Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Земля


Площа придатною до обробки землі є
особливо важливим фактором для економіки сіль-ського господарства. Густо заселена сільськогоспо-ственная країна, в якій кожна сім'я імеетземлю тільки для того, щоб отримати продуктипітанія лише для власних потреб, - це беднаястрана. Коли в економічному житті країни пре-володіє сільське господарство, як це було до про-промислово революції і продовжується до цих Порво багатьох країнах, що розвиваються, площа возде-закладають земель у розрахунку на одну людину є-ється головним чинником, що визначає уровеньжізні в цій країні.
Мальтузіанського ПАСТКА. Економісти по-чатку XIX в., Що жили в основному в сільськогоспо-дарських країнах, були дуже стурбовані з поводуограніченного кількості землі. Оскільки запропонованого-ються землі не може бути збільшено, вони розглядали землю як обмежувач зростання економі-ки. На їх думку, через зростання населення на одну ІТУ ж площа землі припадатиме все біль-шиї кількість людей, а виробництво продуктовпітанія не може швидко збільшуватися. Уровеньжізні буде падати, і зрештою голод остано-віт подальше зростання населення.
Найбільш знаменитим з таких сценаріїв билсценарій, створений священиком Томасом Маль-тусом (1763-1834) в його «Досвід про закон народона-селища» (1798). Він стверджував, що населення імееттенденцію рости в геометричній прогресії, т. е.как ряд: 1, 2, 4, 8, 16, ... Але при фіксірованномпредложеніі землі кожен додатковий робіт-ник повинен додавати до випуску продукції мен-ше, ніж предидущій8, Мальтус вважав, що в буду-щем обсяг сільськогосподарського виробництва бу-дет рости тільки в арифметичній прогресії (1,2, 3, 4,. .), в той час як населення - в геометри-чеський прогресії. Отже, за Мальтусом, кіль-кість продуктів харчування на душу населення бу-дет падати у міру зростання населення. Наприкінці кон-цов тиск населення на пропозицію продуктовпітанія виявиться настільки велике, що настав голод чисельність населення зменшиться.
Це мальтузіанського уявлення про світ даетнам хорошу можливість вникнути в проблеминекоторих країн, що розвиваються. При швидкому ро-сте населення і набагато більш повільному ростесельскохозяйственного виробництва вони зіштовхуючи-ються із загрозою голоду. Такі країни можуть попастьв мальтузіанського пастку. Якщо обсяг сільскогосподарського виробництва зростає, люди стано-вятся здоровіше і населення починає збільшуватися.
8 Це всього лише окремий випадок закону спадної віддачі, який об-суждать в гол. 8.
Але потім тиск на доступну землю знову сни-жает рівень життя до голодування.
Мальтузіанського пастка показана на рис 35-1.Когда чисельність населення невелика, обсяг про-виробництва продуктів харчування на людину достатній-але високий і населення збільшується. Зростання населеніяведет до того, що обсяг виробництва продуктів пі-танія на одну людину наближається до уровнювижіванія. Якщо далі кількість населення пре-сходить рівень N *, при якому воно може толь-ко вижити, то починається голод і населення вновьуменьшается до N *. N
мальтузіанського сценарій для більшості страноказался помилковим Мальтус недооцінив огромнийрост продуктивності сільськогосподарської про-виробництва, який стався в XIX в. і продолжа-ється донині. Можливо, в той час віддача отпроізводства продуктів харчування насправді билаубивающей, але це було перекрито вдосконалять-ваниями в технології, які дали возможностьстранам прогодувати себе навіть тоді, коли населе-ня росло, а число працюючих у сільському хозяйствеуменьшалось. Науково-технічний прогрес в сель-ському господарстві продовжує покращувати перспектівироста життєвого рівня населення; наприклад, ужев 1970-х роках відбулося значне зростання вироб-водительности в сільському господарстві Індії («зеленаяреволюція»), різко скоротивши ймовірність голоду
Зниження цін на сільськогосподарську продук-

Населення
РІС. 35-1. Мальтузіанская пастка. Оскільки предложеніеземлі постійно, зростання населення означає скорочення кількісних-ва продуктів харчування на душу населення в результаті убуває-щей віддачі від праці. Невелика кількість населення вироб-дит надлишок продуктів харчування і збільшується, що показанострелкой зліва від N *. Велика кількість населення зіштовхує-ся з дефіцитом і голодує, його кількість зсувається, як показано стрілкою, до N *. У точці? виробництво продуктів пітаніяна людини є всього лише достатнім для вижіванія.Следовательно, точка N * являє собою рівноважний кількістю-ство населення, при якому економіка потрапляє в мальтузіан-ську пастку
цію протягом останніх кількох років сві- детельствует про величезний збільшенні виробляй-ності в сільському господарстві. У наш час недо-статок продуктів харчування більше не є серйозних-езной проблемою світового рівня.
