Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

6. Загадка стійкої інфляції


Випуск продукції
РІС. 31-9. Довгострокові наслідки скорочення налогов.Вліяніе на попит однаково як у короткостроковому, так і в довгостроковій періоді, але в довгостроковому періоді матиме ме-сто також вплив на потенційний обсяг виробництва Со-кращения податків збільшує залишається після вирахування налоговзаработную плату, а значить, стимули до праці. При збільшеною за-нятості потенційний обсяг виробництва збільшується доV1 *. Таким чином, в довгостроковому періоді обсяг проізводствадолжен зростати. Рівень цін може зростати або падати
домашніми господарствами, і для збільшених інвести-ційних витрат фірм.
ПОРІВНЯННЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ І Долгосроч-них ЕФЕКТІВ, в табл. 31-4 підсумовуються впливав-ня скорочення граничних податкових ставок насовокупний попит і сукупна пропозиція і по-слідства цього впливу для обсягу виробництва іценів Ці наслідки показані як для краткосроч-ного, так і для довгострокового періоду.
Ми вже повністю розглянули питання про те, як економіка пристосовується до нарушеніямравновесія і змінам політики. Тепер мизнаем, що відбувається з обсягом виробництва іценів в короткостроковому і довгостроковому періодах.
На рис 31-10 показані темпи інфляції (дефляторВНП) в економіці США за період 1970-1986 гг.Еслі уважно подивитися на малюнок, возника-ет одне важливе питання Очевидні коливання рів-ня інфляції - часом він був вище 10%, а вкінці 1986 за дуже короткий час він впав ібил навіть нижче 1%. Проте протягом всегоетого часу спостерігалася інфляція. Це тіпічнаякартіна для Сполучених Штатів та інших країн с1930-х рочок ціни майже завжди ростуть, вони крайнередко падают6. Безперечно, що під час бумів інф-ляція вище, а під час спадів вона сповільнюється, ііногда дуже значно. Але все-таки ціни почтівсегда ростуть.
Чому в економіці, скажімо, с10%-й безробіттям ростуть ціни? Один з ответовзаключается в тому, що ціни ростуть, тому що рас-тет зарплата, але це тільки змінює формуліровкувопроса; чому зарплата завжди росте?
Ми повинні пам'ятати, що на ринку праці відно-ності між фірмами та їх працівниками регулюються-руются довготривалими і часто завуальованість-ми угодами. Інфляція наполегливо зберігається, тому що навіть під час спаду, коли безработіцависока, фірми з небажанням будуть скорочувати заробітну плату і навіть припиняти виплату прібавкік заробітній платі Вони будуть сповільнювати виплату
6 Насправді протягом перших половини 1986 був період, коли по-споживчих індекс ієн впав, тому що впали ієни на енергоносіїв-ки.
ТАБЛИЦЯ 31-4 Вплив коливань попиту та пропозиції, викликаних скороченням граничних податкових ставок
Вплив на обсяг виробництва Вплив на ціни Тип впливу Краткосрочнийперіод Долгосрочнийперіод Краткосрочнийперіод Долгосрочнийперіод Зрушення AD вгору і вправоСдвіг AS вниз і вправо ПовишеніеПовишеніе Без ізмененіяПовишеніе ПовишеніеПоніженіе ПовишеніеПоніженіе 40 *
1970
1975
1980

1985
РІС. 31-10. Стійка інфляція в США (дефлятор ВНП). (Джерело: Data Resources, Inc.)

Збільшень, але не відмовлятимуться від прібавокдля працівників, яких вони сподіваються зберегти.
Ці прибавки, ймовірно, розглядаються каккомпенсація працівникам втрат від інфляції. Через те, що всі фірми компенсують своїм робіт-никам такі втрати, всі вони збільшують издерж-ки, які навіть під час спаду входять в ціни .. Ветіх умов інфляція зберігається, тому чтоFed допускає зростання пропозиції грошей, уникаючи, та-ким чином, різких і глибоких спадів, так какзарплата і ціни зростають.

