Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 8. ПРОІЗВОДСТВОII ПЗАЕРЖКП


Попит та пропозиція спільно визначають кіль-кість виготовленого та проданого товару і егоцену. Ми помітили в гол. 3, що шкала, або кріваяпредложенія, будь-якого товару залежить головним обра-зом від витрат його виробництва. У гол. 8 і 9 мивозвращаемся до кривої пропозиції, з тим чтобипоказать, як саме ця крива визначається з-Держко виробництва.
У цьому розділі ми аналізуємо, як витрати про-виробництва фірми залежать від кількості виробляй-мій нею продукції і від того, скільки часу ви-нужді затратити фірма для приведення своіхзданій і обладнання у відповідність до внешніміізмененіямі. У гол. 9 потім показується, як фір-ми вибирають обсяги пропозиції, з тим чтобимаксімізіровать прибуток - різницю між дохо-дом і витратами.
Для максимізації прибутку фірма також мае вибрати витрачаються ресурси так, чтобимінімізіровать витрати виробництва того ко-личества продукції, яке вона вирішує запропонованого-жити.
Ми починаємо з даної проблеми - пробле-ми вибору, тобто з рішень фірми относітельнотого, як проводити будь-який заданий обсяг про-дукції з найменшими можливими іздержкамі.Затем ми досліджуємо, як витрати залежать від ве-личини випуску в короткостроковому і долгосрочномперіодах, і представимо властивості короткострокової ідолгосрочной функцій витрат, определяющіхрешенія фірм щодо обсягів про-позиції.
Тут доречно зробити застереження з по-воду термінології. Терміни «витрати», «себе-вартість» належать до тих термінів, яківикористовуються щодня, не будучи точно визначеними. Ми вже бачили, що облікова вартість іальтернатівная вартість є разлічниміпонятіямі. У цьому розділі вам зустрінуться некото-які нові взаємопов'язані поняття, які, бу-Дучі різними, базуються на концепції альтернативних вартості.
Розуміння цих понятійсвязано з визнанням того факту, що кожне зних відноситься до різного типу ділових рі-шень виробничого характеру. Для економістаілі ділової жінки питання «У що обходітсяпроізводство автомобіля?» Не має однозначногоответа. Наприклад, у тих випадках, коли такий собі реша-ет, побудувати чи йому новий завод, або «вичавити» ще одну машину на тиждень з існуючого, ілізакрить існуючий завод на тиждень-другий, застосовуються різні визначення вартості. Вданной чолі-ми обговоримо коротко такий тип рі-шень, для якого підходить будь-яке поняття вар-тості. Потім в гол. 9 ми покажемо, як ці различ-ні поняття вартості визначають криву про-позиції в короткостроковому і довгостроковому перио-дах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 8. ПРОІЗВОДСТВОIi пзаержкп "
 1. 5. Причинність як умова діяльності
  глава в історії філософії стане попередженням майбутнім філософам. Причини багатьох змін (принаймні в даний час) нам невідомі. Іноді нам вдається отримати часткове знання, і ми можемо сказати: в 70% випадків А призводить до В, в інших випадках до С або навіть D, E, F і т.д. Щоб замінити це фрагментарне знання більш точним, необхідно розчленувати А на елементи. Поки це не
 2. 1. Закон граничної корисності
  глава розглядає не ціни або ринкову цінність, а суб'єктивну споживчу цінність. Cм. гл. XVI.]. Ні раціональної процедури, яка вела б від оцінки певної кількості або числа речей до визначення цінності більшої або меншої кількості або числа. Не існує способів підрахунку сукупної цінності запасу, якщо відомі тільки цінності його частин. Відсутні способи
 3. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  глава держави являє собою всього лише наділені самостійним буттям його власні суб'єктивні оцінки, і блаженно вважає, що відкрив безперечний критерій добра і зла. Перевдягнені в великодушного батьківськи налаштованого деспота власне Я автора плекається як глас абсолютного морального закону. Суттєвою характеристикою ідеальної конструкції цього ідеального королівського
 4. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 5. ПЕРЕДМОВА
  глава 5), С.Л. Дубяго (глава 6), Є.В. Зайцева (глава 3), О.В. Кліменкова (глава 4), Н.П. Коротченя (глава 10), А.П. Леонова (глава 11), О.Н. Лепешко (глава 7), І.П. Митько (глава 12), Л.Ю. Острикова (глава 9), Л.В. Пашковська (глави 2, 10), ТА. Слюсар (глава 8), І.В. Цикунов (глави 3, 11), О.В. Шейда (глава
 6. 3. Визначення вартості інвестованого капіталу на основі капіталізації доходу
  глава. Більша увага приділена розбору капіталізації доходу за нормою віддачі, так як застосування цього методу передбачає найбільш докладний аналіз потоків інвестиційного доходу: враховується характер зміни грошових потоків, послідовно аналізуються рішення
 7. Глава 2
  Усвідомивши собі, що брокерська компанія «Космополітен» готова на будь-яку підлість, аби тільки позбутися від мене і від мого бізнесу - раз вже вбивчий гандикап, створений за допомогою маржі в три пункти і премії у півтора пункту не змогли мене розчавити, - я вирішив перебратися до Нью-Йорка, щоб там вести торгівлю з контори кого з членів Нью-Йоркської фондової біржі. Я не хотів мати справи ні з якими
 8. Глава 3
  Щоб зробити висновки з усіх своїх помилок, потрібно багато часу. Кажуть, що у всього на світі дві сторони. Але у біржі тільки одна сторона. Це не сторона биків і не сторона ведмедів, це мистецтво потрапляти в ціль. Щоб зрозуміти і всією душею прийняти це загальне правило, мені було потрібно більше сил і часу, ніж на оволодіння здебільшого технічних прийомів спекулятивної гри на біржі. Я чув
 9. Глава 4
  Ось так я повернувся додому. З першого моменту повернення я твердо знав, що у мене є єдина мета - добути грошей і повернутися на Вулицю, на Уолл- стріт. Це було єдине місце в країні, де я міг торгувати на повну силу. І в один прекрасний день, коли з моєю грою нарешті все буде в порядку, мені це місце знадобиться. Коли чоловік щось може робити як треба, він хоче отримати все,
© 2014-2022  epi.cc.ua