Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА , 2003 - перейти до змісту підручника

Структура фінансового ринку


Фінансовий ринок включає грошовий ринок і ринок капіталів (рис. 24.1). Під грошовим ринком розуміється ринок короткострокових операцій (до одного року). У свою чергу грошовий ринок звичайно підрозділяється на обліковий, міжбанківський валютний ринки, а також ринок деривативів.


Рис. 24.1. Структура фінансового ринку
До обліковому ринку відносять той, на якому основними є казначейські та комерційні векселі, короткострокових зобов'язань (цінні папери). Таким чином, на обліковому ринку обертається величезна маса короткострокових цінних паперів, головна характеристика яких - висока ліквідність і мобільність.
Міжбанківський ринок - частина ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою, переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни. Найбільш поширені строки депозитів - один, три і шість місяців, граничні строки - від одного до двох років (іноді до п'яти років). Засоби міжбанківського ринку використовуються банками не тільки для короткострокових, а й для середньо-і довгострокових активних операцій, регулювання балансів, виконання вимог державних регулюючих органів.
Валютні ринки обслуговують міжнародний платіжний оборот, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань юридичних і фізичних осіб різних країн. Специфіка міжнародних розрахунків полягає у відсутності загальноприйнятого для всіх країн платіжного засобу. Тому необхідною умовою розрахунків по зовнішній торгівлі, послуг, інвестицій, міждержавних платежів є обмін однієї валюти на іншу у формі купівлі або продажу іноземної валюти платником або одержувачем.
Валютні ринки - офіційні центри, де відбувається купівля-продаж валют на основі попиту і пропозиції.
Ринок деривативів . Деривативами (фінансовими деривативами) називаються похідні фінансові інструменти, в основі яких лежать інші, простіші фінансові інструменти - акції, облігації. Основними видами фінансових деривативів є опціони (що дають їх власникові право продавати або купувати акції), свопи (угоди про обмін грошовими платежами протягом певного періоду часу), ф'ючерси (контракти на майбутню поставку, в тому числі валюти, за зафіксованою в контракті ціною).
Ринок капіталів охоплює середньо-і довгострокові кредити, а також акції та облігації. Він підрозділяється на ринок цінних паперів (фондовий ринок) і ринок середньо-і довгострокових банківських кредитів. Ринок капіталів служить найважливішим джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів для урядів, корпорацій і банків. Якщо грошовий ринок надає високоліквідні кошти в основному для задоволення короткострокових потреб, то ринок капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах.
На ринку середньо-і довгострокових банківських кредитів позикові кошти видаються компаніям для розширення основного капіталу (оновлення обладнання і збільшення виробничих потужностей). Такі кредити, як правило, надаються інвестиційними банками , рідше - комерційними.
Фондовий ринок забезпечує розподіл грошових коштів між учасниками економічних відносин через випуск цінних паперів, які мають власну вартість і можуть продаватися, купуватися і погашатися.

