Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ У ФУНКЦІОНУВАННІ ПРОМИСЛОВОСТІ


Найважливішим фактором успішного функціонування промисловості є масштабне впровадження досягнень науково-технічного прогресу на підприємства галузі. Багаторічний досвід підтверджує, що понад 90% приросту продуктивності праці, більше половини економії витрат і 60% одержуваної додаткового прибутку досягається за рахунок використання в народному господарстві досягнень науково-технічного прогресу.
Відставання вітчизняної промисловості та її неконкурентоспроможність як за цінами, так і за якістю передусім обумовлені відставанням в технології в самому широкому сенсі слова. Тому для виходу національної економіки з такого становища, подальшого динамічного конкурентоспроможного розвитку в першу чергу треба подолати технологічну відсталість. Вкрай необхідні нові сучасні технології та їх масштабне використання на підприємствах галузі в специфічних умовах їх діяльності.
Науково-технічний прогрес - це вдосконалення засобів праці, предметів праці, методів організації виробництва, праці та управління на базі досягнень науки. Практично для функціонуючої економіки це означає нова, більш досконала технологія і його масштабне впровадження у виробництво.
Технологія в сучасному значенні для виробництва включає всі перераховані вище елементи науково-технічного прогресу. Це - техніка, сама технологія і організація. Їх вдосконалення на базі досягнень науки і є науково-технічний прогрес, нова технологія в сукупності.
Галузь промисловості повинна стежити за всіма стадіями здійснення науково-технічного прогресу - революційними і еволюційними. Науково-технічна революція створює принципово нові можливості практикам у всіх елементах виробництва, виробничого процесу в цілому. Науково-технічний прогрес еволюціонує, удосконалює в рамках здійсненої науково-технічної революції. Завдання галузі, промислового виробництва в цілому полягає в масштабному їх використанні для підвищення ефективності виробництва, тобто збільшення обсягів продукції, її здешевлення та підвищення якості. Ефективність науково-технічного прогресу для промисловості означає більше, дешевше, краще.
Науково-технічний прогрес, як зазначалося, є найважливішим чинником ефективного функціонування галузі, ефективності виробництва взагалі. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу сприяє і забезпечує підприємствам промисловості основи для динамічного соціально-економічного розвитку. При цьому:
1. Збільшуються масштаби і темпи зростання обсягу виробництва необхідної ринку продукції.
2. Підвищується конкурентоспроможність продукції.
3. Поліпшуються умови праці.
4. Полегшується вирішення соціальних проблем.
5. Згладжується сезонність в окремих галузях промисловості.
6. Створюються можливості для переробки на місці відходів і покидьків виробництва, забезпечуючи одночасно суттєвий екологічний ефект.
§ 2. ОСНОВНІ НАПРАВЛЕНІЯНАУЧНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
У сучасний період бурхливого розвитку науково-техніческогоставкі, комплектуючі з самостійних підприємств, ніж виробляти їх в невеликих кількостях для власного споживання кожному підприємству.
Інструменти і металовироби, наприклад, при кооперованих поставках в кілька разів дешевше, ніж їх виробництво на кожному підприємстві. Тут проявляється, безумовно, ефект великомасштабного спеціалізованого виробництва.
Кооперування виробництва, як правило, розвинене в галузях, що виробляють конструктивно складну продукцію або потребують її особливу технічну характеристику, параметри.
У промисловості з'явилася особлива і дуже ефективна форма кооперування, заснована на спільному використанні довколишніми підприємствами об'єктів допоміжного виробництва та обслуговуючих господарств з найбільшою повнотою, завантаженням протягом усього року. Ефект і економічна доцільність цієї специфічної форми кооперування доповнюється можливістю пом'якшення сезонного характеру діяльності багатьох галузей і посиленням взаємозв'язку об'єктивно родинно розміщених підприємств в зоні переробки сировини або районі споживання.
Якщо у міжсезоння, коли працює основне виробництво, не завжди можна використовувати технологічне обладнання та площі цих технологічних цехів, то об'єкти допоміжного виробництва та обслуговуючих господарств завжди можна ефективно експлуатувати іншими довколишніми підприємствами. Це-ремонтно-механічні майстерні, електричні установки та мережі, теплове господарство, під'їзні шляхи, транспортні середовищ-ства, загальні виробничі площі, територія, утільхозяйства та ін
У сезон завжди раціональніше використовується допоміжне виробництво і обслуговуюче господарство, бо виробництво здійснюється в більшому масштабі, а значить дешевше. У цей період, наприклад, для довколишнього до цукробурякового виробництва харчового підприємства пар і електроенергія купуються в кілька разів дешевше, ніж його самостійне виробництво в невеликому обсязі. Така централізація допоміжного прогресу до традиційних його напрямками реалії життя доповнюють багато істотного як загалом, так і в галузевому розрізі. Однак і традиційні діють постійно, залишаючись основою розвитку галузі та підвищення її ефективності.
До основних напрямів науково-технічного прогресу відносяться:
1. Випереджальний розвиток самої науки як основи технічної революції і технічного прогресу.
2. Електронасищеніе виробництва.
3. Електронізація виробництва.
4. Масштабне використання обчислювальної техніки та інформаційної технології.
5. Механізація і автоматизація всіх виробничих процесів.
6. Раціональна хімізація, доповнена біологічними засобами і методами.
7. Сучасні і надсучасні напрями, пов'язані з використанням ефекту лазера, космічного інструментарію, мікробіології, біоніки, біоінженерії та ін
8. Створення прогресивних технологій з урахуванням досягнень всіх вищеназваних напрямів науково-технічного прогресу.
9. Удосконалення організації виробництва, праці та управління адекватно впровадженню нової технології та інших напрямів науково-технічного прогресу.
Всі ці напрямки науково-технічного прогресу вельми важливі. Однак у реальному житті необхідна коригування на пріоритетність і можливість.
У цьому плані самими пріоритетними напрямками є нові технології, механізація і автоматизація виробничих процесів у зв'язку з явним відставанням по продуктивності праці.
Механізація - це заміна ручної праці машинною. Розрізняють часткову і комплексну механізацію. Часткова механізація - це заміна ручної праці машинним на окремих ділянках, стадіях основного або допоміжного виробництва. Звичайно, сьогодні мову можна вести для підприємств промисловості про комплексної механізації, коли ручну працю в комплексі замінюється машинним на всіх ділянках і стадіях основного і допоміжного виробництва. Показником рівня механізації служить:

де: - коефіцієнт механізації
- обсяг робіт, що виконується машинами і механізмами
- загальний обсяг робіт.
Автоматизація - це заміна функцій людини з регулювання і контролю виробничих процесів автоматичними приладами або засобами. Автоматизація як і механізація розрізняється у вигляді часткової або комплексної автоматизації. Вищий рівень автоматизації виробничих процесів - це створення цехів-автоматів і підприємств-автоматів.
Рівень автоматизації визначається за формулою:

де: - коефіцієнт автоматизації
- обсяг робіт, виконаний автоматами, автоматичними лініями, апаратами цього рівня
- загальний обсяг робіт.
Для успішного функціонування галузей промисловості в сучасний період енергетичної нестачі необхідно впровадження енергозберігаючих технологій і процесів. Росія, як відомо, в цьому плані розташована в несприятливих зонах, тому галузі повинні для конкурентоспроможного функціонування максимально використовувати і нетрадиційні енергії поряд з нетрадиційними виробничими процесами на окремих стадіях виробництва. Це життєво важливо для Росії, бо по енергонасиченість промисловість Росії відстає в 1,8-2 рази від передових країн, а природно-кліматичні умови для багатьох галузей промисловості і АПК країни дуже суворі.
Технічну оснащеність виробництва і праці також характеризує ряд показників.
1. Фондоозброєність:

де: - фондоозброєність, руб. / Чол.
- Вартість основних виробничих фондів у середньорічному обчисленні
- чисельність персоналу у середньорічному численні.
2. Технічна озброєність праці:

де: ТВТ - технічна озброєність праці, руб. / Чол.
А - активна частина основних фондів
Чр - чисельність робітників.
3. Фондомісткість:

де: ФВ - фондомісткість, коп.
ОФ - вартість основних фондів у середньорічному обчисленні
ТП - товарна продукція.
У конкурентній боротьбі галузі важливо досягти оптимальне поєднання мінімально необхідної хімізації як основи технології та прискорення процесів у поєднанні з біотехнологією, генетикою, біоінженерії, біологічними методами захисту. Продукція тільки промисловості має бути екологічно чистою, лише тільки тоді вона буде висококонкурентоспособной.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ У ФУНКЦІОНУВАННІ ПРОМИСЛОВОСТІ "
 1. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  сутності, глибинних внутрішніх причинно-наслідкових зв'язків і відносин, а на рівні явища, зовнішніх, поверхневих зв'язків. Одночасно воно вказує на більш прикладний характер економіці. Проведений аналіз, тим не менше, дозволяє виділити загальні риси предмета політичної економії та економіці, що свідчить про можливість синтезу західної економічної думки і раціональних поглядів
 2. § 26. Сутність і структура господарського механізму
  сутність. Як відомо, в межах однієї суспільно-економічної формації діють закони, властиві як суспільному способу виробництва в цілому, так і чотирьом його окремим підсистемам - продуктивним силам, виробничим, організаційно-економічним і техніко-економічним відносинам. Оскільки економічний закон виражає внутрішні, необхідні, сталі й суттєві зв'язки
 3. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  значення для динаміки функціонування і розвитку виробництва і може будуватися на базі обгрунтованих і узгоджених між собою потреб виробництва в матеріальних, енергетичних, інформаційних, трудових і фінансових ресурсах. Встановлення пропорційність, обуслов-лених потребами, вимагає їх формалізованого вираження. Структурна перебудова поряд з інституційними
 4. 1. Конкуренція: сутність, види і роль в ринковій економіці
  науково-технічного прогресу з метою зниження економічних витрат, підвищення якості та розширення асортименту продукції. - Конкуренція дозволяє відсікати неефективні рішення і нежиттєздатні елементи, в тому числі змушуючи певних суб'єктів піти з того чи іншого сегмента ринку або здійснити реорганізацію виробництва. Тим самим конкуренція здійснює
 5. 6.1. Сутність і типи економічного зростання
  значення має виділення екстенсивних та інтенсивних факторів, відповідних екстенсивному та інтенсивному типам економічного зростання. До екстенсивних чинників зараховують: | залучення у виробництво додаткової робочої сили; | збільшення обсягу інвестицій при збереженні існуючого рівня техніки і технології; | зростання обсягів споживаного сировини, матеріалів, палива та інших елементів
 6. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  значення, підготовлена і оснащена чи країна необхідним капіталом, щоб відповідним чином використовувати природні ресурси на своїй території. Доступ до природних багатств будь-якої території був практично вільний. Державні кордони не зупиняли капіталістів і промоутерів в пошуках найбільш вигідних можливостей для інвестицій. Що стосується інвестицій в найбільш вигідне
 7. Основні риси світового господарства
  значення річного доходу на душу населення: низький рівень доходів - не більше 765 дол (49 країн), середній рівень доходів - від 766 до 9385 дол (58 країн), високий рівень доходів - 9386 дол і вище (26 країн). Додаткова межа доходу на душу населення 3035 дол вводиться між рівнем доходів незначно вище і незначно нижче середнього. Світ за своєю соціально-економічної
 8. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  сутність даного стану рівноваги можна толь-ко на основі аналізу самого руху. За Кларку ж получа-ється абсолютно зворотна залежність: рух - як нару-шення рівноваги. Друге положення. Кларк сам рух розглядав як чи-сто кількісний процес, як процес переходу від одного рів-ня до іншого, від одного стану рівноваги до іншого. Це особливо наочно
 9. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
    значення. Історію економічної науки не можна зрозуміти і простежити без вкладу російської школи, російських представників. По суті, мова слід вести не просто про пріоритет найбільш актуальних і значимих досліджень, а в більш широкому плані - про взаємодію і взаємозбагаченні вітчизняної та західної економічної
 10. Глосарій
    значення та не включені до бюджету Д Демонополізація економіки - попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності (тобто дій господарюючих суб'єктів і органів державної влади та управління, спрямованих на недопущення, обмеження або усунення конкуренції) і одночасно сприяння формуванню ринкових відносин на основі розвитку конкуренції та
© 2014-2022  epi.cc.ua