Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Про теорії ціноутворення економікса


Отже, які слідують звідси висновки? У синтетичної концепції підкреслюється умовність поділу на «виробників» і «споживачів», обидві криві, і попиту, і про-позиції базуються на моністичної основі - єдиною і єдиної концепції вартості. Ціна попиту з «ефірної» категорії стає цілком «матеріальної», це - «вартість споживача», тобто максимальна ціна, яку готовий сплатити за товар споживач. Іноді саме так трактують криву попиту і в Економікс. Але синтетичні-ська теорія надає можливість розрахунку ціни попиту, це можна зробити за фор-мулам (6) або (21).
Ціна утворюється в результаті зіткнення двох вартостей (мінових відносин), причому і сутність обох вартостей, і механізм їх утворення - єдині.
Як же в світлі всього цього ставитися до теорії ціноутворення, що лежить в основі економічного аналізу і що є головною гордістю економікса? Очевидно, вона сповнена протиріч, що сплелися в справжній «гордіїв вузол».

Головна проблема, звичайно, не в формі кривої попиту - це аж ніяк не самий тя-жовтий, помаранчевий «камінь», кинутий в «город» економікса. Справа в тому, що весь економікс ба-зіруется, як на фундаменті, на помилковій теорії вартості, точніше, на двох теоріях, що не-достатніх і окремо, і вкупі. Повторимо метафору, використану раніше: на-скільки міцним може бути будівля економічної теорії, перші поверхи якого спро-проектуватися і побудовані «криво і навскіс»?
Все, що вже сказано вище з приводу основ економікса, дає нам підставу? не надто при цьому ризикуючи! ? впевнено відстоювати тезу, що в Економікс ніякої теорії ціноутворення немає! Є окремі здогади, підходи, криві і графіки, але теорії фак-тично немає. Справді, про яку цілісної наукової теорії може йти мова, якщо:
- понятійний апарат не розроблений і суперечливий;
- основа теорії не єдина, а дуалистична, причому вихідні концепції вартості проти-речат один одному;
- в основу пояснення попиту покладена теорія граничної корисності, але всі спроби знайти спосіб вимірювання корисності, розпочаті протягом останніх півтора ве-ков, мали своїм підсумком лише сумовите відчай і не дали ніякого результату?
Причина сформованого в Економікс становища? його нездатність вирішити про-блему вартості.
Неможливо виробити цілісне економічний світогляд за відсутності теорії вартості, адекватно відображає реальну дійсність.
Дивлячись на перекосом будівлю економікса, виникло навіть спокуса постачити цю роботу амбітним підзаголовком «Kritik der politischen Oekonomie», але почуття ме-ри і здоровий глузд взяли гору.
До речі, можна припустити, що багато «закони» економікса можуть отримати новий зміст, якщо замінити в них граничну корисність (mu) на відносну цінність (пцч.т).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Про теорії ціноутворення економікса "
 1. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  теорії трьох факторів виробництва Ж. Б. Сея. А. Сміт і Д. Рікардо в з'ясуванні сутності капіталу порівняно з Аристотелем зробили крок назад. Переважна більшість сучасних західних вчених аналогічно тлумачать сутність даного поняття. Різниця між класиками політекономії та сучасними західними економістами полягає, по-перше, в тому, що, розкриваючи сутність капіталу, останні
 2. § 3. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
  теорії вартості можна викласти в наступних основних положеннях. Перше положення. Різнорідні продукти ринкового обміну мають однакове внутрішній зміст - вартість. Тому вони можуть прирівнюватися один до одного в певній мінової пропорції. Друге положення. Вартість усіх товарів створюється суспільною працею товаровиробників. Ця праця є громадським тому, що
 3. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  теорії. Тут з 70-х років XIX в. панівні позиції зайняло неокласичний правління. Його прихильники аж до 30-х років нинішнього літаючи відстоювали застарілу догму про досконалої конкуренції, яку ведуть між собою дрібні незалежні товаровиробники. І ось на початку 30-х років в економічній теорії відбулася своєрідна, за оцінкою деяких вчених, революція, яка покінчила з
 4. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  теорії як науки за нею затвердилася назва «політекономія». Цей термін був введений в соціально-економічну літературу в 1615г. французьким економістом А.Монкретьеном в його роботі «Трактат політичної економії». Сам же термін «політекономія» утворений з трьох грецьких слів: «поліс» - держава, місто, суспільний устрій; «ойкос» - будинок, господарство; «номос» - закон. Таким чином,
 5. Література
  теорії / / Російський економічний журнал, - 1993, - № 6. 40. Доугерті К. Введення в економетрику. Переклад з англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. 41. Долан Е. Дж., Ліндсей Де. Є. Ринок, мікроекономічна модель. - СПб., 1992. 42. Домненко Б.І., Чибриков Г.Г. Предмет і логіка вузівського економічного курсу / Доповідь на міжнародній конференції «Сьогодення та майбутнє економічної освіти в
 6. Навіщо треба вивчати проблему вартості
  теорії вартості. Відносно марксизму цей висновок очевидний. Але ж і сучасна західна економічна теорія (економікс) не уникла загальної долі - в її основі ле-жать навіть не одна, а відразу дві теорії вартості (докладніше про це в наступному розділі). Економічну науку можна представити у вигляді будівлі, перший поверх якого со-ставлять вчення про товар, другий - теорія вартості. Очевидно, що
 7. НЕОКЛАССІЧЕКІЙ СИНТЕЗ
  теорії, можна свідомо передбачити всі неотра-зімие критичні аргументи на її адресу, непереборні в тому сенсі, що задовольни-тільні і переконливі відповіді на них до цих пір не знайдені. Вихід із ситуації стали шукати на шляху об'єднання існуючих теорій. Одним з перших усвідомив порочність протиставлення теорій вартості А. Маршалл. Зроблену їм спробу об'єднання
 8. ДВІ ВАРТОСТІ
  теорії) не може бути підтверджено суворим науковим методом, тобто експериментальним шляхом, - в іншому випадку це давно було б зроблено. З цієї причини в основі всіх теорій вартості лежать не гіпотези (що характерно для ес-тественних наук), а постулати. Сформульований у попередньому розділі теза про сутність вартості також являє собою постулат. Його неможливо довести (як і
 9. 9. Про ідеальному типі
  теорії. (На третьому рівні знаходиться юридичний термін підприємець.) Економічний термін підприємець є строгим поняттям, яке в рамках теорії ринкової економіки позначає чітко інтегровану функцію [Див с. 238241. * Фінансова верхівка (олігархія) (фр.). Прим. пров.]. Історичний ідеальний тип підприємець не включає тих же представників. Використовуючи його, ніхто не
 10. Передмова
  теорії. Необхідність вдосконалення навчального процесу призвела до створення нового стандарту за курсом «Економіка» для підготовки студентів з технічних спеціальностей. Оскільки пропонований читачеві підручник - один з перших, написаних відповідно з цим нещодавно прийнятим Міністерством вищої освіти Російської Федерації стандартом, то, природно, його гідності, а також і недоліки
© 2014-2022  epi.cc.ua