Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011 - перейти до змісту підручника

ТЕСТ "Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни"


1. Які наслідки другої світової війни для економіки США?: А) війна призвела до величезного збагачення США;
б) на відміну від інших капіталістичних країн, США помітно постраждали в роки війни;
в) війна обійшла стороною економіку США.
2. Що таке "ленд-ліз"?:
А) гуманітарна допомога, надана США країнам, що постраждали від нападів агресора;
б) система передачі американським урядом борг або в оренду озброєння, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства та інших матеріальних цінностей країнам антигітлерівської коаліції;
в) операція зі звільнення територій окупованих Німеччиною. 3. У чому полягав сенс плану Маршалла?:
А) мілітаризація господарства США;
б) збір Сполученими Штатами боргів зі країн Європи;
в) допомога у розвитку внутрієвропейської торгівлі, активізація виробництва і зміцнення валют
4. Плани Ерхарда спиралися на:
а) військову реформу;
б) грошову реформу;
в) реформу державного управління.
5. Після грошової реформи 1948 року в ФРН почалася реформа:
а) цін;
б) військова;
в) податкової системи.
6. У результаті грошової реформи 1948 року в ФРН відбулася заміна:
а) дойчмарки на рейхсмарки;
б) бонни на рейхсмарки;
в) рейхсмарки на бонни;
г) рейхсмарки на дойчмарки.
7. Економіка післявоєнної Японії значно залежала від:
а) імпорту сировини та експорту готової продукції;
б) іноземних інвестицій;
в) інвестицій в економіку інших країн.
8. Який характер носила аграрна реформа 1947-1949 років в Японії:
а) феодальний;
б) антифеодальний;
в) буржуазний , антифеодальний.
9. Друга Світова війна перетворила Японію в:
а) аграрну країну;
б) аграрно-індустріальну країну;
в) індустріально- аграрну країну.
10. Зростання виробництва повоєнної Франції забезпечувався:
а) розвитком аграрного сектора;
б) невеликим число галузей, пов'язаних з військовим господарством;
в) розвитком гірничодобувної промисловості.
11. Що стимулювало оновлення основного капіталу США в післявоєнні роки?:
А) поставка сировини, продовольства і військового спорядження союзниками;
б) розвинуте сільське господарство;
в) розвинута промисловість.
12. Яка проблема постала перед США із закінченням війни;
а) реконверсія, тобто переклад економіки з військових на мирні рейки;
б) підйом сільського господарства і промисловості.
13. У 1946 році в США був прийнятий закон про зайнятість, що держава повинна була забезпечити:
а) максимальну купівельну спроможність;
б) максимальну зайнятість;
в) максимальне виробництво;
г) пенсіонерів та ветеранів.

14. Що передбачала програма реформ, що отримала назву "справедливого курсу":
а) підвищення мінімуму заробітної плати;
б) будівництво дешевого житла для сімей з низькими доходами;
в) надання допомоги фермерам;
г) введення системи медичного страхування;
д) допомогу приватним підприємствам.
15. Які стимули науково-технічного прогресу США в 50-ті роки?:
А) прагнення США будь-яку ціну забезпечити за собою світове лідерство;
б) посилилася конкуренція з боку інших капіталістичних країн. 16. У серпні 1964 року в США був прийнятий закон про економічні можливості, що визначив основний напрямок діяльності уряду по боротьбі з бідністю. Він включав види заходів: а) професійну підготовку і навчання;
б) спеціальні програми для сільської місцевості і дрібного бізнесу;
в) діяльність місіонерів організацій;
г) програму так званих "общинних дій" під керівництвом місцевих органів влади;
д) створення робочих місць.
17. Серед основних факторів, що сприяли порівняно швидкому економічному розвитку США в 1964-1968 роки, були:
а) високий рівень капіталовкладень, необхідний для оновлення основного капіталу в умовах НТР;
б) зростання споживчих витрат населення;
в) зростання ролі і масштабів державного регулювання;
г) розвиток сільського господарства і промисловості.
18. Програма оздоровлення американської економіки, висунута рейганівської адміністрацією в 1980 році, включала такі основні положення:
а) скорочення податків на корпорації і особистих прибуткових податків;
б) обмеження зростання урядових витрат за рахунок скорочення соціальних програм;
в) дерегулювання підприємницької діяльності;
г) проведення жорсткої кредитно-грошової політики, спрямованої на подолання інфляції;
д) жорстке регулювання цін на сільськогосподарські продукти. 19. Яким факторами пояснюється японський економічний бум 60-х років?:
А) високоефективне використання іноземної економічної допомоги;
б) масове оновлення основного капіталу;
в) розширення внутрішнього ринку;
г) широке використання іноземних науково-технічних досягнень;
д) високоякісна робоча сила;
е) система найманої праці;
ж) відносно висока норма нагромадження капіталу;
з) стрімкий розвиток власної науково-дослідної бази;
і) відсутність сировинних ресурсів
к) вигідне географічне положення;
л) відсутність бідноти.

