Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Сутність активних операцій


В активних операціях банків виділяються кредитні (обліково-позичкові) операції та операції з цінними паперами (фондові). На них припадає до 80% всього балансу. Крім того, банки здійснюють касові, акцептні операції, операції з іноземною валютою, нерухомістю. При цьому згідно з Базельською угодою (для країн - учасниць ОЕСР) частка власних коштів банку в загальних активах повинна бути не нижче 9,2%.
Кредитні операції можна класифікувати по ряду ознак.
1. Залежно від забезпечення: позики без забезпечення (бланкові) і мають забезпечення. Останні поділяються на вексельні (видаються у формі покупки векселя або під його заставу), підтоварної, під цінні папери. Одним з різновидів позичок, мають забезпечення, є ломбардні кредити, що надаються центральним банком, комерційним банком, тобто процентні позики під заставу цінних паперів.
2. За строками погашення: онкольні (до запитання, тобто погашення за вимогою позичальника або банку), короткострокові (до одного року), середньострокові (від одного року до п'яти років) і довгострокові (понад п'ять років).
3.По характером погашення: погашаються одноразовим внеском і в розстрочку.
4. За методом стягнення відсотка: відсоток утримується в момент надання позики (при обліку векселя, видачу споживчої позики), або в момент погашення кредиту, або рівномірними внесками протягом усього терміну кредиту.
5. По категоріях позичальників, що відображає економічний зміст і мета кредиту. Розрізняються чотири види позик:
- комерційні позики, що надаються підприємствам для поповнення тимчасової нестачі оборотного капіталу і вкладень в основний капітал, розширення виробництва і т.д.;
- позички посередникам фондової біржі, які видаються під забезпечення цінними паперами і використовуються для біржових операцій;
- сільськогосподарські позички, які, в свою чергу, поділяються на іпотечні позики (під заставу нерухомості - землі, будівель і т .
д.) для покриття великих капітальних витрат і короткострокові позики на тимчасові потреби (наприклад, купівлю насіння), погашаються звичайно при реалізації врожаю;
- кредитування кінцевого споживання , що виступає в трьох формах: під заставу житлових будівель, на придбання споживчих товарів з погашенням в розстрочку, позички з разовим погашенням (по закінченні її терміну).
Видача позички банком - складна, багатоступенева процедура. Позичальник, звертаючись в банк, представляє заявку, в якій зазначена мета кредиту, термін, графік погашення та інші дані. Крім того, він зобов'язаний повідомити докладні відомості про всі сторони своєї виробничої та фінансової діяльності (у разі споживчої позики - про стан особистих фінансів, доходи, місце роботи і т.д.). Дрібні фірми повинні представити забезпечення, а також поручителів або гарантів. Кредитні заявки надходять в управління обліково-позичкових операцій банку, яке надає їх в кредитний відділ для оцінки здатності позичальника погасити позику. Заявка розглядається обліково-позичковим комітетом, що складається з двох-трьох директорів. Рекомендації цього органу по всіх заявках періодично доповідаються раді директорів, який приймає остаточне рішення про видачу позики або відмову в ній.
У більшості зарубіжних країн значна частина позик видається компаніям в формі відкриття ліміту, тобто «Кредитної лінії». В Англії, наприклад, встановлюється ліміт по овердрафту. Овердрафт - надання кредиту банком клієнту понад залишок на його поточному рахунку. Відкриття кредитного ліміту означає досягнення між позичальником і банком домовленості про максимальну суму заборгованості по кредиту. Ліміт встановлюється на певний строк, наприклад на рік, протягом якого позичальник може в будь-який момент отримати позику без додаткових переговорів з банком.
Але банк може відмовити видати позику в рамках затвердженого ліміту, якщо стан справ позичальника погіршився. Відкриття подібної кредитної лінії супроводжується, як правило, вимогою банку, щоб позичальник зберігав на своєму поточному рахунку мінімальний компенсаційний залишок, зазвичай у розмірі не менше 20% суми кредиту. Тим самим банк «прив'язує» до себе позичальника, не даючи вилучити всю суму кредиту або перевести його в інший банк. Відповідно підвищується реальний розмір відсотка, що стягується за позикою.
При наданні суми під забезпечення банк отримує заставне зобов'язання, що дозволяє йому розпоряджатися закладеним майном. Забезпеченням може служити нерухоме та рухоме майно, цінні папери, вкладні сертифікати і т.д.
