Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Основним питанням даної глави є питання отом, чому зарплата змінюється не настільки швидко, щоб постійно підтримувати повну занятость.Ключевая складова відповіді полягає в тому, що вза-імоотношенія між фірмами та працівниками носять
довгостроковий характер. З огляду на те що звільнення, найм і навчання працівників обходяться фірмам неде-шево і для працівників часта зміна роботи такженевигодна, фірми і працівники воліють боргів-ремінні взаємини. Ці взаімоотношеніявключают угоди про зарплату і про те, як Нівель-ровать можливі коливання обсягу роботи. У крат-
косрочном періоді обсяг роботи, виконуваної ра-ками, змінюється у відповідності з попитом натовари, що випускаються фірмою. Працівники та фірмипредполагают, що зарплата повинна приблизно відпо-ствовать існуючої в економіці середньої платі заподобную роботу.
2. Вплив безробіття на зарплату проявляється не сра-зу. Коли безробіття зростає, фірми не сокращаютзарплату працюючим. Швидше вони її повільно повели-чивают. Зарплата зростає до деякої міри вместес зростанням попиту на працю, який збільшується па-раллельно з розширенням виробництва. Слідчий-но, зарплата зростає при збільшенні обсягу виробниц-ства. Але в короткостроковому періоді при зростанні обсягіввиробництва заробітна плата збільшується не оченьзначітельно.

3. Розширення сукупного попиту в короткостроковому пе-ли веде до збільшення обсягу виробництва і ро-сту цін. Якщо зарплата дуже сильно реагує на цик-лические коливання, адаптуються в основному ціни, ане обсяги випуску. І навпаки, якщо зарплата мало-рухома, то в основному буде змінюватися обсяг про-виробництва.
4. Якщо обсяг виробництва перевершує потенціальнийуровень, тобто попит на працю вище рівня повної заня-тости, то ставка зарплати буде продовжувати расті.Когда обсяг виробництва знаходиться нижче уровняполной зайнятості, вона буде падати. Тільки в довгостро-РОЧНО періоді зарплата дійсно адаптіруетсянастолько, що досягається рівень повної зайнятості.
5. Коли обсяг виробництва і зайнятість не відповідними-ють рівню повної зайнятості, зарплата коригує-ся і короткострокова крива сукупної предложеніясо часом зсувається. Якщо обсяг виробництва пре-сходить потенційний рівень, крива совокупногопредложенія зсувається вліво. Якщо обсяг виробниц-ства нижче потенційного рівня, крива сукупно-го пропозиції зсувається вправо.
6. Коли збільшення зарплати веде до зсуву кривої со-сукупного пропозиції вгору, то рівень цін, так жекак і обсяг виробництва, буде змінюватися. У ходепроцесса пристосування до нового рівня рівноваги спостерігається інфляція, що поєднується з правіше-ням обсягом виробництва його потенційного рів-ня.

7. Зрушення кривої сукупної пропозиції вправо в довгостроковій періоді викликає зростання обсягів виробниц-ства і зниження рівня цін.
8. Скорочення державних витрат у долгосроч-ном періоді веде до схожому по величині зростання ча-ки витрат, т. е до повного витіснення. Зростання державних витрат веде до повного витесненіючастних витрат.
9. Зміна податків впливає як на криву сово-купного попиту, так і на криву сукупного запропонованого-вання. Скорочення прибуткового податку увелічіваетрасполагаемий дохід, зрушуючи криву AD вправо. Ономеняет також стимули до праці, зрушуючи тим самимкрівую AS вправо і збільшуючи потенційний обсяг виробництва.
10. Економічний цикл, що з бумів, спадів і
підйомів, є результатом великого числа раз-особистих шокових явищ, а також порушень одно-весия, що впливають на економіку. Все, що впливаєна криві сукупного попиту або - пропозиції, мо-же викликати тривалу відповідну реакцію з сторо-ни цін і обсягів виробництва. Через те що шоко-ші явища, що впливають на економіку, случают-ся нерегулярно, економічний цикл також нерегуля-рен.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua