Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА


Комбінування виробництва є однією з найбільш ефективних форм організації виробництва. Комбінування акумулює економічний ефект, що досягається концентрацією. спеціалізацією і кооперацією виробництва.
Комбінат, зазвичай, велике підприємство і, отже, користується всіма перевагами концентрації виробництва, великомасштабного виробництва. Комбінат отримує ефект і спеціалізації виробництва, так само як і кооперування. Крім того, комбінати мають додатковий ефект, що випливає з факту тісного з'єднання технологічно і економічно взаємопов'язаних виробництв.
Джерела економічної ефективності комбінування виробництва більш наочно видно при розгляді по його окремих формам - вертикальної і горизонтальної.
При вертикальній формі комбінування виробництва економічний ефект досягається за рахунок наступного.
1. Досягається економія на адміністративно-управлінських витратах. Додаються при комбінуванні нові виробництва не збільшують витрати пропорційно, вони зростають незначно.
2. В окремих галузях, наприклад, при комбінуванні металургійного виробництва використовується фізичне тепло напівпродуктів. А значить знижується витрата енергії на виробництво кожного з цих видів продукції.
Отже, одним з найважливіших джерел економії при комбінуванні виробництва є теплоенергетичні ресурси.
3. Значне зниження витрат досягається на транспортних витратах. Напівпродукти обробляються на комбінаті в єдиному потоці, без транспортування з заводу на завод, без зайвих вантажно-розвантажувальних робіт.
4. Безсумнівний ефект забезпечує використовуваний при вертикальному комбінуванні сам безперервно-поточний метод виробництва.
Все вищесказане добре видно на схемі конкретного вертикального комбінування:
руда -> чавун -> сталь -> прокат;
буряк - > цукор-пісок -> цукор-рафінад -> кондитерський виріб.
Економічний ефект при горизонтальних формах комбінування складається з:
1. Економії на сировинних ресурсах. Продукт здешевлюється в міру утилізації відходів і покидьків. У галузях харчової промисловості це вельми ефективно, бо частка сировини в собівартості продукції перевищує 80%.
2. Зменшення витрат на транспортних витратах з переміщення відходів і покидьків. Поза комбінування на їх вивезення витрачаються кошти, до того ж засмічуючи навколишнє середовище або здійснюючи додаткові витрати на їх знищення.
При комбінуванні ж вони переробляються на місці їх виникнення.
3. Скорочення адміністративно-управлінських витрат. При переробці відходів і покидьків на спеціалізованих самостійних утільпредпріятіях потрібен відповідний штат як загальногосподарський, так і цехової. При комбінуванні ж потрібен лише невеликий цехової штат з начальника (майстра) і обліковця.
4. Що досягається екологічного ефекту.
При комбінуванні спільно всіма виробництвами використовуються не тільки об'єкти допоміжного виробництва, як при кооперуванні особливої фірми, а й багато об'єктів основного виробництва та персонал. Ось чому економічний ефект при раціональному комбінуванні кратно перевищує досягається ефект при кооперуванні на спільному використанні частини виробничого потенціалу.
Величина економічного ефекту тим вище, чим більше охоплення стадій або видів переробляються відходів, але за обов'язкової умови дотримання мінімально допустимих масштабів виробництва. Так, при комбінуванні за схемою "мука-хліб", якщо взяти який досягається ефект за 1,0, то за схемою "мука-хліб-макарони" він складе 1,2, а якщо ще додати «комбікорму з відходів та кондитерські вироби з борошна "- 1,5, тобто зростає в 1,5 рази. Аналогічний ефект досягається і в металургії.
Економічна ефективність комбінування виробництва безперечна. Однак при порівнянні з іншими формами і методами організації виробництва потрібна спеціальна порівняльна розрахункова ефективність, як приватний варіант визначення економічної ефективності інвестицій.
Як було зазначено вище, комбінування в сучасних умовах виходить за рамки промисловості і набуває міжгалузеву форму. Під міжгалузевим комбінуванням слід розуміти з'єднання в рамках одного підприємства виробництва продукції різних галузей народного господарства на тих же умовах послідовності переробки (вирощування, добування, обробки) сировини аж до отримання готового продукту.
Так, в міру створення об'єктивних умов і в силу економічної доцільності з'явилися агропромислові комбінати (варіанти агропромислової інтеграції відповідного організаційного оформлення), домобудівні комбінати (комбінування промислового та будівельного виробництва) та ін
Таке міжгалузеве комбінування дає високий соціально-економічний ефект. Сьогодні, наприклад, без домобудівних комбінатів, без промислового виробництва важко собі уявити будівництво в чистому вигляді.
Тут істотно знижується проблема сезонності.
Як відомо, в агропромисловому комплексі втрачається до 40% вирощеного дорогого, трудомісткого, цінної сировини. Ліквідація цих втрат на основі великомасштабного агропромислового комбінування дозволила б вирішити велику соціально-економічну задачу - зміцнити позиції вітчизняного виробника харчових продуктів конкурентоспроможними виробами, дешевшими, ніж імпортні. Якість же наших харчових продуктів ніколи не поступалося імпортному.
При такому агропромисловому комбінуванні ефективніше використовується персонал як в сільськогосподарському, так і промисловому виробництві. Персонал в сезон виробництва використовується з економічної необхідності, по суті не піддаючись сезонності.