Проте стверджувати, що сьогодні в деяких бід-них регіонах немає убогості і голоду, звичайно, нельзя.Там, де земля неродюча, місцеве населеніедолжно заробляти собі на життя, займаючись, на-приклад, торгівлею або промисловим виробниц-ством. У даному випадку мова йде не обов'язково озаводах з виробництва сталі і автомобілів або охіміческой комплексах. Візьмемо для прикладу Банг-ладеш, де річний дохід на душу населення стано-вить лише 200 дол У цій країні початок про-промислово виробництва було покладено разведе-ням і заморожуванням креветок, а потім транспортуванні заморожених креветок в порти дляекспорта. Без морозильних камер неможливо про-переводити креветки для світового ринку, а без транс-кравців коштів - доставити креветки від вироб-ників на світові ринки. Отже, сучас-менное економічний розвиток означає обяеднання окремих досягнень, що дозволяє вестіпроізводство для ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Земля "
 1. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксеологічне пізнання понятійно.
 2. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 3. 13. Ціни та дохід
  Ринкова ціна являє собою реальне історичне явище, кількісне співвідношення, в якому в певному місці і в певний час два індивіда обмінюють певні кількості певних товарів. Вона відноситься до особливих обставин конкретного акту обміну. У кінцевому рахунку вона визначається суб'єктивними оцінками цих індивідів. Вона не випливає із загальної структури цін або з
 4. 14. Ціни і виробництво
  На вільному ринку процес встановлення цін направляє виробництво туди, де воно найкраще служить бажанням споживачів, вираженим через ринок. Тільки у випадку монопольних цін монополісти здатні в обмежених межах відхилити виробництво від заданого напрямку з вигодою для себе. Ціни визначають, який з факторів виробництва повинен бути використаний, а який повинен бути залишений
 5. 3. Заробітна плата
  Праця є рідкісним фактором виробництва. І як такий він продається і купується на ринку. Якщо виконавець роботи є продавцем продукції або послуг, то ціна праці входить в ціну продукції або послуг. Якщо праця як така продається або купується сам по собі або підприємцем, зайнятим виробництвом продукції на продаж, або споживачем, бажаючим використовувати надані послуги для
 6. 1. Загальні зауваження, що стосуються теорії ренти
  В системі рикардианской економічної теорії ідея ренти була спробою трактування тих проблем, які сучасна економічна наука досліджує за допомогою аналізу граничної корисності [За висловом Феттер (Encyclopedia of the Social Sciences. XIII . 291), це була перекручена теорія граничності.]. З точки зору сучасного розуміння цієї проблеми теорія Рікардо представляється досить
 7. 2. Роль тимчасового фактора у використанні землі
  Відправною точкою економічних вчень про землю є розрізнення двох класів первинних факторів виробництва, а саме людських факторів і факторів, не пов'язаних з діяльністю людини. Оскільки використання останніх, як правило, пов'язано з владою використовувати ділянка земної поверхні, ми говоримо про землю, коли посилаємося на них [Юридичні застереження щодо відділення права на
 8. 3. Субпредельная земля
  Послуги, які певну ділянку землі може надати протягом певного періоду часу, обмежені. Якби вони не були обмеженими, то людина не вважала б землю фактором виробництва та економічним благом. Однак кількість доступної землі настільки величезна, природа настільки щедра, що земля все ще є в надлишку. Тому використовуються тільки найбільш продуктивні ділянки
 9. 4. Земля як просторовий чинник
  Використання землі для розміщення житла, майстерень, транспортної інфраструктури не дозволяє застосовувати ділянки землі за іншим призначенням. Важлива роль, яку старі теорії приписували ренті міської забудови, не повинна тут нас турбувати. Немає нічого особливо примітного в тому, що люди платять більш високу ціну за ту землю, яку з точки зору будівництва житла вони цінують вище,
 10. 5. Ціна на землю
  В ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки купівля та продаж послуг земельної ділянки нічим не відрізняється від покупки та продажу послуг інших факторів виробництва. Оцінка вартості всіх цих чинників виробляється відповідно послуг, які вони нададуть в різні періоди майбутнього з поправкою на тимчасове перевагу. За граничну землю (і, зрозуміло, за субпредельную
© 2014-2022  epi.cc.ua