Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Розподіл доходу між споживанням і накопиченням


У главі «Облік витрат факторів виробництва у вартості товару» було показано, що забезпечення відтворення суб'єкта і зміст його родини? це специфічна форма компенсації витрат робочої сили. Тому зміст засновника-капіталіста і його сім'ї не входить в його МНТ і не враховується у вартості витрат засновництва.
Однак дохід засновника-капіталіста складається не тільки з вартості, а й додаткової вартості. У зв'язку з цим виникає питання: як оцінити той факт, що устано-дитель-капіталіст направляє присвоєну їм додаткову вартість (дохід, переви-шує вартість) на особисте споживання? (Аналогічний за змістом питання мож-но адресувати і власникам орендованих засновником капіталу і «землі»).
Спочатку слід розглянути правомірність споживання додаткової вартості. Вартість товару відповідає розміру компенсації здійснених суб'єктом витрат належать йому факторів виробництва. Засновник-капіталіст, крім того, при-привласнювати частину додаткової вартості, створеної іншими суб'єктами процесу вироб-ництва товару. Ця частина його доходу не обумовлена здійсненими їм витратами і не може вважатися справедливою з точки зору політекономії. Однак справедливість або несправедливість отриманого доходу не впливає на положення, згідно з яким розподіл доходу? це особиста справа самого суб'єкта. Тільки сам засновник-капіталіст може вирішувати, яку частину свого доходу він направить на особисте споживання. І його рішення буде повністю відповідати законам і традиціям існуючого способу виробництва.
Це положення відноситься не тільки до капіталістів, а й до власника робочої сили. Договірна ціна його робочої сили може перевищувати його власну оцінку вартості за-трат праці. У цьому випадку найманий працівник замість того, щоб спожити цей надлишковий дохід, може використовувати його в якості капіталу, наприклад, покласти на рахунок у банку. Якщо ми визнаємо за найманим працівником право вирішувати, як розподілити свій дохід між-ду споживанням і накопиченням, ми повинні «дозволити» це і засновнику-капіталісту.
Отже, ніхто не може заборонити засновнику-капіталісту використовувати прибавоч-ную вартість на його розсуд. Але якою мірою «проїдання» додаткової вартості відповідає логіці синтетичної концепції?
Додаткова вартість може виникнути в тому випадку, якщо споживач оціни-кість здійснені витрати вище, ніж виробник товару (спотр, 2> Спроізв, 1).
Принципово, що джерело у вартості і додаткової вартості один - затрати фактора виробництва (разом із здатністю суб'єкта до суб'єктивній оцінці цінності блага). Тому логіці синтетичної концепції відповідає положення, відповідно до якого частина виручки, рівна вартості витрат фактора виробництва (Спроізв, 1), призначається для компенсації зроблених витрат, а додаткова вартість інвестується в роз-виток (!) Фактора виробництва. Цей підхід не тільки справедливий, але і відповідає інте-ресам суспільства.
У цьому зв'язку напрям засновником-капіталістом будь, навіть самої малої, частини доходу на приватне споживання повинне розглядатися як паразитичне по-вання. Дійсно, відтворення суб'єкта є формою компенсації за-трат робочої сили. У разі засновника-капіталіста (і взагалі будь-якого суб'єкта, извле-Розкаюваний нетрудовий дохід) витрати праці відсутні, тому напрямок їм приба-вочной вартості на особисте споживання не може розглядатися в якості компенса-ції цих витрат. Засновник-капіталіст споживає блага, призначені для роз-ку фактора виробництва. Саме це і дає підставу вважати споживання цих благ паразитичним. (Термін не дуже приємний, але він відповідає змісту процесу. Справа не в тому, що вираз «непродуктивне споживання» менш емоційне, а в тому, що воно менш точне).
1. Нагадаємо, ми вважаємо, що засновник-капіталіст не витрачає власного тру-так.
2. Цікавий момент: якимось дивним чином синтетична концепція, яка заперечує «особливість» праці, з питання паразитичного споживання практично змикається з трудовою теорією! Але це тільки на перший погляд здається дивним. Просто таким чином виявляється синтетичний характер обговорюваної концепції вартості. Вследст-віє цього періодично «спливають» відомі положення і висновки інших теорій, але тут вони розглядаються під іншим кутом зору.
Можна подумати, що напрямок засновником-капіталістом (частини або всієї) додаткової вартості на споживання є неминучим. Але це не так. У СРСР го-сударство виконувало функції не просто засновника, а засновника-капіталіста. При цьому «особисте споживання» держави було відсутнє: управлінці і держслужбовці в якості компенсації витрат своєї праці отримували зарплату, вони не отримували ніякого додаткового-ного доходу, що випливає з особливого становища держави в системі суспільного виробництва.
Вся додаткова вартість, яку радянська держава извлекало з процесу виробництва в якості засновника-капіталіста, витрачалася на гро-ються мети, тобто, в інтересах усього суспільства. Це не означає, що подібне розподіл-ня повністю відповідає принципу політекономічної справедливості: частина приба-вочной вартості, створена працею працівників конкретного підприємства, також, як і при капіталізмі, присвоювалась не ними, а засновником-капіталістом? державою. Подальший розподіл цих ресурсів здійснювалося поза всякою залежністю від їх джерела? праці колективу підприємства.
