Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Вартість землі в синтетичної концепції


Щоб не заплутатися, слід послідовно розглянути основні випадки об-сних відносин, при яких формуються вартості і ціна землі.
А). При продажу землі в її природному вигляді за відсутності рентного доходу обидві вартості і ціна формуються як для будь-якого іншого блага. Земля (природне бла-го) в цьому відношенні не володіє ніякою специфікою. Зокрема, в відсутність витрат факторів виробництва з боку продавця його індивідуальна вартість дорівнює нулю (Спроізв, 1=0). Це означає, що, в принципі, власник землі без шкоди для себе може продати ділянку за саму мінімальну ціну (якщо він не має для нього споживчої цінності). Таке може статися, наприклад, при значному перевищенні про-позиції землі над попитом.
Покупець, зі свого боку, має уявлення про відносну (по відношенню-нію до сукупної цінності свого МНТ) цінності для нього землі пцч.т. Маючи в своєму розпорядженні ре-ресурсами Рсуб, в яких втілені минулі витрати його факторів виробництва, в результаті покупець визначає кількість ресурсів, яке він готовий віддати в обмін на товар (спотр, 2> 0). Ціна продажу ділянки землі Ц1 встановлюється в інтервалі між стоїмо-стями згідно неравенствам (10а).
Б). Якщо той же самий ділянку землі не продається, а здається в оренду, індивіду-альна вартість власника землі Спроізв, 1 залишається рівною нулю. Орендар зі свого боку може тільки припускати, які ресурси Рсуб (у натуральному і грошовому ви-вираженні) для розплати з власником землі він отримає після закінчення виробничих-ного циклу, наприклад, після збирання врожаю. Тому в його діях присутній елемент ризику, і він виступає в якості засновника підприємства. Для отримання ресурсів Рсуб він планує задіяти землю, капітал і робочу силу. Склад і обсяг (ціна) благ, необхідних для компенсації передбачуваних витрат факторів виробництва, оп-ределяют його МНТ. Орендар оцінює частку, яку займає цінність оренди землі в сукупної цінності його МНТ пцч.т, і в підсумку, маючи уявлення про значеннях Рсуб і пцч.т, формує свою вартість оренди землі спотр, 2. У результаті «зіткнення» двох вартостей? Спроізв, 1 і спотр, 2 визначається значення ціни оренди Ц1.
Відмінність оренди від продажу ділянки полягає в тому, що тепер власник землі одержує не одноразову виплату, а фіксований щорічний дохід? рен-ту. У даному випадку рента дорівнює ціні оренди Ц1. Під рентою розуміється дохід, не обу-словленная витратами власних факторів виробництва. Ніяких інших підстав, крім наявності права власності на благо, для стягування ренти немає. Власник землі здає землю (природне благо) в оренду, орендар, виступаючи засновником, перетворює землю в фактор виробництва.
Плата за використання землі орендарем як фак-тора виробництва і становить ренту. (Як відомо, існують і інші форми ренти, але для простоти і визначеності можна обмежитися тільки наведеним прикладом. Отримані висновки можна легко поширити на всі інші випадки прояву ренти).
У трудовій теорії джерелом земельної ренти вважається додаткова вартість, створювана найманими робітниками. Рента? це частина додаткової вартості, що привласнюється-травні власником землі. (Частину додаткової вартості присвоює капита-лістіческій підприємець-орендар, який експлуатує найманих робітників).
У синтетичної концепції рента (у нашому прикладі вона дорівнює ціні оренди землі) встановлюється за результатами обміну власника ділянки та орендаря. Джерела ренти - ті ж, що і джерела вартості. У даному випадку ренту формує тільки одна вартість, з боку орендаря спотр, 2. Її джерелами є фактори виробництва, при-трансформаційних змін орендарем, і його здатність до суб'єктивній оцінці цінності ділянки землі.
