Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Вартість землі у трудовій теорії


Проблема вартості землі не з простих. На підтвердження цього факту достатній-але вказати, що трудова теорія, як видається, так і не змогла запропонувати бесспор-ве і переконливе рішення цієї проблеми.
Земля в її природному вигляді (тобто, за відсутності вкладень праці і капіталу) не є продуктом людської праці, тому трудова теорія, слідуючи логіці при-нятого в ній постулату, приходить до висновку, що вона (земля) не має вартості, а слідів-вательно, і ціни. Разом з тим на практиці земля в її природному вигляді може мати це-ну? доказів цьому скільки завгодно.
Це протиріччя треба якось пояснити. Показово, що пояснення починають з оголошення ціни землі «ірраціональної економічною категорією» 34. Суть же пояс-нения зводять до плати за право отримання земельної ренти. Тобто, стверджують, що насправді це ціна не землі, а тієї земельної ренти, яку вона приносить . Іншими словами, ціна землі дорівнює грошовій сумі, яка, будучи покладена в банк, дасть у вигляді відсотка дохід такої ж величини, як і рента, щорічно отримується з даного земель-ного ділянки. Наприклад, якщо покласти 4000 дол. в банк під 5 % річних, то щорічний дохід складе 0,05 - 4000=200 дол. Тому ціна земельної ділянки, що приносить еже-щороку ренту, рівну 200 дол., при поточній банківській ставці 5% дорівнює 4000 дол.
Тут одразу виникає питання: а якщо грошовий обіг, банк і відсоток відсутні, а рента стягується натурою? мішками пшениці, баранами і т. п.? Чи не стане ж хтось ут-верждать, що, раз немає грошей, то не існує і ціни землі? Хіба не можна оцінити ділянку землі в якійсь кількості баранів або мішків пшениці? Однак стадо баранів НЕ заго-нишь в банк для вилучення щорічного доходу.
Як у цьому випадку визначається ціна зе- мельня ділянки?
Сама ж величина ренти визначається витратами праці орендаря або найманого працівника, обробного землю. Частина витрат його праці у формі вартості отримує-мого з землі продукту, а саме, вартість додаткового продукту (при викладі ре-ня трудової теорії ми слідуємо її логікою і використовуємо її термінологію) присвоюється-ється власником земельної ділянки, це і є рента.
Напрошується друге питання: адже земельну ренту витягує не лише влас-ник-капіталіст , а й дрібний землевласник, самостійно обробляє свою ділянку. У цьому випадку додатковий продукт відсутня. Як при цьому визначається рента і, в Іто-ге, ціна землі?
Цьому поясненню не відмовиш у дотепності і оригінальності , але воно вразливе для критики. Причому головне знаряддя критики? сама трудова теорія. Як ми бачимо, землі надано особливий, винятковий статус серед інших благ? жодне інше благо не отримує ціну від доходу, який можна зробити від його використання. Зокрема, ціна інших засобів виробництва, наприклад, машин і устаткування, на відміну від ціни землі, у повній відповідності з постулатом теорії виводиться з витрат праці на їх виготовленні, а аж ніяк не з величини можливого доходу від їх оренди. Таким чином, ука-занная трактування ціни землі суперечить прийнятому в трудовій теорії постулату вар-тості.
Але у випадку з землею порушується і закон вартості трудової теорії, згідно ко-торому обмінюються товари, що мають однакові вартості. Однак земля в її есте -ственном вигляді не має вартості.
Вартість додаткового продукту, створюваного на-емним працівником (або орендарем), не може замінити в обмінному відношенні відсутність про-ствующую вартість землі. Виходить, при купівлі-продажу землі обмінюються два то-вару? ділянку землі з нульовою вартістю і якесь благо, що володіє вартістю. У результаті «ірраціональність» міцнішає: відносно землі вже і закон вартістю не дію-яття.
Саме визнання ірраціонального характеру економічної категорії означає, що зазнали невдачі всі спроби виявити її сутність з раціональних позицій в рам-ках прийнятого постулату вартості. Вимушені вилучення, виключення означають, по суті, порушення принципу єдності теорії. Найбільш точну характеристику цієї вкрай неприємної для будь-якої теорії ситуації дав засновник Австрійської школи К. Менгер: «Якщо велику групу важливих явищ не можна підвести під загальні закони ис-наступній їх науки, то це ясно показує, що ці загальні закони потребують пере-огляді» 35.
