Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

8.1. Попит на економічні ресурси


Розглянуті вище витрати виробництва являють собою витрати ресурсів, придбаних фірмами на ринках ресурсів. На цих ринках діють ті ж закони попиту та пропозиції, той же механізм ринкового ціноутворення. Однак ринки ресурсів більшою мірою, ніж ринки кінцевих продуктів, знаходяться під впливом позаекономічних чинників - держави, профспілок, інших громадських організацій (рух «зелених» і т.п.).
Ціни ресурсів, які формуються на відповідних ринках, визначають:
- доходи власників ресурсів (для покупця ціна - це витрата, витрата; для продавця - дохід);
- розподіл ресурсів (очевидно, що чим дорожче ресурс, тим ефективніше він повинен використовуватися; таким чином, ціни на ресурси сприяють розподілу ресурсів між галузями і фірмами);
- рівень витрат виробництва фірми, які при даній технології цілком залежать від цін ресурсів.
На ринку ресурсів в якості продавців виступають домогосподарства, які продають підприємствам належні їм первинні ресурси - праця, підприємницькі здібності, землю, капітал і фірми, які продають один одному так звані проміжні продукти - товари, необхідні для виробництва інших товарів (ліс, метал, обладнання тощо). Покупцями на ринку ресурсів виступають фірми. Ринковий попит на ресурси - це сума попитів окремих фірм. Від чого ж залежить попит на ресурси, пред'являється окремою фірмою?
Попит на ресурси залежить від:
- попиту на товар, у виробництві якого використовуються ті чи інші ресурси, тобто попит на ресурси - це похідний попит. Очевидно, що якщо зростає попит на автомобілі, то підвищується їх ціна, збільшується випуск і зростає попит на метал, гуму, пластмасу та ін ресурси;
- граничної продуктивності ресурсу, вимірюваної, нагадаємо, граничним продуктом (МР). Якщо покупка верстата дає більший приріст випуску, ніж наймання одного робітника, то, очевидно, фірма, за інших рівних умов, віддасть перевагу купити верстат.
З урахуванням цих обставин кожна фірма, пред'являючи попит на ресурси, зіставляє той дохід, який вона отримає від придбання даного ресурсу, з витратами на придбання цього ресурсу, т.
е. керується правилом:
MRP=MRC,
де
MRP - гранична доходність ресурсу;
MRC - граничні витрати ресурсу.
Гранична доходність ресурсу або граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні характеризує приріст сукупного доходу в результаті застосування кожної додаткової одиниці вводиться ресурсу. Придбавши одиницю ресурсу і використавши його у виробництві, фірма збільшить обсяг виробництва на величину граничного продукту (MP). Продавши цей продукт (за ціною р), фірма збільшить свій дохід на величину, рівну виручці від продажу цієї додаткової одиниці, тобто
MRP=MP? p.
Таким чином, MRP залежить від продуктивності ресурсу та ціни продукції.
Граничні витрати ресурсу характеризують приріст витрат виробництва у зв'язку з придбанням додаткової одиниці ресурсу. В умовах досконалої конкуренції цей приріст витрат дорівнює ціні ресурсу.
Припустимо, що фірма при заданій величині капіталу (C) може розширити обсяг випуску (ТР), збільшуючи чисельність робітників (L) (табл. 8.1).
Таблиця 8.1 Число робочих (L) Сукупний
продукт, од.
(TР) Граничний
продукт, од.
(МР) Ціна продукту, ден. од. (Р) Граничний
продукт в
грошовому
вираженні,
ден.ед. (MRP) 0 0 2 30 60 1 30 2 25 50 2 55 2 23 46 3 63 2 13 26 4 76 2 9 18 5 85 2 5 10 6 90 2
Наймаючи кожного наступного робочого, фірма збільшує свій дохід, але в силу дії закону спадної віддачі, все замедляющимися темпами. Перший робочий збільшив дохід фірми на 60 ден. од., другий - на 50 ден. од., третій - на 46 ден. од. і т.д. Припустимо, що заробітна плата становить 30 ден. од., тоді фірма найме трьох робочих, так як кожен з них буде створювати дохід, більший, ніж його заробітна плата. Четвертий і наступні робочі приносили б фірмі збитки, так як їх зарплата перевищувала б дохід, який вони могли б принести.
Таким чином фірма визначає попит на окремий ресурс, але у виробництві використовується безліч ресурсів і кінцева віддача залежить не тільки від продуктивності даного ресурсу, а й від тих пропорцій, в яких поєднуються ресурси.
Адже продуктивність робітника залежить не тільки від його вміння, навички, кваліфікації, а й від того, наскільки технічно оснащений його працю. Звідси виникає питання, яким має бути співвідношення різних ресурсів або яке їх співвідношення буде оптимальним, тобто забезпечить фірмі найменші витрати виробництва певної кількості продукції.