Цілеспрямоване вирощування сировини, прибирання, зберігання та переробка в оптимальний термін дозволяє значно дешевше виробляти кінцеву продукцію і незрівнянно кращої якості. При цьому основні техніко-економічні показники в цілому по агропромисловому комбінуванню значно вище, ніж на спе-зованих. Те ж саме можна сказати і про домобудівних комбінатах.
Таким чином, міжгалузеве комбінування, як вища стадія розвитку міжгалузевої інтеграції, вельми ефективно і перспективно.
Подальшому динамічному розвитку комбінування виробництва сприяє якнайшвидше вирішення ряду теоретичних проблем, в числі яких:
1. Розробка науково обгрунтованої методології та методики розподілу комплексних витрат на всі види виробленої комбінатом продукції.
2. Вибір найбільш оптимального типу комбінату з точки зору як можливості органічного з'єднання найбільш тісно технологічно та організаційно-економічно взаємопов'язаних виробництв, так і високої керованості комбінатом.
3. Розробка економічно вигідних і технічно простих технологічних схем промислової переробки відходів і покидьків основного виробництва.
4 . Створення схеми, системи та основоположних принципів управління таким складним підприємством, яким є комбінат.
5. Розробка науково обгрунтованих принципів ціноутворення на додаткову продукцію комбінатів.
6. Визначення оптимальних розмірів комбінатів, виходячи з оптимальних розмірів комбінованих виробництв.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ комбінування виробництва "
 1. § 1. СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ, ФОРМИ І ПОКАЗНИКИ комбінування виробництва
  економічних шкіл і, в першу чергу, К. Марксом при аналізі товарного виробництва . Наукове визначення комбінування, визнане всіма економістами, дано В.І. Леніним, досліджуючи висококонцентрований товарне виробництво і виниклі великі монополії і монополістичні об'єднання. Теорії і практиці комбінування виробництва серйозну увагу приділили Блюмин І.М., Некрасов М.М., Левін
 2. Господарська діяльність. Блага і потреби
  економічна теорія виділяє чотири стадії: власне виробництво, розподіл, обмін і споживання. Виробництво - це процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для існування і розвитку людини. Розподіл - це процес визначення частки, кількості, пропорції, в якій кожен господарюючий людина приймає участь у виробленому продукті. Обмін - процес руху
 3. 1. Виробництво. Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності
  економічній теорії під фактором виробництва розуміється особливо важливий елемент або об'єкт, який робить вирішальний вплив на можливість і результати виробництва. Таких факторів, які використовуються для виробництва продукту, дуже багато. Причому для виробництва кожного продукту існує свій набір факторів. Тому виникає потреба їх класифікувати, об'єднати у великі
 4. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  економічних вигод, які вони отримують в результаті встановлення монопольно високих цін на свою продукцію і монопольно низьких цін на куповану ними продукцію (наприклад, сировину та ін.) Монопольна ціна - це особливий вид ринкової ціни, яка встановлюється на рівні вище або нижче конкурентної в цілях отримання монопольного доходу у формі монопольної надприбутки. Ця форма доходу є
 5. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  економічна інтеграція - це процес господарського та політичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і поділу праці між національними господарствами, взаємодії їх економік на різних рівнях і в різних формах. На мікрорівні цей процес йде через взаємодію окремих фірм сусідніх країн на основі формування різноманітних економічних
 6. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  економічної формації має свої специфічні особливості, відбувається за допомогою різних знарядь праці. Але йому властиві і деякі спільні риси. В умовах будь-якого способу виробництва здійснюється взаємодія суспільства з природою, де суб'єктом є людина, видозмінює речовину природи і пристосовувати його для задоволення своїх потреб, а об'єктом - природа. Наприклад,
 7. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  економічної теорії. Відмінність економічної теорії від економіці і політичній економії. Основні функції економічної теорії. Обгрунтування системного визначення предмета економічної теорії Предмет економічної теорії. Предмет даної науки тісно пов'язаний з поняттям «економіка» (від грец. «oikos» - будинок, господарство, «nomos» - вчення, закон), а тому економічна наука? її первісному
 8. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  економічного прогресу. Поняття «прогрес» (лат. - progressive) означає рух вперед, поступальний розвиток суспільства від менш досконалих до більш досконалих форм, а економічний прогрес - поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента: продуктивних сил, технологічного способу виробництва; виробничих відносин, у тому числі відносин власності;
 9. § 8. Рушійні сили і фактори економічного прогресу
  економічного прогресу Розвиток суперечностей - джерело прогресу. Протиріччя є джерелом саморуху, його рушійною силою. Виникнення протиріч викликано наявністю загальних зв'язків і залежностей між елементами будь-якої системи, взаємодією різних його сторін, властивостей, тенденцій, якостей. Взаємодія протилежних сторін характеризується їх взаємообумовленістю,
 10. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  економічній системі. Окремі форми і ознаки прояву монополізму відзначаються навіть у тих економічних системах, де монополії не займають панівного становища. Незважаючи на те що ринок і окремі ознаки монополізму в ряді країн існували протягом кількох тисячоліть (з IV тисячоліття до н. е.. до останньої третини XIX в.) , монополістичні тенденції в економіці стають
© 2014-2022  epi.cc.ua