Незважаючи на всі відступу від принципів, покладених в основу трудової теорії, прийнята трактування ціни землі все-таки не пояснює всіх можливих в реальному дійсності ситуацій. Наприклад, ділянка неудобья (болота, кам'янистій пустки) не прийнятий-сит ренти. Якщо суб'єкт купує його задля добування прибутку, а під споруду будинку для проживання з родиною, як визначити ціну ділянки?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вартість землі у трудовій теорії"
 1. Коментарі
  вартості Маркс називає сикофант Мальтуса, але сикофант земельної аристократії, а не буржуазії (при цьому редактори зібрання творів К. Маркса і Ф. Енгельса роз'яснюють слово сикофант як підлабузник, прислужник): ... Мальтус як справжній член англійської державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність , безсердечність він
 2. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  вартості. Вартість всякого продукту складається із заробітної плати, земельної ренти і прибутку, які є трьома первісними джерелами всякого доходу. За словами А. Сміта, загальний річний продукт праці кожної країни повинен розподілятися між різними жителями країни або у вигляді заробітної плати за їх працю, або у вигляді прибутку на їх капітал, або у вигляді ренти за їх землю. Д. Рікардо
 3. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  вартість послуг нематеріального виробництва. Всі ресурси, задіяні в національному господарстві, і всі фактори, що впливають на їх використання, зрештою позначаються на результатах суспільного виробництва, і насамперед - на валовому національному продукті. При розрахунку ВНП виключають повторний рахунок і беруть до уваги тільки кінцевий продукт, тобто товари та послуги, які
 4. 1. Економічна думка стародавньої Греції та стародавнього Риму
  вартості, і прихильників різних варіантів теорії, суть яких в тому, що вартість є категорією суб'єктивної й виводиться з оцінки людьми корисності товару. У самого Аристотеля існувало кілька точок зору на вирішення даної проблеми. В його працях можна знайти і зачатки трудової теорії вартості, і згадки про те, що в основі пропорцій обміну товарів лежить їхня корисність, і
 5. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  вартості, стверджуючи, що рівність товарів означає ні що інше, як рівність витрачається на їх виробництва праці. Ця ідея найбільш чітко виражена у Петті в наступній фразі "... якщо хто-небудь може добути з перуанської грунту і доставити в Лондон одну унцію срібла в той самий час, протягом якого він в змозі провести один бушель хліба, то перша являє собою природну
 6. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  вартості, Рікардо стверджує, що вартість визначається виключно працею, "визначення вартості робочим часом є абсолютний, загальний закон". Теорія вартості Рікардо будується на суворому монізмі. Виняток робиться лише для дуже обмеженого кола так званих невідтворюваних товарів (твори мистецтва, вина особливого смаку і т.д.), вартість яких визначається їх
 7. 1.Економіческіе погляди Ж.Б.Сея
  вартості, заробітної плати, прибутку і ряду інших питань, і кожен напрямок бере ті ідеї Сміта, які відповідають їхньому світогляду. Послідовником А.Смита вважав себе і Ж.Б.Сей, який увійшов в історію економічної думки як автор теорії трьох факторів виробництва та закону, який з легкої руки Дж.Кейнса отримав назву " закон Сея ". Ж.Б.Сей (1767-1832) є представником
 8. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  вартості:« гроші - це загальна, встановивши-шаяся як щось самостійне, вартість всіх речей ». Це означає, що в грошах втілена найкращим чином сутність вартості. Далі Маркс писав:« Гроші - це відчужена від людини сутність його праці і його буття; і ця чужа сутність велить людиною, і людина поклоняється їй »і. Дати розгорнуту теорію грошей Маркс тоді ще
 9. Глосарій
  вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн
 10. 7.3. Світова економічна криза 1929-1933 рр..
  вартості на товари тих країн, які застосовували дискримінації-ційних заходів до товарам, виробленим в Британській імперії. Миро-виття економічна криза змусила Англію переглянути питання про відносини з Німеччиною. Тісна співпраця найбільших англій-ських банків і монополій і німецьких компаній приносило їм великі доходи, але водночас вони разом з американськими компаніями виростили конкурента
© 2014-2022  epi.cc.ua