Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Крива ціни


Відповідно до нерівністю (10а) крива ціни товару Ц1 розташовується між кривими попиту спотр, 2 та пропозиції Спроізв, 1.
Форма кривої Ц1 і її конкретне положення між Спроізв, 1 і спотр, 2 визначаються настільки великою кількістю чинників, у тому числі випадкових, що самі набувають значною мірою випадковий характер. Тому на рис. 4 показаний тільки початковий навчаючи-стік кривої ціни, причому пунктиром. При її побудові передбачалося, що наш товар є принципово новим на ринку, і перед його випуском була проведена реклам-ная кампанія. У цьому випадку ціна першої партії товару встановлюється на досить високому рівні, що забезпечує окупність виробництва (Ц1> Спроізв, 1).
Якщо товар спочатку користується ажіотажним попитом, його ціна може деякий час зберігати незмінним свій первісний високий рівень, що показано на рис. 4. Якщо провести з будь-якої точки на кривій ціни паралельно осі ОВТ лінію до Перес-чення її з кривою попиту, абсциса цієї точки перетину вкаже кількість потен-альних покупців товару при поточній ціні? тих, чия вартість спотр, 2 дорівнює і вище поточної ціни. Для залучення нових покупців виробники товару можуть допус-тити зниження ціни, тим більше, що до цього їх спонукає падіння собівартості вироб-ництва Спроізв, 1.
На рис. 4 показано це поступове зниження ціни. Наступні подію-ку, що визначають рівень ціни товару, можуть бути настільки численні і непредска-зуемое, що подальший хід кривої ціни немає сенсу коментувати.
Теоретичне значення має тільки питання: чи дійде зрештою крива це-ни до «центру Всесвіту» економікса? точки перетину кривих попиту і про-позиції? У цій точці вартість виробника Спроізв, 1 і вартість споживача спотр, 2 рав-ни. Для споживача ситуація, коли Ц1=спотр, 2, цілком прийнятна, так як при цьому він повністю компенсує частину витрат своїх факторів виробництва (отримує ту частину МНТ, яку він відносить на рахунок даного товару) і стає володарем необхідно-го йому блага. (Щоб зняти сумніви з приводу останньої тези, ми припускаємо, що споживач? Найманий працівник, що діє на ринку споживчих товарів, а не товаровиробник, що купує засіб виробництва за бартером).
З виробником справа йде інакше. При Ц1=Спроізв, 1 покриваються всі витрати виробництва, тобто, витрати чинників виробництва, але прибуток відсутній. Отсутст-віє прибутку є неприйнятним для суб'єкта, що приймає на себе всі ризики (нижче він названий засновником), тим більше, якщо він одночасно є власником ка-питала і «землі».
Одиничний обмін при такому рівні ціни, звичайно, може статися, так як будь-які «термодинамічні» заборони, що перешкоджають цьому, відсутні, але тривале виробництво в цьому випадку неможливо. Тому з точки зору синтетичні-ської концепції стійке виробництво в точці перетину кривих попиту і запропонованого-вання навіть теоретично неможливо. У цій концепції поняттю «рівноважна ціна при досконалої конкуренції» немає місця.
Для повноти картини корисно задатися питанням: а чому, власне кажучи, в еко-номіксе вважають, що точка рівності цін попиту та пропозиції досяжна на практиці? Дійсно, в теорії витрат виробництва ціна товару встановлюється при рівності вартостей, тобто, витрат виробництва обох суб'єктів обміну, але ж ніхто в еко-номіксе не стверджує, що крива попиту відображає чиїсь витрати! У суб'єктивної тео-рії так і взагалі передбачається принципове нерівність цінностей обмінюваних товарів. Тим більше, що в цій теорії робилися спроби ціннісної інтерпретації витрат засобів виробництва. Так що з точки зору самого ж економікса можливість стійкості-вого виробництва в точці перетину кривих попиту і пропозиції не доведена.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Крива ціни "
 1. Чому масовий попит впливає на ринкову ціну?