У гол. 33 ми продовжимо аналіз цього процесу, щоб задати два питання. Перший: як цей процессможет бути зупинений? Як ми можемо прерватьцікл, в якому зарплата зростає, тому що растутцени, а ціни ростуть, тому що фірми согласнивиплачівать підвищену зарплату і знають, що Fedрасшіріт пропозицію грошей, щоб зберегти за-нятості на прийнятно високому рівні? І второйвопрос в чому полягає негативний воздействіеустойчівой інфляції, що робить проблему її прио-становки настільки важливою?
| У цій главі було показано, як нарушеніяравновесія між попитом і пропозицією в
короткостроковому періоді призводять до виходу еконо-міки зі стану повної зайнятості і ізмененіюцен. Ми також показали, що для економіки характе-терну тенденція автоматично повертатися кполной зайнятості. Адаптація номінальних рівнях-ній зарплати, витрат і цін гарантує, що вЗрештою рівень витрат повернеться до потен-циальному рівню, що досягається при повній заня-тости. Але цієї автоматично діючої тен-денця недостатньо, щоб постійно удержіватьекономіку в стані повної зайнятості. Актив-ная грошова і фіскальна політика та політика, що впливає на попит в економіці, можуть у прінціпепомочь досягненню цього стану. Але ведетсяожівленний суперечка про те, чи може урядових-ная політика на практиці здійснюватися стольбистро і майстерно, щоб поліпшити функціонування ня економіки. Скептики стверджують, що політи-ка впливає на попит з непередбачуваним лагом саме цей вплив досить непередбачувано, так що політика схожа зі стріляниною в темнойкомнате: ваша власна нога може пострадатьс тією ж імовірністю, що і ворожа. Ми оста-новімся на це докладніше в наступних главахетой частини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Загадка стійкої інфляції "
 1. § 2. НАКОПИЧЕННЯ: СУТНІСТЬ І ВИДИ
  загадку. Первинне накопичення капіталу. Образно кажучи, капітал можна уподібнити казкової курку, що несе золоті яйця: витрачені спочатку гроші породжують нові гроші (прибуток, що йде на новий капітал). Питається: що ж з'явилося історично раніше - "курка" (капітал) або "яйце" (накопичення як частина прибутку)? Перекладаючи істота цього завдання на мову економічної теорії,
 2. 4. Стабілізація
  стійкими бажаннями і оцінками. Ми можемо вважати цінові зміни виразом змін купівельної спроможності грошей тільки в тому випадку, якщо люди завжди однаково оцінюють одні й ті ж речі. Оскільки неможливо встановити загальну суму грошей, витрачених на споживчі товари в даний відрізок часу, статистики повинні покладатися на ціни, які сплачуються за окремі товари. У зв'язку з
 3. 5. Коріння ідеї стабілізації
  стійкість купівельної спроможності грошової одиниці немислима і нездійсненна, ніяк не шкодить економічному розрахунку. Грошовий розрахунок вимагає грошової системи, функціонування якої не підривається втручанням держави. Спроби збільшити кількість грошей в обігу чи то для того, щоб збільшити державні витрати, чи то для того, щоб викликати тимчасове зниження ставки
 4. 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
  стійкою. Світ, який передбачається необхідними умовами нейтральних і стабільних грошей, буде світом без діяльності. Тому немає нічого дивного чи неправильного в тому, що в рамках такого мінливого світу гроші не є ні нейтральними, ні стабільними в своєї купівельної спроможності. Всі плани зробити гроші нейтральними і стабільними суперечливі. Гроші елемент дії,
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  сталого розширення виробництва потрібні додаткові капітальні блага, а не гроші або інструменти, що не мають покриття. Бум, викликаний кредитною експансією, побудований на піску банкнот і депозитів. Він повинен закінчитися крахом. Обвал відбувається, як тільки банки, налякані прискореним темпом буму, припиняють кредитну експансію. Бум може тривати тільки до тих пір, поки банки готові
 6. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  стійкою, ніж змусити її зникнути. Катастрофічні наслідки посібників з безробіття очевидні. Арбітражний суд невідповідний засіб врегулювання суперечок, що стосуються величини ставок заробітної плати. Якщо рішення арбітражного суду фіксує ставку заробітної плати точно на рівні потенційної ринкової ставки або нижче цього рівня, то воно надлишково. Якщо воно фіксує ставки заробітної
 7. 3. Нерівність
  стійкі земні інтереси країни на противагу короткостроковим устремлінням спекулянтів, промоутерів і капіталістів, що займаються виключно спекуляцією і не піклуються про майбутнє суспільства в цілому. Зрозуміло, друга заява несумісне з акцентом цієї школи на короткостроковій політиці в порівнянні з довгостроковими інтересами. Однак послідовність не є одним з достоїнств доктринеров
 8. Коментарі
  стійкий, 773-775, 780-781; війна і, 138-140, 642-645, 771 Світове уряд, 643, 644-645, 771. Див також Міжнародні організації Світогляд: ідеологія і, 169-178, 186-187 Містицизм, 78, 157 Мітчелл Біллі, 478 Мітчелл Маргарет, 589сн. Міф про землю, 623-624 Могутність, 178-181, 608. Див також Правило більшості Молох, 151, 678 Монетний союз, Латинський, 440
 9. 1.6. Іпотечне кредитування
  стійкий оборот нерухомості неможливий, регулюється Федеральним законом від 21.07.1997 р. «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним». Фактична реалізація прав банку по іпотеці можлива в рамках Закону «Про виконавче провадження». Окремі спеціальні норми, які, тим не менш, слід враховувати при укладенні іпотечних договорів, розсіяні по
 10. 3.2.4. Капіталізація за розрахунковими моделям
  стійке скорочення чистого операційного доходу через зростаючого зносу нерухомості, при короткостроковій оренді, ненадійному фінансовому становищі орендаря. Модель нескінченного потоку доходу застосовується у двох випадках: 1) є нескінченний потік доходу; 2) потік доходу кінцевий, але ціна продажу об'єкта дорівнює первинної інвестиції. Тобто вартість активу не
© 2014-2022  epi.cc.ua