Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ставки прибуткового податку і совокупноепредложеніе


За допомогою прибуткового податку держава Ізи-маєт частина кожного додаткового долара до-ходів, заробляти людиною. Скорочення пре-ділових податкових ставок у Сполучених Штатах спочатку 80-х років зменшило частку дополнітельногодохода, вилучається урядом через податки (вікно 31-1). З точки зору працівника це скор-щення податків буде виглядати як збільшення зар-плати, тому що для нього має значення толькозарплата після вирахування податків, т. е сума, которуюон отримує на руки. Отже, можна очіку-дати змін в області пропозиції робочої си-ли.
Дослідження показує, що зростання зарплати завичетом податків мало позначається на велічінепредложенія праці з боку одружених чоловіків, але надає більш істотний вплив на кіль-кість пропонованого праці неодруженими чоловік-ми і значний вплив на пропозицію праці
з боку заможних женщін3. У великій степенівліяніе зарплати за вирахуванням податку на пропози-ня праці виникає в результаті того, що люди, дотого що не працювали, тепер входять до складу робочоїсили і починають шукати роботу.
Тепер давайте подивимося, як скорочення на-логів, в результаті якого зменшуються предель-ні ставки, впливає на сукупне пропозицією-ня, обсяг виробництва і ціни в короткостроковому ідолгосрочном періодах.
КОРОТКОСТРОКОВИЙ ЕФЕКТ. У короткостроковому пе-ли скорочення податків впливає як на плануємо-мий рівень витрат, зрушуючи, таким чином, кри-ву сукупного попиту, так і на сукупну перед-ложение. Сукупний попит зростає, тому що до-німи господарствам тепер дістається велика долянаціонального доходу, а державі залишається мень-Шая. Отже, скорочення податків свідок-ствует про ослаблення фіскальної політики. Цеозначає, що споживання і сукупний попит бу-дуть вище для будь-якого рівня цін. На рис. 31-8ослабленіе фіскальної політики в результаті со-кращения податків показано як зрушення кривої сово-купного попиту від AD до AD '.
Зниження граничної податкової ставки такжевліяет на пропозицію в економіці Податок на зар-
3 См: J. Hausman і H. Aaron і J. Pechman, How Taxes Affect EconomicBehavior, Brookings Institution, Washington, DC, 1981.
Плату створює розрив між нараховується зарплатойі сумою, одержуваної на руки, тобто зарплатою завичетом податків. Коли граничні ставки налоговсокращаются, то скорочується і зазначений разрив.Прі цьому ключове питання полягає в наступному: як скорочення податків розподіляється між ув &-личен одержуваної на руки зарплати і скорочений-ням витрат на оплату праці на фірмі
Існують два крайніх випадку.
В одному робіт-ники можуть отримати всю суму скорочення подат-гов у вигляді приросту одержуваної на руки зарплати.Ето означає, що витрати фірм на працю не змінюють-ся, а зарплата за вирахуванням податків збільшується. Раптом випадку працівники при скороченні налоговне отримують нічого, прибавка повністю йде фір-мам. Фірми тепер можуть платити більш низьку за-робітну плату, але оскільки податки скоротилися, одержувана на руки зарплата залишається неізменной4.В будь-якої реальної ситуації відповідь буде лежати десь між цими двома крайностями. Отримана наруки зарплата буде трохи рости, а зарплата, виплачують фірмами, буде трохи падати.
На рис 31-8 показано, що відбувається з об'емомпроізводства і цінами за умови, що некотораячасть скорочення податків виражається у вигляді скор-
4 Рекомендуємо знову подивитися гл. 4, вікно 4-1 «Хто насправді пла-тит акцизний податок?», Де наведено аналіз за досить близькій питання.