20. Які головні фактори конкурентності японських товарів на світовому ринку?:
А) особлива система контролю за якістю продукції;
б) значно менші втрати робочого часу від трудових конфліктів;
в) випереджаюче зростання продуктивності праці;
г) високий рівень доходів на душу населення;
д) Японія продовжує залишатися з найвищим рівнем приватних накопичень. 21. Які основні фактори, під впливом яких формувалося і розвивалося народне господарство ФРН в 60-ті роки?:
А) швидкий розвиток науково-технічного прогресу;
б) посилення орієнтації на зовнішній ринок;
в) збільшення державно-монополістичного капіталу.
22. Які найважливіші галузі промисловості ФРН в 60-ті роки?:
А) машинобудування;
б) хімічна промисловість;
в) атомна;
г) авіаційна.
23. Уряд прийняв найбільш шоковий варіант трансформації господарства Східної Німеччини. Які особливості німецького варіанта реформ?:
А) введення приватної власності;
б) рішуча денаціоналізація державних підприємств;
в) стислі терміни перехідного періоду;
г) опора на функціонуючі правову базу, державні інститути, валютно-фінансову систему ФРН.
24. Чому фінансове становище у Франції в другій половині 70-х років залишалося досить складним?:
А) посилилася інфляція;
б) загрозливих розмірів досягла витік капіталу за кордон;
в) суперечлива ситуація склалася в області зовнішньої торгівлі;
г) безробіття.
25. Які основні напрямки економічної політики уряду У. Черчилля (1951г.)?:
А) часткова денаціоналізація галузей промисловості;
б) стимулювання утворення великих монополістичних об'єднань;
в) структурна перебудова економіки під впливом НТР і відповідно зміну фінансової політики;
г) створення економічного союзу низки європейських країн під егідою Англії;
д) технічне переоснащення армії;
е) допомога бідним.
26. Чим була зумовлена катастрофічна ситуація в народному господарстві Росії?:
А) загальним одержавленням, яке призвело до деградування відносин власності, ліквідації нормальних господарських стимулів;
б) деформованою структурою виробництва з високим ступенем мілітаризації;
в) спотворенням трудових мотивацій, пануванням соціального утриманства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕСТ "Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни" "
 1. Підсумковий тест
  1. Вкажіть на ті процеси, які внутрішньо не притаманні феодалізму: а) економічна залежність селян; б) особиста залежність селян; в) первісне нагромадження капіталу; г) переважання натурального господарства. 2. У чому полягав процес обгороджування: а) перетворення орної землі в пасовища; б) виділення ділянок для видобування корисних копалин; в) виділення землі для
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. КИТАЙ
  Китай економічно зростає (на 10% в рік протягом більше п'ятнадцяти років), і якщо колишній капіталістичний світ хоче уникнути розладу травлення при спробі поглинути 1,2 мільярда китайців, включаються в глобальну економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися. Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8).
 4. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  Класична теорія порівняльної переваги була розвинена для пояснення географічного розташування галузей промисловості в дев'ятнадцятому та двадцятому сторіччях. У теорії порівняльної переваги Розташування виробництва залежало від двох факторів - від наявності природних ресурсів і від фактора пропорцій (відносного наявності капіталу або праці) (1). Країни з хорошим грунтом, кліматом і
 5. СТАРІННЯ
  Але насправді вибухова частина вулкана, розігрівається демографією, полягає в старінні світового населення. Виникає новий клас людей. Вперше в історії наші суспільства будуть мати дуже велику групу економічно пасивних літніх людей, заможних виборців, що вимагають дорогого соціального обслуговування, такого, як медичне, і одержують більшу частину свого доходу від
 6. ПЛИТА ЧЕТВЕРТА: ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
  Вперше в людській історії все може бути зроблено де завгодно і продано кому завгодно. У капіталістичній економіці це означає, що виготовлення будь компоненти і виконання будь-якої діяльності переноситься в те місце земної кулі, де це обходиться найдешевше, а виникаючі продукти та послуги продаються там, де найвище ціни і прибутку. Мінімізація витрат і максимізація виручки - це і
 7. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  З додатком до капіталізму другого світу і після того, як значна частина третього світу вирішила брати участь у глобальній капіталістичній грі, глобальна економіка стала і більше, і реальніше, ніж будь-коли раніше, але для керівництва цієї економікою немає ніякої системи правил. Існуюча система торгівлі - система ГАТТ - Бреттон-Вудс - була спроектована для однополярного світу, який був
 8. ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ БЕЗ ЛІДЕРА
  Є цілий ряд сил, що підтримують існування соціальних систем. Дві з них - це мова і релігія, але їх недостатньо, як можна бачити на Близькому Сході, де араби говорять однією мовою , мають одну релігію, належать до однієї і тієї ж етнічної групи, але поділяються на численні ворогуючі держави. Навпаки, в Китаї найбільш численна однорідна група людей становила
 9. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  У глобальній торгівлі домінує лінія розлому, з японськими торговими профіцитами з одного боку і американськими торговими дефіцитами з іншого. Подібно реальним лініях розлому, вона давно відома - вона існує вже більше двох десятиліть, - і з часом тиск на розлом зростає. Американський поточний бюджетний дефіцит (145 мільярдів доларів в 1994 р.) і японський поточний бюджетний профіцит
 10. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  Подібно спадів, фінансові потрясіння так само старі, як сам капіталізм. Тюльпанова манія почалася в Голландії в 1624 р. Вісімнадцяте століття бачив «бум Південних морів» в Англії (коли спекуляція йшла навколо акцій Компанії Південних морів, що мала привілей на работоргівлю і рибну ловлю в Південних морях) і «бум Міссісіпі» у Франції (коли центром уваги була земельна власність у французькій
© 2014-2022  epi.cc.ua