У багатьох країнах банки встановлюють первинну, або базову, ставку (англ. prime rate, base rate), яка нараховується за незабезпеченими позиками першокласним позичальникам. Це найнижчий рівень відсотків за кредитами.
Відсоток по кредитах диференціюється залежно від виду і розміру кредиту, величини капіталу позичальника, його зв'язків з банком. По кожній з категорій позичок норма відсотка, як правило, вище, ніж по попередньої: незабезпечені позики першокласним позичальникам (первинна ставка), під біржові цінні папери, під товари та обладнання, під дебіторську заборгованість (боргові зобов'язання клієнта), сільськогосподарські позички (без забезпечення), споживчий кредит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сутність активних операцій "
 1. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  сутністю кількісної теорії грошей. За своєю суттю ця теорія була додатком загальної теорії попиту та пропозиції до особливого випадку грошей. Її перевагою була спроба визначити купівельну спроможність грошей за допомогою таких же міркувань, які використовуються для пояснення всіх інших мінових відносин. Її недолік в холістичної інтерпретації. Вона дивилася на сукупне
 2. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  сутність. Феномен, що підлягає вивченню, полягає в наступному: ставка первинного відсотка визначається знижкою на майбутні блага в порівнянні з справжніми. За своєю природою вона не залежить від пропозиції грошей і заступників грошей, незважаючи на те, що зміни такої пропозиції можуть надавати непрямий вплив на її значення. Але зміни грошового відношення можуть впливати на
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
  сутністю третього підходу, званого навчальним консультуванням. При цьому підході консультант не бере безпосередньої участі у процесі пошуку і рішення проблем, а тільки навчає клієнта і перевіряє правильність виконання «домашнього завдання». На практиці всі три підходи часто перетинаються і взаємодоповнюють один одного. Акценти зміщуються в залежності від того, що найбільше
 4. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  сутності, вимога 100-відсоткових резервів у чужій валюті і згода обмінювати внутрішню валюту на іноземну за фіксованим курсом прив'язує внутрішню валюту до іноземної. Отже, темпи інфляції в державі, що має Валютне управління, приблизно ті ж, що і в країні, облігації та валюту якої воно використовує як свої резерви. При всій різноманітності засобів,
 5. Глава 2
  сутності ще щеня, який вперше опинився поза домом, залишився без гроша. Але я твердо знав, що зі мною все в порядку; проблема в тому, як я граю. Не знаю, як це пояснити, але я ніколи не втрачав духу на ринку. Я ніколи не сперечався з цінами. Можна образитися на ринок, але користі в цьому ніякої. Мені так не терпілося повернутися до торгівлі, що, не втрачаючи ні хвилини, я пішов до старовини Фуллертоном і
 6. Глава 4
  суті, саме це плюс висока якість виконання зробило їх знаменитими. Якщо і буває різниця між ціною на стрічці і в брокерському звіті, то тільки на користь клієнта, хоча цього вони, природно, гарантувати не можуть. Якщо я відкрию рахунок у них, то зможу купувати і продавати за ціною біржового телеграфу. Вони абсолютно впевнені у своїх брокерах. Все це означало, що я зможу тут торгувати
 7. Глава 10
  суті, я знав тільки це, да іншого мені й не було потрібно. Я знав що, коли вона перетне кордон 1,20 долара, це трапиться тому, що підвищувальний рух нарешті набрало силу, щоб виштовхнути ціну за цей рівень, і тепер щось має статися. Іншими словами, минувши рівень 1,20 долара, лінія найменшого опору для цін на пшеницю, нарешті, сформувалася. І тоді вже почалася
 8. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  сутності політику страхування для стабілізації світової фінансової системи? Можна ж надати тим, хто користується цією системою, сплатити необхідні страхові премії. Так що гасло «Не можу платити, значить, не плачу», висунутий протестуючої групою середнього класу, наступного разу може стати національним гаслом мексиканців. Може бути, найбільш цікава риса цієї події полягала
 9. Процентна ставка
  сутності відсотка в економічній літературі широке поширення набули трактування відсотка в рамках теорії чистої продуктивності капіталу і психологічний підхід до поняття відсотка в теорії граничної корисності. Так, американський економіст І. Фішер, що заклав основи теорії чистої продуктивності капіталу, стверджував, що відсоток виникає в результаті обміну суми поточних благ на
© 2014-2022  epi.cc.ua