  Ціни. Давайте уявимо собі такі господарські умови. У даний період часу пропозицію певних благ з боку продавців залишиться незмінним. Водночас, припустимо, відбуваються такі події: - в даному місті має відбутися цікавий міжнародний матч з футболу чи хокею між командою даної країни та зарубіжної командою; - організовується виступ дуже
 2. Чому і як масова пропозиція впливає на ринкову ціну?
  Ціни. Уявімо собі таке положення на ринку: - після дуже хорошого врожаю зерна, фруктів чи овочів у багатьох продавців скупчилися значні надлишки товарів; - до кінця сезони не розпродано велику кількість дорогого одягу, яка не знаходить збуту; - закінчується термін зберігання швидкопсувних продуктів, і перед багатьма продавцями виникає завдання - швидше розпродати великі
 3. 5. Конкуренція
  крива попиту на даний монопольний товар має певну форму. Якщо обставини такі, що монополіст здатний забезпечити собі більш високу чисту виручку, продаючи меншу кількість своїх виробів за вищою ціною, ніж продаючи більшу їх кількість за нижчою ціною, то виникає монопольна ціна, більш висока, ніж могла б бути ринкова ціна за відсутності монополії. Саме
 4. ЖИТТЯ В УМОВАХ НЕРІВНОСТІ
  крива ». Люди, що знаходяться на дні економічної системи, заслуговують цього, і їм не можна допомогти - те й інше відбувається від їхніх особистих недоліків (11). У новій історії цей капіталізм «виживання найбільш пристосованих» не зустрічається: ніхто ніколи не застосовував його протягом скільки-небудь тривалого часу. Часто наводять як приклад Гонконг, але він від цього дуже далекий. В
 5. Сукупний попит
  крива сукупного попиту (крива AD) повинна мати негативний нахил. Ці три ефекту показують вплив цінових факторів (зміни загального рівня цін) на величину сукупного попиту і обумовлюють рух уздовж кривої сукупного попиту. Нецінові фактори впливають на сам сукупний попит. Це означає, що величина сукупного попиту однаково змінюється при кожному можливому
 6. Сукупна пропозиція
  крива AS зсувається вліво вгору. Якщо витрати знижуються, то сукупна пропозиція збільшується і крива AS зсувається вправо вниз. Більшість нецінових факторів впливають на сукупну пропозицію в короткостроковому періоді, але деякі з них можуть призводити до довгострокового зміни сукупної пропозиції. Зауважимо, що поняття короткострокового і довгострокового періодів в макроекономіці
 7. Класична модель
  крива сукупної пропозиції (крива AS) вертикальна, відображає рівновагу в довгостроковому періоді і позначається LRAS (long- run aggregate supply) (рис. 3.2). Реальні ринки в класичній моделі можна представити таким чином (рис. 3.3): а) ринок праці. Оскільки в умовах досконалої конкуренції ресурси використовуються повністю (на рівні повної зайнятості), то крива пропозиції
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  крива інвестицій I і нова крива заощаджень S 2 не мають точки перетину у першому квадраті. Значить, рівноважну ставку відсотка (Rе) слід шукати на іншому, а саме - грошовому ринку (за співвідношенням попиту на гроші МD та пропозиції грошей МS) (рис. 3.5). 4. Оскільки на всіх ринках ціни жорсткі, то рівновага ринків встановлюється не на рівні повної зайнятості ресурсів. Так, на ринку
 9. Інфляція та її показники
  крива сукупної пропозиції має позитивний нахил), і в довгостроковому періоді (якому відповідає вертикальна крива сукупної пропозиції) (рис. 6.2). При цьому в короткостроковому періоді (рис. 6.2, а) інфляція (зростання рівня цін від Р 1 до Р 2) поєднується із зростанням реального випуску (від Y 1 до Y 2). У довгостроковому періоді (рис. 6.2, б) реальний випуск не змінюється і знаходиться на своєму
 10. Крива попиту і закон падаючого попиту
  крива DD опускається зверху вниз. Це обумовлено законом падаючого попиту. Закон попиту: якщо ціна будь-якого товару підвищується (при незмінності інших умов ринку), то попит на цей товар зменшується. Або, що те ж саме, якщо на ринок надходить велика кількість товарів, то за інших рівних умов ціна на нього зменшується. Цей закон вперше сформулював французький математик
© 2014-2022  epi.cc.ua