Випуск продукції
РІС. 31-8. Короткострокові наслідки скорочення подат-гов для пропозиції. Скорочення податків зрушує крівуюAD вправо, так як наявний дохід, а значить, і расходиувелічіваются. Крива AS зсувається вниз і вправо, якщо не всесокращеніе податків йде працівникам як приріст получаемойна руки зарплати. Обсяг виробництва повинен рости, а уровеньпен може рости або падати залежно від того, яка частьсокращенія податків припадає на частку фірм у вигляді скорочений-ня трудових витрат і наскільки велике тиск на витрати
домлення витрат фірм на працю . Якщо фірми практику-ють скорочення витрат на працю, кратковременнаякрівая сукупної пропозиції зсувається вниз кAS '. При зменшенні витрат на робочу силу в рас-подружжю на одиницю продукції фірми готові запропонованого-жити даний обсяг продукції за більш нізкімценам. Нове короткострокова рівновага находітсяв точці E 'на перетині AD' і AS '. У краткосроч-ном періоді обсяг виробництва повинен рости, ауровень цін може зростати або падати. Вплив з-кращения податків на рівень цін залежить від того, яка частина скорочення податків йде на сніженіерасходов на оплату праці. Чим більше розмір со-кращения витрат на робочу силу, тим большесдвіг кривої AS вниз, і це затримує ріст цін, хоча спостерігається економічне зростання. Вплив з-кращения податків на ціни залежить також від еговліянія на попит, т. е від того, як далеко кріваяAD зсувається вправо.
ДОВГОСТРОКОВИЙ ЕФЕКТ.
Щоб визначити довгостроковій наслідки скорочення податків, ми по-винні звернутися до ринку праці та сосредоточітьвніманіе на пропозиції праці. Скорочення подат-гов означає, що при всякому рівні реальної зар-плати, обчисленому до вирахування податків, працівники іпотенціальние працівники хочуть запропонувати большечасов труда5. В результаті рівноважний рівень заня-тости збільшується і, отже, увеличиваетсяпотенциальный обсяг виробництва при условііполной зайнятості. Це показано на рис. 31-9 каксдвіг кривої сукупної пропозиції від Y * до Y1 *.
Нове довгострокове рівновагу, отражающеевліяніе скорочення податків як на пропозицію, так і на попит в економіці, знаходиться в точці E ". Ми не можемо знати напевне, чи будуть ценирасті або падати, але можна бути повністю уве -ренним в тому, що потенційний обсяг виробниц-ства буде більше Якщо крива AD сильно зрушить-ся, як це показано на рис 31-9, то рівень ценпрі новій рівновазі буде вище Така сітуаціяімеет місце, коли гранична схильність до потреб-лению висока, так що мультиплікатор попиту ве-лик
Цей приклад скорочення податків, вліяющегокак на попит, так і на пропозицію, показує, що скорочення податків не обов'язково визиваетвитесненіе інвестицій. Якщо скорочення налоговсільно впливає на потенційний обсяг виробниц-ства , то цілком можливо, що є більша кіль-кість продукції та для зрослого споживання
5 Теоретично цілком можливо, що наявні працівники у відповідь наріст заробітної плати захочуть працювати менше, але ми припускаємо, що будь-який такий ефект переважується збільшенням числа людей, же-гавкаючих працювати.