Постійні посилання на справедливість не слід розглядати як відступ від твердої матеріалістичної платформи в сторону утопічних поглядів. Навпаки, по-літекономіческое розуміння справедливості відрізняється від інших трактувань конкретним економічним (тобто, цілком матеріалістичним) змістом. При її реалізації досягаються найвища ефективність використання суспільних ресурсів і оптимальні умови їх розвитку, так як при цьому дохід кожного фактора виробництва в точ-ності відповідає його внеску в загальну справу. Саме під цим кутом зору слід розглядати обговорювані в цій главі питання експлуатації і паразитичного потребле-ня.
Разом з тим наведений приклад показує, що фундація без направле-ня частини доходу на приватне (паразитичне) споживання самого засновника-капіталіста можливо. Таким чином, «проїдання» отриманої додаткової вартості заснувати-лем-капіталістом характерно не для всякої, а тільки для певної форми товарного виробництва, а саме, заснованої на приватному засновництві та приватному володінні коштами виробництва (капіталом і «землею» підприємства). При цьому слід зауважити, що духу і принципам синтетичної концепції вартості відповідає відсутність па-разітіческого споживання засновника і власників інших факторів виробництва. Па-разітіческое споживання означає фактичне відволікання певної частини ресур-сов, якими володіє суспільство, від цілей розвитку і тим самим зниження ефектив-ності їх використання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розподіл доходу між споживанням і накопиченням "
 1. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  розподіл доходів, і відповідно, завдання науки розуміється як з'ясування законів розподілу. По-друге, ідея гармонії (хоча і у Сміта присутня думка про зіткнення класових і групових інтересів) поступається місцем ідеї протистояння класів, яка знаходить вираження в його законі про земельну ренту. Безумовним досягненням Дж.Ст. Мілля вобласти методології науки в цілому і
 2. 6. Вплив минулого на діяльність
  дохід z (а b) покриє витрати p q. Ми можемо знехтувати списанням амортизації, припустивши, що щорічні норми для нової машини не більше, ніж для старої. Ті ж самі міркування вірні і для перенесення вже існуючого заводу звідти, де умови менш сприятливі, туди, де пропонуються більш сприятливі умови. Технологічна відсталість і економічна неефективність це дві різні
 3. 7. Накопичення, збереження і проїдання капіталу
  розподіл між підтриманням капіталу, споживанням і накопиченням нового капіталу завжди є результатом цілеспрямованої діяльності з боку підприємців і капіталістів. Вони не є автоматичними. Будучи по необхідності результатом обдуманих дій, вони можуть бути порушені, якщо розрахунки, на яких вони грунтуються, були спотворені недбалістю, помилками або
 4. 2. Початковий відсоток
  розподіл запасу благ між задоволенням потреб в різні періоди майбутнього. Змінилося становище справ вимагає нового розподілу ресурсів. До того ж в рівномірно функціонуючої економіці не може зникнути різниця в оцінці цінності задоволення потреб у різні періоди майбутнього. У рамках цієї ідеальної конструкції люди також будуть приписувати більш високу цінність
 5. 3. Величина процентних ставок
  розподілу населення за групами з різними рівнями доходу. У товаристві з зразковим рівністю доходів заощадження менше, ніж у суспільстві, де існує більша нерівність. У таких спостереженнях є зерно істини. Однак вони являють собою твердження про психологічні фактах і як такі не мають загальністю і необхідністю, властивою праксиологической твердженнями. Більш того,
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  розподілі неадаптіруемих факторів між різними галузями виробництва. Цю диспропорцію можна виправити тільки шляхом накопичення нового капіталу і його застосування в тих галузях, де потреба в ньому найбільш нагальною. Процес цей повільний. Поки він йде, виробничі потужності деяких заводів, для яких не вистачає компліментарних чинників виробництва, неможливо використовувати
 7. Коментарі
  розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання уряду в економічні та
 8. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  розподілу політичної влади. Демократія вірить в абсолютно рівний розподіл політичної влади за принципом «одна людина - один голос», тоді як капіталізм вірить, що економічно пристосовані повинні виганяти з ринку непристосованих - в економічний небуття. Сенс капіталістичної ефективності полягає саме в «виживанні найбільш пристосованих» і в нерівності купівельної
 9. Генезис економічної науки
  розподіл, від якого залежить споживання і виробництво. Вважав, що політична економія покликана бути наукою вдосконалення соціального механізму заради щастя людини. Ідею створення майбутнього суспільства, кожен у своєму розумінні, висунули соціалісти-утопісти Клод Анрі де Рувруа Сен-Сімон (1760-1825), Шарль Фур'є (1772-1837) - Франція і Роберт Оуен (1771 -1858) - Великобританія. Вони
 10. Національне багатство
  розподілу всієї суми доходів населення між його окремими групами. При рівномірному розподілі доходів у суспільстві коефіцієнт Джині дорівнює нулю. А чим вище ступінь поляризації суспільства за рівнем доходів, тим ближче коефіцієнт до одиниці. Відсутність достовірної інформації при прийнятті того чи іншого рішення у сфері макроекономічного регулювання веде до певного спотворення
© 2014-2022  epi.cc.ua