Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Крива пропозиції


У синтетичної концепції Спроізв, 1 - мінімальний обсяг ресурсів (грошей), за який виробник готовий продати свій товар, або мінімальна ціна, на яку він може погодитися. Вид кривої пропозиції (залежно Спроізв, 1 від обсягу випуску то-вару) визначається впливом різних факторів в не меншому ступені, ніж вигляд кривої попиту. Приблизний її хід показаний на рис. 4.
При побудові кривої пропозиції на рис. 4 передбачалося, що в початковий період випуску товару у структурі собівартості велика частка витрат на розробку і від-работку нової технології виробництва, фундація (див. нижче) і т. п. Однак у міру зростання виробництва роль цих факторів падає, що проявляється у зниженні Спроізв, 1 на на початковому ділянці кривої пропозиції.
Після досягнення певного рівня випуску товару собівартість Стабія-зіруется? крива Спроізв, 1 проходить приблизно на однаковому видаленні від осі абсцис.
У цей період вже присутні на ринку виробники мають можливість повно-стю завантажити встановлене обладнання або купують нове, ще більш ефективне. Причому, в силу вже чималого обсягу виробництва, нові витрати капіталу щодо незначно відбиваються на величині Спроізв, 1. Нові виробники, вперше виходячи-щие на ринок, мають можливістю організації високоефективного виробництва. Резерви кваліфікованої робочої сили ще не вичерпані.
Подальше зростання випуску товару може бути забезпечений за рахунок появи на рин-ке все менш великих і ефективних виробників і малокваліфікованих наймання-них працівників, при цьому внаслідок зрослого попиту може подорожчати сировина і т. п. На цьому етапі Спроізв, 1 зростає. (Саме тут вигляд кривої пропозиції повністю відпо-ствует «закону спадної прибутковості»).
У перспективі зростання витрат виробництва, ис-черпав всі можливості свого зростання, може сповільнитися і навіть зупинитися. (Ця частина кривої пропозиції на рис. 4 не показана).
Знову слід вказати на відміну кривих пропозиції економікса і синтетичні-ської концепції. Обидві криві відображають витрати виробництва товару, або себестоі-тість. Однак «ціна пропозиції» в Економікс включає «нормальну» прибуток. Ве-личина вартості товару з боку його виробника Спроізв, 1 покликана компенсувати тільки витрати факторів виробництва, тому прибуток в неї не входить (докладніше про це в наступних розділах). Таким чином, крива пропозиції синтетичної концепції відрізняється від аналогічної кривої економікса на величину «нормальною» прибутку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Крива пропозиції"
 1. Класична модель
  крива сукупної пропозиції (крива AS) вертикальна, відображає рівновагу в довгостроковому періоді і позначається LRAS (long-run aggregate supply) (рис. 3.2). Реальні ринки в класичній моделі можна представити таким чином (рис. 3.3): а) ринок праці . Оскільки в умовах досконалої конкуренції ресурси використовуються повністю (на рівні повної зайнятості), то крива пропозиції
 2. Величина і характер зміни попиту
  крива пропозиції являє собою плавно вигнуту і піднімається догори криву. Вона ілюструє залежність між ринковими цінами і кількістю продукції, яку виробники виявляють готовність виробити і продати. Цю залежність Антуан Огюстен Курно описав математично у вигляді формули s=АР), де S - пропозиція; Р - ціна ;/ - функція, і назвав її законом зміни пропозиції.
 3. Еластичність пропозиції
  крива пропозиції вертикальна. Тут пропозиція не змінюється від того, що зростає ціна. Наприклад, крива пропозиції картини Шишкіна «Ранок у лісі» є абсолютно нееластичною, так як в наявності є фіксована кількість (одна картина), яке не може бути збільшено, як би високо не піднялася ціна. Рис. 4.9. Графіки еластичності пропозиції Еластичність пропозиції
 4. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  крива пропозиції перемістилася на новий рівень 5, і, перетинаючись з кривою попиту D, утворила нову точку ринкової рівноваги ціни (? ',). Оподаткування не завадило дії ринкового механізму формування ціни, але воно привело до двох результатів: підвищення ціни і зниження обсягу продукції з Q2 до Q}. Стрілки на відповідних осях показують, як і наскільки змінилися ціна і кількість
 5. Висновки
  крива, що показує залежність між ринковими цінами і кількістю продукції, яку виробники готові продати. Її вигляд визначається законом зміни пропозиції, суть якого полягає в тому, що обсяг пропозиції товару збільшується при зростанні ціни і зменшується при її зниженні. 13. Еластичність пропозиції за ціною характеризує ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від
 6. Терміни і поняття
  пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність Вартість Корисність Парадокс цінності «Ножиці цін» А.
 7. Механізм функціонування ринку праці
  крива пропозиції, що відрізняється своєю конфігурацією від звичайної і що показує загальну кількість робочого часу, який при даній величині заробітної плати згоден відпрацювати працівник. ефект доходу ефект заміщення До певного моменту (Wh) зростання заробітної плати збільшує пропозицію праці, яке досягає в точці h максимального значення. Після ж досягнення максимального
 8. Економічна рента на ринку праці
  крива пропозиції в довгостроковому періоді стає абсолютно еластичною і економічна рента зникає. Однак у тих випадках, коли нові працівники не мають кваліфікації старих, економічна рента може зберігатися тривалий час. Це характерно для галузей, що залучають унікальні людські ресурси. Зірки естради, відомі кіноактори, знамениті спортсмени отримують дуже високі
 9. 1. Земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі
  крива пропозиції абсолютно нееластична. Якщо на осі абсцис відкласти кількість емлі, а на осі ординат - ціну землі, то крива пропозиції землі буде представляти лінію, паралельну осі ординат (рис. ЮО). Це означає, що пропозиція землі не може бути збільшено навіть в умовах значного зростання цін на землю. На величину пропозиції впливає нееластичність попиту на продукти
 10. 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
  крива пропозиції землі; в силу її обмеженості, пропозиція землі абсолютно еластично; D0, D ^ D% - криві попиту на землю, точки Е0 , Е-, Е2 - рівні земельної ренти, які зрівнюють попит і пропозиція земельних ділянок визначає рівновагу на ринку землі; R0 означає рівень щомісячної ренти за одиницю площі землі. Площа QQ * E0R0 являє собою сукупну ренту за всю
© 2014-2022  epi.cc.ua