідає істині тільки при рівності договірних та (невідомих нам) ринкових цін витрат чужих факторів виробництва. Тільки в цьому випадку власники найманих і орендованих
 9. Розподіл доходу між споживанням і накопиченням
  підставу вважати споживання цих благ паразитичним. (Термін не дуже приємний, але він відповідає змісту процесу. Справа не в тому, що вираз «непродуктивне споживання» менш емоційне, а в тому, що воно менш точне). 1. Нагадаємо, ми вважаємо, що засновник-капіталіст не витрачає власного тру-так. 2. Цікавий момент: якимось дивним чином синтетична
 10. Основне протиріччя капіталізму
  підставі закону вартості. Зокрема, відсоток, що нараховується на внески в радянських ощадних касах, представляв собою нетрудовий дохід, який міг бути використаний на паразити-тичне споживання. Виходить, що для того, щоб залучити в економіку приватні ре-сурси, доводилося миритися з паразитичним споживанням одержуваного приватними ли-цями доходу. Це протиріччя може бути
© 2014-2022  epi.cc.ua