Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Праця


Зростання витрат праці як фактора виробництва приводить до збільшення випуску продукції. Частина ростасовокупного обсягу виробництва в промишленноразвітих країнах, показаного в табл. 35-2, єрезультатом збільшення сукупних витрат неквалі-фіціровать праці - зростання сумарного кількісних-ва опрацьованих годин в порівнянні з прошлимстолетіем. Однак середня тривалість робо-чий тижні за останні 100 років зменшилася. Поетів-тому так як в середньому людина працює меньшееколічество годин, збільшення випуску продукції начеловека, показане в табл. 35-1, повинно отражатьрост випуску продукції за годину роботи, тобто збільшен-ня продуктивності праці. Цей показник всвою чергу частково відображає зміни в якос-стве праці, ггроісходящіе з часом.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ. Людський капі-тал - це кваліфікація і знання людей. У резуль-Таті збільшеного рівня освіти та досвіду роботи-ти величина людського капіталу в розрахунку наодного працівника і, отже, якість трудакак фактора виробництва за останні 100 років зна-ве зросли. У 1870 р. тільки 2% молоді ввозрасте 17 років були випускниками середньої шко-ли; й до 1985 р. більш 85% з них закінчили среднююшколу. Таким же вражаючим було зростання освітньої-ня, одержуваного після закінчення школи, благода-ря навчання на робочому місці та досвіду роботи сосложним обладнанням.
Важливість рівня кваліфікації робочої сілиподтверждается на прикладі Західної Європи, ко-торая змогла швидко оговтатися після розрухи, на-.
Несення другою світовою війною, коли Сполучений-ні Штати надали їй допомогу по плануМаршалла. Ця допомога допомогла країнам Західної Європи відтворити їх запаси фізичного капітала.Новий людський капітал поряд з уже сущест-вова швидко підняв рівень виробництва ветіх країнах. Ще більш вражаючим був ростпроізводітельності праці в багатьох нових індустріальних розвинених країнах в 70-і і 80-і голи. Най-більш вражаючі приклади являють собою азіат-ські країни - Корея, Тайвань і Сінгапур.
Іншими словами, внесок праці у випуск продук-ції залежить не тільки від його кількості, доступногоекономіке, а й від якості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Труд "
 1. 1. Цілеспрямована дія і тваринна реакція
  Людська діяльність суть цілеспрямоване поведінку. Можна сказати й інакше: діяльність суть воля, наведена в рух і трансформована в силу; прагнення до мети; осмислена реакція суб'єкта на роздратування і умови середовища; свідоме пристосування людини до стану Всесвіту, яка визначає його життя. Це положення повинно прояснити дане визначення і запобігти
 2. 10. Метод економічної науки
  Предмет праксиологии суть експлікація категорії людської діяльності. Все, що потрібно для виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно
 3. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 4. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 5. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  Для того щоб продемонструвати наслідки поділу праці в тому випадку, коли більш ефективні у всіх відносинах індивід або група співпрацюють з індивідом або групою, в усіх відношеннях менш ефективними, Рікардо розробив закон утворення зв'язків (law of association). Він піддав дослідженню наслідки розвитку торгівлі між двома регіонами, в нерівній ступеня обдарованими природою,
 6. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  З приводу предмета економічної науки ніколи не існувало жодних сумнівів і невизначеності. З тих пір, як люди стали прагнути до систематичного вивчення економічної науки, чи політичної економії, всі сходилися на тому, що завданням цієї галузі знання є дослідження ринкових явищ, тобто визначення взаємних співвідношень обміну товарів і послуг, переуступає на ринках, їх
 7. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  Коли люди, вивчаючи проблеми своєї власної діяльності, і економічна історія, дескриптивна економічна теорія та економічна статистика, реєструючи дії інших людей, застосовують терміни підприємець, капіталіст, землевласник, робочий і споживач, вони говорять про ідеальні типи. В економічній теорії підприємець, капіталіст, землевласник, робітник і споживач не
 8. 6. Свобода
  Філософи і правознавці доклали чимало зусиль, щоб визначити концепцію особистої (freedom) і політичної (liberty) волі. Навряд чи можна стверджувати, що вони увінчалися успіхом. Концепція свободи має сенс тільки в тій мірі, в якій вона відноситься до міжлюдських стосунків. Були й такі, хто розповідав казки про початкової природній волі, якої імовірно володів людина
 9. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  У широкому сенсі, прибуток це виграш, який отримують із діяльності; це збільшення задоволення (зменшення занепокоєння); це різниця між вищою цінністю, приписується отриманими результатами, і більш низькою цінністю, приписується жертвам, принесеним заради їх досягнення; іншими словами, це дохід мінус витрати. Витяг прибутку постійна мета будь-якої діяльності. Якщо
 10. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  В ідеальній конструкції стаціонарної економіки загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших
© 2014-2022  epi.cc.ua