Кінець попередньої фрази потребує коментаря. Звичайно, основою для відносної цінності ділянки землі для орендаря пцч.т є той об'єктивний внесок, який вно-сит ділянку землі (як фактор виробництва? «Земля») в отримання товарних ресурсів Рсуб. Але різні люди можуть при цьому давати абсолютно різну суб'єктивну оцінку ролі об'єктивних чинників - родючості грунту, наявності інфраструктури, вдалому місце-положенню ділянки і т. п. Суб'єктивний фактор, заснований на особистій оцінці, грає при визначенні вартості оренди спотр, 2 точно таку ж роль, як і при формуванні вар-тості будь-якого іншого товару.
Будь рента, не тільки одержувана з землі, має ті ж джерела.
В). Здавалося б, логіка синтетичної концепції порушується при продажу участ-ка землі, що приносить ренту: раз власник отримує з землі дохід, ренту, його індиві-дуальна вартість Спроізв, 1 вже не повинна дорівнювати нулю, незважаючи на відсутність витрат факторів виробництва з його боку. Але це не так.
Рента, яку видобувають із оренди землі, в якійсь мірі є аналогом ціни бла-га, найбільше вона схожа на оплату в розстрочку. Тому існування ренти одно-сильно наявності у земельної ділянки ринкової ціни.
Однак у попередніх розділах було показано, що наявність у блага ринкової ціни жодним чином не відбивається на його вартості. Нагадаємо, індивідуальна вартість з боку продавця Спроізв, 1 - це мінімальна ціна, яку може призначити прода-вець за свій товар. Величина цього мінімуму визначається необхідністю компенсації здійснених витрат. Рента (також, як і ціна ділянки землі) може впасти до мінімального значення, і все одно власнику в відсутність витрат факторів виробництва з його боку, в принципі, буде вигідна продаж ділянки землі.
Слід порівняти цю си-туацію з продажем ділянки, в який вкладено капітал і праця власника; в цьому випадку продаж за ціною нижче вартості, тобто, за ціною, не окупаються витрат, буде непри-лема , оскільки буде пов'язана з втратою вкладених ресурсів і праці.
Звичайно, суб'єкт враховує величину одержуваної ним ренти при продажу своєї землі, але точно так само він враховує коливання ринкової ціни. Якщо немає власних витрат, то відсутня межа падіння ренти і ціни, нижче якого суб'єкту буде неви-щороку продавати своє природне благо.
Таким чином, і в розглянутому випадку продажу ділянки, що приносить ренту, вартість власника землі Спроізв, 1 відсутній (дорівнює нулю). Схема формування вартості покупця спотр, 2 і ціни землі не відрізняється від наведеної в п. (а).
Як ми бачимо, синтетична концепція згодна з трудовою теорією в тому, що вар-тість землі з боку її власника Спроізв, 1 за відсутності витрат відсутня. Але в «запасі» у синтетичної концепції є друга вартість, з боку покупця (оренда-тора) землі спотр, 2. Ціна землі формується в результаті взаємодії двох вартостей. Весь цей процес повністю відповідає логіці і принципам концепції, тому немає ніякої необхідності оголошувати ціну землі ірраціональної категорією.
Г). При продажу раніше купленої ділянки землі в її природному вигляді індивіду-альна вартість продавця Спроізв, 1 визначається витратами, здійсненими їм при купівлі ділянки. Дійсно, віддавши свого часу в обмін на землю свої ресурси Рсуб, він отримав це природне благо як компенсацію за здійснені раніше витрати факторів виробництва, матеріальним втіленням яких і стали Рсуб. Тепер, при продажу колись купленої землі, власник ділянки цілком правомірно розраховується ет, принаймні, повернути свої ресурси Рсуб. З цього випливає, що вартість продавця Спроізв, 1 не дорівнює нулю, вона дорівнює тій ціні, яка була виплачена при купівлі землі. Це єдина відмінність випадку (г) від попередніх.
Підводячи підсумок, можна констатувати, що в синтетичної концепції та вартості, і ціна землі знаходять своє раціональне пояснення без порушення цілісності самої концепції. Для цього не довелося робити винятки та вилучення з теорії.
