Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Торгівля багатьма товарами


Приклад торгівлі Сполучених Штатів і Франціітолько двома товарами ілюструє основні засади порівняльної переваги і вигодиот торгівлі. Ті ж принципи продовжують діяти і в разі, коли є багато товарів. Пред-покладемо, що, крім автомобілів та текстилю, перед-метамі торгівлі можуть також бути телевізори, взуття, кераміка і комп'ютери. У табл 37-3 приведені витрати праці на одиницю продукції в каж-дой галузі для двох країн, а також відносні (Сполучені Штати стосовно Франції) питомі витрати праці.
Ідея відносних витрат праці на одиницюпродукції вже знайшла відображення в табл 37-1. Тамм бачили, що в Сполучених Штатах на вироб-ництво автомобіля потрібно 300 год праці порівня-рівняно з 600 год, необхідними у Франції. Відносна витрати праці на одиницю продукції є-ються просто ставленням цих двох чисел, т.е со-ставляют V2. У табл 37-3 показані гіпотетіческіезатрати праці (в годинах) для Сполучених Штатів і Франції при виробництві різних товарів.
По-останньої рядок показує відносні затратитруда на одиницю продукції, які разом з від-
ТАБЛИЦЯ 37-3. Витрати праці на одиницю виробу: торгівля багатьма товарами (в ч на одиницю продукції)
Комп'ютери Автомобілі Телевізори Текстиль Кераміка Взуття
Сполучені ШтатиФранція
Відносні витрати праці на едініцувипуска в США в порівнянні з Францією
200 300 50 5 7 15 1200 600 90 8 6 10 5/9
3/2
5/8
1/2
1/6
7/6

відносній заробітною платою визначають струк-туру спеціалізації.
У Сполучених Штатах більш ефективно вироб-ництво комп'ютерів, що потребує лише V6 тогорабочего часу, який необхідно для їх про-виробництва у Франції. У Франції относітельноболее ефективно виробництво взуття. Таблиця по-показувала порівняльні переваги США, що зменшуються зліва направо - від компьютеровк взуття. Порівняльна перевага Францііуменьшітся в протилежних напрямках.

Хто і які товари буде виробляти? Оскіль-ки кожна країна повинна виробляти по крайнеймере один товар, то Сполучені Штати, звичайно, будуть виробляти комп'ютери, а Франція-взуття. Сполучені Штати будуть виробляти това-ри, наведені в табл. 37-3 зліва, а Франція-праворуч. Місце, де проходить вододіл, залежить ча-стичного від розмірів двох країн і від рівнів спросана кожен вид продукції. На рис 37-2 показанавозможная структура виробництва.
У випадку, показаному на рис. 37-2, від торговлівиігривают обидві країни, так як обидві в визначений-ної ступеня спеціалізуються. Кожна імпортує-ет деяка кількість товарів, які вироб-дит сама. Це означає, що виробництво цих това-рів стало відносно дешевше, ніж раніше, і, сле-послідовно, купівельна спроможність споживачам-лий в обох країнах зросла,
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Торгівля багатьма товарами "
 1. Різниця в капіталовооруженності
  торгівлі багатьма товарами. Товари розташовані в порядку зменшення сравнітель-ного переваги США (і збільшення порівняльної переваги Франції) зліва направо. Структура виробництва определяетсяположеніем розділової лінії. Сполучені Штати виробляють товари зліва від цієї лінії, а Франція - справа. Ті товари, ко-торие країна не виробляє, вона імпортує. Положення лінії у величезній
 2. 6. Монопольні ціни
  торгівлі. 4. Припущення про те, що існує третя категорія цін, які не є ні монопольними, ні конкурентними, являє собою фундаментальну помилку. Якщо ми поки не будемо зачіпати проблему цінової дискримінації, яка буде обговорюватися нижче, то конкретна ціна є або конкурентної, або монопольної. Зворотне твердження грунтується на помилковій думці, що якщо не
 3. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  торгівлею і свободою міграції сприяла усуненню економічних стимулів війни та підкорення. Для людини більше не мало значення, де проведені політичні кордони його країни. Вони не стримували підприємців та інвесторів. Якраз ті країни, які в епоху, що передувала першій світовій війні, були в перших рядах міжнародних кредиторів та інвесторів, найбільше були схильні
 4. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  торгівля, 1867. С. 328. * Золотий вік (лат.). Прим. пер. ** Поля блаженних; рай, світ блаженства (греч. міф). Прим. пер.]. Навіть ті, хто перебуває на дні суспільної піраміди, зараз більш забезпечені, ніж були б забезпечені за відсутності громадського співробітництва. Вони теж виграють від дії ринкової економіки і розділяють вигоди цивілізованого суспільства. Реформатори XIX в. не 2. Економічна наука і ціннісні судження
 5. торгівлі критикують протекціонізм. Вони показують, що протекціонізм не збільшує, як вважають його прихильники, а, навпаки, зменшує загальний обсяг виробленої продукції, і тому поганий з точки зору тих, хто віддає перевагу більш рясне пропозицію товарів порівняно з більш обмеженим. У цьому сенсі економісти критикують економічну політику держави з точки зору переслідуваних нею
  2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
 6. торгівлі, утримання торгових приміщень, витрати на консультації, рекламу, вивчення споживчого попиту і т.д. Ці витрати, на думку Маркса, не збільшують вартість товару, а відшкодовуються після продажу товару з прибутку, створеної в процесі виробництва. До додаткових витрат обігу відносяться витрати на упаковку, сортування, транспортування і зберігання товарів. Цей вид витрат
  Поняття регіоналізації
 7. торгівля Росії. У 1997 р. на інші країни - члени СНД припадало близько 22% російського експорту та імпорту товарів, на країни Європи - близько 52% і на сусідні азіатські країни, насамперед Китай, - близько 8%. Таким чином, більше 80% зовнішньоторговельного обороту Росії припадає на сусідні країни та регіони, хоча наша країна активно торгує і з багатьма віддаленими від неї країнами світу (наприклад,
  5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш . третини XIX вв.
 8. торгівлі. Указом 9 квітня 1804 селяни отримали право на власну ме-лочно торгівлю, хоча і в обмеженій номенклатурі товарів, а указ від 23 лютого 1806 дозволив селянам раніше заборонену оптову торгівлю, а також широку торгівлю імпортними товарами. Згідно ж "Додатковим правилами", опублікованими 29 грудня 1812, дозволялася самостійна, без довіреності від купця,
  § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
 9. торгівлі. Існують американська та європейська системи антимонопольного права. Перша бере свій початок від закону Шермана 1890 і з доповненнями 1914, 1936, 1950 рр.. залишається єдиним антитрестовским законом Америки. Він забороняє не тільки різні форми монополій, а й саму спробу монополізувати торгівлю. Верховний суд США виробив доктрину, згідно з якою панівне
  § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
 10. торгівлі, майже 90% продажу патентів і ліцензій. Поряд з посиленням планомірності розвитку недержавного сектора наростають процеси одержавлення продуктивних сил, фінансово-кредитної сфери, значної частини національного доходу, розширюється державне регулювання, програмування та прогнозування капіталістичної економіки. Держава свідомо встановлює і
  торговли, почти 90 % продажи патентов и лицензий. Наряду с усилением планомерности развития негосударственного сектора нарастают процессы огосударствления производительных сил, финансово-кредитной сферы, значительной части национального дохода, расширяется государственное регулирование, программирование и прогнозирование капиталистической экономики. Государство сознательно устанавливает и
© 2014-2022  epi.cc.ua