Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

7. Попит і пропозиція в короткостроковому і долгосрочномперіодах


До цих пір ми говорили про те, як виміряти чув-ствительность покупців і продавців до змін цін, але нічого не сказали про час, в тече-ня якого протікає ця реакція. Ситуація наринке нафти після підвищення ціни на неї країна-ми ОПЕК в 1973 р., що обговорювалася нами в началеглави, дає ясно зрозуміти важливість врахування временногофактора на практиці.
Потроїти ціни на нафту в 1973 р. з наслідками, що обговорювалися на початку даної глави, члениОПЕК знову різко підняли ціну на нафту в конце1979 р. - на цей раз на 250%. Але за минулий с1973 р. період фірми і домашні господарства імелівремя, щоб пристосуватися різними способу-ми до більш високих цінах. Люди купували собі не-великі, більш економічні автомобілі. Вони поліп-шили теплоізоляцію будинків. Частина потребітелейнефті для обігріву будинків стали замість нафти використову-вугілля. У випадку з нафтою реакція об'емаспроса на зміну ціни значно сильніше, ес-Чи ми розглядаємо інтервал у 10 років, а не в
I рік Це є однією з причин того, почемустрани ОПЕК опинилися в скрутному положенні нии в середині 80-х років, коли вони вже не плани-рова подальше зростання цін, а безуспішно катував-лись утримати ціни на нафту від падіння.

Іншою причиною виникнення проблем уОПЕК стало значне збільшення в 70-ті годипредложенія нафти країнами, що не являющімісячленамі цієї організації. Обсяг предложеніянефті країнами - нечленами ОПЕК, як і уровеньспроса на неї, значно більш чутливий до зміни ціни в довгостроковому періоді, в теченіекоторого було достатньо часу для розвідки но-вих родовищі, буріння свердловин, строительстванефтеочистительных заводів, ніж до змін вкраткосрочном періоді протяжністю в неяк-до років.
II Tax як продавці часто мають можливість перемикатися з про-виробництва одного товару на виробництво іншого, наприклад з виробниц-ства червоного вина на випуск білого, то іноді корисно іспользоватьперекрестние еластичності пропозиції. Вони визначаються шляхом за-міни в рівнянні (3) терміна «попит» терміном «пропозиція». Пе-рекрестно еластичність пропозиції по піні загалом негативна: збільшення піни червоного вина за інших рівних умов пріведетк скорочення обсягу пропозиції білого вина. Висока отрицатель-ве значення перехресної еластичності пропозиції по піні междудвумя товарами виникає тоді, коли продавці в середньому легко пере-полягають з поставок одного товару на поставки іншого.

88 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів

Кількість
РІС. 5-9. Адаптація ціни і кількості в часі ксдвігу у реченні. Коли крива пропозиції сдвігаетсявверх з положення S в положення S ', точка рівноваги переме-щается в короткостроковому періоді з E в В', при цьому ієна резковозрастает, а кількість знижується незначна Потім з тече-ням часу, по мірі адаптації споживачів до зростання ціни, довгострокова крива попиту D1 стає більш пологою, точкаравновесія рухається до E "при падаючої нижче P1 ієни і про-продовжували падіння кількості до Q2
Як показує даний приклад, реакція і обсягів по-ма попиту, і обсягу пропозиції на зміну це-ни залежить від того, скільки часу необходімопродавцам і покупцям для адаптації до данномуізмененію. Еластичність як попиту, так і запропонованого-вання в довгостроковому періоді зазвичай вище, ніж вкраткосрочном
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 7. Попит і пропозиція в короткостроковому і долгосрочномперіодах "
 1. Глава 8. ПРОІЗВОДСТВОIi пзаержкп
  пропозицію спільно визначають кіль-кість виготовленого та проданого товару і егоцену. Ми помітили в гол. 3 , що шкала, або кріваяпредложенія, будь-якого товару залежить головним обра-зом від витрат його виробництва. У гол. 8 і 9 мивозвращаемся до кривої пропозиції, з тим чтобипоказать, як саме ця крива визначається з-Держко виробництва. У цьому розділі ми аналізуємо, як витрати
 2. Резюме
  попиту мети-ком, а не якесь єдине значення ціни. 5. Монополіст завжди призначає ціну вище велічінипредельних витрат. Більш того, випуск монополь -ной галузі менше випуску конкурентної галузі, що стикається з таким же попитом і тими ж умо-виями формування витрат, а монопольна ценавише конкурентної ціни. 6. Обмеження монополістом обсягу випуску представ-ляется соціально
 3. 4. Скорочення государственнихрасходов веде до їх витіснення
  попит Що перед-ставлять собою процес, що приводиться в двіженіеподобним скороченням витрат, який в конеч-ном рахунку повертає сукупні витрати до рів-ню повної зайнятості? Щоб поглибити наше поні-мание процесу пристосування, розглянемо такоесокращеніе державних витрат. Просимо васначертіть графіки для ілюстрації цього процессаОні будуть дуже схожими на графіки, наведено-ні в
 4. 3. праксиологической аспект полілогізма
  попит і пропозиція на ринку праці. Точно так само інтереси робітників порівняно перенаселених країн антагоністичні інтересам робітників порівняно малонаселених країн в тому, що стосується міграційних бар'єрів. Твердження про те, що інтереси всіх пролетарів однаково вимагають заміни капіталізму соціалізмом, є довільним постулатом Маркса та інших соціалістів. Воно не може бути доведено
 5. 3. Людська праця як засіб
  попиту та пропозиції праці являє собою некваліфіковану проста праця, який може виконуватися будь-яким здоровою людиною, і що кваліфіковану працю, праця людей з певними вродженими здібностями та спеціальною підготовкою, в цілому є винятком. Немає потреби з'ясовувати, чи відповідало це умовам віддаленого минулого або навіть в первісних племенах неоднаковість
 6. 3. Мінливість цін
  попиту спостерігалася набагато більша ступінь нерегулярності. Але навіть якщо і справді в далекому минулому ціни були дещо більш стабільними, для нашої епохи це не має ніякого значення. Популярні уявлення про гроші і цінах склалися не на основі ідей, що сформувалися в минулому . Було б помилкою інтерпретувати їх як атавізм, пережиток минулого. У сучасних умовах кожен індивід
 7. 5. Коріння ідеї стабілізації
  попиті і пропозиції дорогоцінних металів і викликані цим зміни протікали так повільно, що економічний розрахунок підприємців міг знехтувати ними, не побоюючись відхилитися далеко вбік. Точність недосяжна в економічному розрахунку, навіть якщо не враховувати недоліки, що виникають від недооцінки змін у грошовій сфері [Жодне практичне обчислення не може бути точним. Формула,
 8. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  попиту і пропозиції несумісне з цією конструкцією. В її рамках можна розглядати тільки такі зміни, які не впливають на взаємодію сил, формують ціни. Немає необхідності населяти уявний світ рівномірно функціонуючої економіки безсмертними, нестаріючими і неразмножающіміся людьми. За умови, що загальна чисельність населення і кількість людей в кожній
 9. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  спространенной помилки жорсткого поділу короткострокових і довгострокових результатів. Те, що трапляється в короткому періоді, є першим етапом ланцюжка послідовних змін, які в тенденції призводять до довгострокових результатів. У нашому випадку довгостроковий результат це зникнення підприємницьких прибутків і збитків . Короткострокові результати являють собою попередній етап
 10. 6. Монопольні ціни
  попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес
© 2014-2022  epi.cc.ua