Вирішення цього непростого питання зайвий раз підтверджує продуктивність при-нятой концепції вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вартість землі в синтетичної концепції "
 1. Коментарі
  вартості Маркс називає сикофант Мальтуса, але сикофант земельної аристократії, а не буржуазії (при цьому редактори зібрання творів К. Маркса і Ф . Енгельса роз'яснюють слово сикофант як підлабузник, прислужник): ... Мальтус як справжній член англійської державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він
 2. Інші попередні зауваження
  вартості товару. Однак, що собою конкретно являють собою ці затрати і які дії власників факторів виробництва повинні компенсуватися у вартості? Перш, ніж почати пошук відповіді на ці питання, необхідно зробити ще не скільки зауважень. По-перше, в цьому розділі аналізується участь факторів виробництва у створенні товару. Формування вартості у разі продажу блага,
 3. Облік витрат праці у вартості товару
  вартості товару вважаються витрати праці. Одночасно в ній діє закон вартості, постулює обмін рівних (!) Вартостей. При таких обмеженнях виникають труднощі з поясненням джерела при-були (додаткової вартості): якщо працівник, найнятий капіталістом, створює вартість, еквівалентну витратам своєї праці, а потім, відповідно до закону вартості, після продажу товару отримує
 4. Облік витрат капіталу і «землі» у вартості товару
  вартість оренди підлягає тільки та частина належить їм блага, яка буде витрачена при створенні товару. По закінченні терміну оренди, та-ким чином, власникам капіталу і «землі» буде повернуто їх благо в колишньому обсязі. Ринкова ціна витраченої частини блага складе вартість оренди зі сто-ку власника фактора виробництва Спроізв, 1. У результаті укладення договору з
 5. Різниця вартостей суб'єктів обміну
  вартостей суб'єктів обміну - РСС. РСС визначається за очевидним формулами: - при віднесенні РСС до одиниці ресурсу першого суб'єкта: РСС=спотр, 2 - Спроізв, 1; - при віднесенні РСС до одиниці ресурсу другого суб'єкта: РСС=спотр, 1 - Спроізв, 2. Індивідуальна вартість суб'єкта, розглянутого як виробника собст-венного товару Спроізв, 1 (Спроізв, 2), являє собою
 6. додаткової вартості
  вартість без якогось не було участі свого контрагента. Ціна товару Ц1, як правило, встановлюється усередині інтервалу між вартістю-ми (див. (10а)). Тим самим вона ділить РСЗ на дві частини. Той факт, що РСС своїм создани-ем зобов'язана обом суб'єктам, дає їм формальну підставу претендувати на розподілений-ня РСС між ними. Одну частину РСС, рівну Ц1 - Спроізв, 1, присвоює перший суб'єкт
 7. Ринкова ціна витрат факторів виробництва
  вартості товару »показано, що вартість товару з боку його виробника (засновника) Спроізв, 1 (її розмірність? од. чужого товару / 1 од. власного товару) дорівнює сумі засновницьких вартостей за-трат факторів виробництва. Оцінка вартості товару споживачем спотр, 2, як правило, вище Спроізв, 1. У результаті обміну між засновником-капіталістом і споживачем відповідно до
 8. Підстави для присвоєння додаткової вартості
  вартість виробника Спроізв, 1, то це означає, що здійснені виробником витрати чинників виробництва удостоїлися вищої оцінки з боку конкретного споживача і, в кінцевому підсумку, всього гро-ва, ніж розраховував сам виробник. Тому додаткова вартість виступає як сумарна різниця ринкових цін і засновницьких вартостей витрат усіх факторів виробництва,
 9. «Особость» засновництва
  вартість. Але можуть і власники робочої сили (орендарі, члени артілі або кооперативу) організувати вироб-ництво на позикових грошових ресурсах. Можливий навіть такий варіант, коли, при отсутст-вії оборотних коштів у підприємства, якась фірма може найняти належні йому фак-тори виробництва? робочу силу, капітал (засоби виробництва) і «землю» (у вигляді квот і дозволів на викиди шкідливих
 10. Числовий приклад
  вартість вар-тість власника ринкова ціна Засновник: - фундація 200 250 50 - капітал підприємства 125 150 25 - «земля» підприємства 25 35 10 Сума 350435 85 Власник робочої сили: - праця 350500150 - капітал підприємства 250 300 50 - «земля» підприємства 50 70 20 Сума 650 870 220 Власник орендованого капіталу: - власний капітал 150 200 50 - капітал
© 2014-2022  epi.cc.ua