Основні функції фондового ринку полягають:
- в централізації тимчасово вільних грошових коштів і заощаджень для фінансування економіки;
- в переливе капіталу з метою його концентрації в технічно чи економічно прогресивних галузях і найперспективніших регіонах;
- в ліквідації дефіциту державного бюджету, в його касовому виконанні і згладжуванні нерівномірності надходження податкових платежів;
- в інформації про стан економічної кон'юнктури, виходячи зі стану ринку цінних паперів.
Фондовий ринок можна розглядати і як сукупність первинного та вторинного ринків. Первинний ринок виникає в момент емісії цінних паперів, на ньому мобілізуються фінансові ресурси. Основними емітентами цього ринку є приватні компанії і державні органи, основними об'єктами угод - цінні папери. Розміщення знову випущених цінних паперів відбувається шляхом або підписки, або відкритого продажу.
На вторинному ринку ці ресурси перерозподіляються, і навіть не один раз. У свою чергу вторинний ринок поділяється на біржовий і небіржовими. На останньому відбувається купівля-продаж цінних паперів, з яких-небудь причин не котируються на біржі (наприклад, через банки).
Різні види цінних паперів, форми вкладів та кредитування отримали в економічній літературі та офіційних документах узагальнююче визначення - фінансові інструменти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Структура фінансового ринку"
 1. 5. Коріння ідеї стабілізації
  структурі ринкового суспільства. Їх установа була марною спробою вирватися за межі людської діяльності і створити гавань захищеності і вічності, повернений від скороминущості і нестабільності земної суєти. Що за самовпевнена нахабство займати і давати в борг навчань, укладати контракти з вічністю, передбачати дохід назавжди! У цьому відношенні ніякої ролі не грає, чи були ці
 2. 7. Нерівність багатства і доходу
  структурою ринку. Це вплив непряме. Вкладу кожного індивіда відповідає премія. Її величина визначається згідно цінності, яку споживач йому приписує. винагороджені зусилля індивідів відповідно їх цінності, ринок залишає за кожною людиною право вибору ступеня використання своїх талантів і здібностей. Зрозуміло, цей метод не може усунути недоліки, пов'язані з
 3. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  структуру підприємства. Ці життєво важливі рішення відіграють визначальну роль у керівництві комерційним підприємством. У корпорації, як і у фірмі будь-який інший правової форми, вони також випадають на долю підприємця. Будь-яка допомога, яка надається підприємцю в цьому відношенні , має лише допоміжний характер: він отримує інформацію про стан справ у минулому від експертів в області
 4. 4. Облік витрат виробництва
  структура яких неоднорідна і які тому не є абсолютно ділимими. Зрозуміло, можна було б позбутися від недотримання першої умови за допомогою витонченої гри слів. Можна сказати: половина автомобіля не є автомобілем. Якщо до половині автомобіля додати чверть автомобіля, то це не збільшує наявної кількості; тільки завершення процесу виробництва, що видає
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  структуру цін і купівельну спроможність грошової одиниці. Але цей вплив вже закінчилося і ринок більше не реагує на те, що трапилося в минулому розширення кредиту. Тепер припустимо, що один з банків поодинці виробляє додаткову емісію інструментів, що не мають покриття, в той час як інші банки не слідують його прикладу. Клієнти банку, що реалізує стратегію експансії,
 6. 19. Золотий стандарт
  структура цін ринку злитків дорогоцінних металів вже до того, як спалахнула Громадянська війна, трансформувала законний біметалізм на де-факто золотий монометалізм. Після періоду державних банківських квитків послідувала боротьба між прихильниками золотого стандарту, з одного боку, та срібного стандарту з іншого. У підсумку переміг золотий стандарт. Коли економічно найбільш передові
 7. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  структурою ринку , повністю відбивається в валової ринкової ставкою відсотка. Валова ринкова ставка відсотка більше не піддається возмущающему впливу змін пропозиції грошей (у широкому сенсі) під дією грошових чинників. Основний недолік всіх спроб пояснити бум а саме загальну тенденцію розширення виробництва і зростання всіх цін без звернення до змінам у пропозиції грошей або
 8. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  структурі ринку для ділових операцій, що обіцяють прибуток. Ця предвосхищающая події інтерпретація обставин невизначеного майбутнього відкидає будь-які правила та систематизацію. Її не можна ні дати, ні завчити. Якби справа йшла інакше, будь-яка людина міг зайнятися підприємництвом з рівними шансами на успіх. Що відрізняє успішного підприємця і промоутера від інших людей, так це
 9. 5 . квазіринок
  структуру промислового виробництва і розподіл капіталу між різними галузями і виробничими одиницями жорсткою і не враховують необхідність зміни структури з метою приведення її у відповідність з обставинами, що змінилися. Вони мають на увазі світ, в якому не відбувається ніяких змін, а економічна історія досягла своєї останньої сходинки. Вони не можуть зрозуміти, що
 10. 2. Реакція ринку на втручання держави
  структурою, в кожному конкретному випадку різна, то і вплив максимальних ставок також дуже сильно різниться. В одних випадках експропріація орендодавця на користь наймача стосується тільки частини різниці між міською рентою і сільськогосподарської рентою, в інших набагато її перевершує. Але як би то не було, обмеження орендних ставок призводить до браку житла. Воно збільшує попит, що не
© 2014-2022  epi.cc.ua