Таким чином, багато чого з того, що нас цікавило-ло в макроекономіці, вже з'ясовано. Але одночасно залишилося чимало прогалин. Наприклад, необ-хідно зрозуміти, чому з часом потенціальнийоб'ем виробництва зростає і від чого залежить, будетлі це зростання швидким, як у Японії, або совсеммедленним, як у Сполучених Штатах. Другойфакт, який потребує пояснення, - почемуцени в сьогоднішній економіці продовжують расті.В наступному параграфі пропонується короткий об-зор цієї проблеми, з якою докладно ми будеміметь справу в гол. 33.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ставки прибуткового податку і совокупноепредложеніе"
 1. 6. Заробітна плата та засоби існування
  ставки заробітної плати та рівень життя найманих працівників безперервно зростають. Однак підвищення добробуту не виступає проявом дії неминучого закону людської еволюції. Ця тенденція є наслідком взаємодії сил, які можуть діяти вільно тільки в умовах капіталізму. Дуже може бути, враховуючи напрям нинішньої економічної політики, що проїдання
 2. 3. Фіскальні і нефіскальні мети оподаткування
  ставкою акцизу дохід досягає максимуму. Але якщо в податках на спиртні напої бачать засіб зниження споживання алкоголю, то чим вище ставка, тим краще . При перевищенні певної межі податок змушує значно знизити споживання, що призводить до відповідного зниження доходів. Якщо податок повністю досягає своєї нефіскальной мети відучити людей від споживання спиртних напоїв, то
 3. 3. конфіскаційному оподаткування
  ставку. Найбільш яскраво це думка проявляється в описі фондових угод як різновиду азартної гри. З точки зору цього широко поширеного міфу зло конфіскаційного оподаткування полягає в тому, що воно спотворює співвідношення сприятливих і несприятливих шансів у цій лотереї. Премії урізаються, тоді як несприятливі шанси залишаються незмінними. Тим самим у капіталістів і
 4. 1. Плоди интервенционизма
  ставках прибуткового податку і податку на спадщину резервний фонд, з якого інтервенціоністи прагнуть покрити всі державні витрати, скорочується дуже швидко. Він практично повністю зник в європейських країнах. У Сполучених Штатах недавнє підвищення ставок податку дало лише незначне збільшення доходів держави в порівнянні з тими, які були б отримані, якби підвищення
 5. Коментарі
  ставки по лендлізу здійснювалися в США в країни союзниці по антигітлерівській коаліції в період другої світової війни. Закон про лендліз був прийнятий Конгресом США в 1941 р. [62] Третя Республіка республіка у Франції в 18791940 рр. . [63] Закон про Федеральну резервну систему (Federal Reserve Act) прийнятий Конгресом США в 1913 р. ознаменувався початок формування Федеральної резервної системи в
 6. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  ставкою відсотка, яка існує в останні десять років (2,2%), через сорок років буде все ще мати лише 238 801 долар (3). Білл Гейтс, найбагатша людина Америки зі статком у 15 мільярдів доларів, став багатий зовсім не тому, що збирав гроші. Його зробило багатим поєднання везіння і таланту. Як і будь-який інший дуже багата людина в американській історії, він став багатий, тому що йому
 7. Види податків
  ставка , розрізняють три типи оподаткування: 1) пропорційний податок; 2) прогресивний податок, 3) регресивний податок. При пропорційному податку податкова ставка не залежить від величини доходу, тому сума податку пропорційна величині доходу. Прямі податки (за винятком прибуткового податку і в деяких країнах податку на прибуток) є пропорційними. З точки зору способу
 8. Вплив податків на економіку
  ставки податку на загальну величину податкових надходжень до державного бюджету. (гіпотетично ця крива називається тому , що свої висновки Лаффер робив не на основі аналізу статистичних даних, а на основі гіпотези, тобто логічних міркувань і теоретичного умовиводи.) У своєму аналізі Лаффер виходив з податкової функції: Т=tY, тобто розглядав вплив зміни ставки
 9. Види фіскальної політики
  ставка податку залишається незмінною. Проте податки - це вилучення з економіки, що скорочують потік витрат і, отже, доходів (згадаймо модель кругообігу). Виходить, що при спаді вилучення мінімальні, а при перегріві максимальні. Таким чином, через наявність податків економіка як би автоматично «остуджується» при перегріві і «підігрівається» при рецесії. Аналогічним чином вбудовану
 10. 2. Податки : сутність, види, функції
  ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницю обкладання незалежно від розміру доходу, рівня виробництва, продажу та інших економічних показників, пов'язаних з діловою активністю (податок на майно, користування природними, трудовими ресурсами, фіксовані податки на окремі види діяльності). Це умовно постійні податки. Друга група - умовно змінні або перерозподільні
© 2014-2022  epi.cc.ua