Фірма досягне найменших витрат виробництва певного обсягу випуску, якщо при попиті на ресурси буде дотримуватися правило: відношення граничного продукту одного ресурсу до ціни цього ресурсу дорівнює відношенню граничного продукту іншого ресурсу до ціни цього ресурсу і т.д ., тобто
MPL MPC
де
МРL і МРС - відповідно, граничний продукт праці та граничний продукт капіталу;
рL і рС - відповідно, ціна праці і ціна капіталу;
При дотриманні цієї умови фірма знаходиться в стані рівноваги, тобто віддача всіх факторів однакова і ніякий перерозподіл грошових коштів між ресурсами не знизить витрати виробництва.
Існує безліч обсягів випуску, при яких витрати виробництва мінімальні, але є тільки один обсяг виробництва, який забезпечує максимальний прибуток. Яке ж поєднання ресурсів дозволить максимізувати прибуток?
Правило максимізації прибутку є подальшим розвитком правила мінімізації витрат. Фірма забезпечить отримання максимального прибутку, якщо відношення граничної прибутковості одного ресурсу до ціни цього ресурсу буде дорівнює відношенню граничної прибутковості іншого ресурсу до ціни цього ресурсу і буде дорівнює одиниці, тобто:
MRPL MRPC
Або іншими словами, фірма максимізує прибуток, якщо застосовує таке співвідношення ресурсів, при якому гранична прибутковість кожного ресурсу дорівнює його ціні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1. Попит на економічні ресурси "
 1. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  попит на товари і послуги), які виробляють фірми і поставляють на ринок товарів і послуг (т . тобто забезпечують пропозиція товарів і послуг). Щоб виробляти товари та послуги, фірми закуповують економічні ресурси - праця, землю, капітал і підприємницькі здібності (тобто пред'являють попит на економічні ресурси), власниками яких є домогосподарства (які забезпечують
 2. 4. Механізм ринку. Функції ринку
  попиту на нього (потреби в ньому), або виробляти нові унікальні товари. У кожному разі, наш товаровиробник, сам бути може того не бажаючи, діє в інтересах покупця-споживача. Таким чином, ринок координує інтереси і продавців і покупців. Ринковий механізм виявляється через коливання цін, тому механізм ринку - це механізм цінових сигналів, які змушують
 3. 1. Конкуренція: сутність, види і роль в ринковій економіці
  попиту на економічні ресурси та величини пропозиції власних товарів залежать від типу ринку, на якому вона діє. Найбільш потужним фактором, що диктує загальні умови функціонування того чи іншого ринку, є ступінь розвитку на ньому конкурентних відносин. Неминучість конкуренції в ринковій економіці визначається наявністю приватної власності і відособленістю економічних
 4. 3. Людська праця як засіб
  попиту та пропозиції праці являє собою некваліфіковану проста праця, який може виконуватися будь-яким здоровою людиною , і що кваліфіковану працю, працю людей з певними вродженими здібностями та спеціальною підготовкою, в цілому є винятком. Немає потреби з'ясовувати, чи відповідало це умовам віддаленого минулого або навіть в первісних племенах неоднаковість
 5. 4. Облік витрат виробництва
  спространенние омани, необхідно підкреслити, що якщо не дотримуються умови, що вимагаються для появи монопольних цін, то підприємець не в змозі збільшити свій чистий виторг шляхом обмеження виробництва нижче рівня, відповідного попиту споживачів. Але ця проблема обговорюватиметься нижче, в параграфі 6. Недосконала подільність фактора виробництва не завжди означає,
 6. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  попиту має призвести до підвищення цін, отримано не на основі досвіду. Ніхто і ніколи не був і не буде в змозі спостерігати зміну однієї ринкової змінної ceteris paribus. Ніякої кількісної економічної науки не існує. Всі економічні величини, які нам відомі, є даними економічної історії. Жодна розумна людина не наполягатиме на тому, що зв'язок між
 7. 6. Монопольні ціни
  попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес
 8. 8. Монополія попиту
  попиту не створює ринкової ситуації, відмінній від ситуації, в якій монополізований попит відсутній. Монопольний покупець індивід або група індивідів, що діють узгоджено, не може отримати специфічний дохід, відповідний монопольному доходу монопольних продавців. Якщо він обмежує попит, то він купує по нижчою ціною. Але тоді зменшується і купується кількість
 9. 10. Сенс грошового відношення
  попитом і пропозицією грошей, однозначно визначає структуру цін взаємні мінові відносини між грошима і товарами і послугами. Якщо грошове ставлення залишається незмінним, то не може виникнути ні інфляційного (експансіоністського), ні дефляційного (редукционистского) тиску на торгівлю, ділове життя, виробництво, споживання і зайнятість. Затвердження зворотного відображає образи людей, що не
 10. 19. Золотий стандарт
  попиту і руйнування грошової системи. У цьому випадку здійсниться ідеал кейнсіанців. Діятиме інститут, керуючи яким, можна здійснювати експансіоністський тиск на світову торгівлю. Однак прихильники цих планів проігнорували одну фундаментальну проблему, а саме проблему розподілу цієї додаткової маси кредитних або паперових грошей. Припустимо, що
© 2014-2022  epi.cc.ua