Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Механізм ринку. Функції ринку


Одним з важливих аспектів розуміння сутності ринку є його тлумачення як механізму. Питання про те, як же відбувається координація дій численних господарюючих суб'єктів між собою завжди цікавив теоретиків-економістів.
Англійський учений-економіст Адам Сміт у своєму трактаті «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776г.) обгрунтовує, що в суспільстві вільних, самостійно господарюючих суб'єктів координуючим їх дії механізмом є механізм ринку. А. Сміт назвав цей механізм «механізмом невидимої руки». Таку назву А. Сміт ввів не випадково, а в силу наступних міркувань. Кожен господарюючий суб'єкт в умовах приватної власності та суспільного розподілу праці має свій приватний, егоїстичний інтерес. Через свою господарську діяльність він намагається цей інтерес реалізувати, і саме егоїзм штовхає суб'єкта на здійснення певних господарських дій. Однак, в ринковій економіці виробник буде створювати не будь-який продукт, а тільки той, який потрібен покупцю, з необхідними йому якісними параметрами. При цьому виробник ринкового типу для того, щоб процвітати, повинен прагнути покращувати свою господарську діяльність, а саме, удосконалити трудовий потенціал, технічні засоби і організацію виробництва, і тим самим домагатися зниження індивідуальних витрат на виробництво. Щоб виграти в конкурентній боротьбі у інших товаровиробників він повинен знижувати витрати, нарощувати масштаби виробництва стандартного товару за наявності попиту на нього (потреби в ньому), або виробляти нові унікальні товари. У кожному разі, наш товаровиробник, сам бути може того не бажаючи, діє в інтересах покупця-споживача. Таким чином, ринок координує інтереси і продавців і покупців. Ринковий механізм виявляється через коливання цін, тому механізм ринку - це механізм цінових сигналів, які змушують продавців і покупців діяти певним чином. Коливання цін перебуває під впливом зміни попиту і пропозиції на ті чи інші товари і під впливом конкурентного середовища.
Тому попит, пропозиція і конкуренція виступають економічними важелями ринкового механізму.
Ринок як механізм робить істотний вплив на всі сторони соціально-економічного життя суспільства, і цей вплив простежується у функціях ринку. Виділяють такі функції ринку: інформаційна, посередницька, ценообразующая, репродуктивна, стимулююча, регулююча, дифференцирующая, сануюча.
Інформаційна функція полягає в тому, що ринок надає інформацію і виробникам-продавцям, і споживачам-покупцям про орієнтовні ціни, про кількість та якість товарів і послуг. Чим більше продавці і покупці володіють ринковою інформацією, тим більше вигідні рішення вони можуть прийняти. Володіння інформацією дозволяє виробникам-продавцям робити певні дії за обсягами свого виробництва і витратам, а покупцям або купувати товари, або відмовитися від їх покупки в поточний період, і зробити якісь дії щодо збільшення доходів для покупки товарів у майбутньому.
Посередницька функція втілюється в тому, що ринок виступає посередником між виробниками та споживачами, між продавцями і покупцями, дозволяючи їм знайти більш вигідний варіант купівлі-продажу та більш вигідного контрагента.
Ціноутворююча функція полягає у визначенні ринкової вартості товарів і послуг та цін їх реалізації.
Репродуктивна функція означає, що ринок забезпечує безперервність відтворювального процесу, формування цілісності національної економічної системи та її зв'язок з іншими національними економіками в масштабі світового господарства.
Стимулююча функція полягає в тому, що ринок спонукає господарюючих суб'єктів використовувати досягнення науково-технічного прогресу і наймати більше сумлінних і кваліфікованих працівників. Ринок спонукає господарюючих суб'єктів на економію застосовуваних економічних ресурсів при виробництві товарів масового попиту і орієнтує їх на виробництво унікальних товарів. Саме завдяки цим факторам господарюючі суб'єкти мають витрати нижчі, ніж сформований рівень ринкової ціни і, отже, це дозволяє виробникам - продавцям отримувати вищі доходи, ніж їх конкуренти.

Регулююча функція полягає в тому, що ринок забезпечує розподіл обмежених економічних ресурсів по країнах, регіонах, галузях і видах діяльності відповідно до зміни структури економічних потреб. Ринок визначає і забезпечує перелив капіталу, трудових ресурсів, земельних ресурсів в ті галузі або в ті регіони, де попит на товари зростає, оскільки підвищується ринкова ціна на дані товари. У свою чергу обсяг економічних ресурсів скорочується в тих галузях, попит на товари яких зменшується, так як знижується ринкова ціна на ці товари. Виконуючи цю функцію, ринок сприяє спочатку зменшення, а потім і усуненню дефіциту тих чи інших товарів. Отже, ринок не виключає наявність дефіциту певних благ і послуг, але робить їх дефіцит тимчасовим явищем.
Дифференцирующая функція передбачає, що ринок розмежовує всіх суб'єктів суспільного господарства за рівнем їхніх доходів, а, отже, і за рівнем їх добробуту. Це розмежування відбувається відповідно до здібностей господарюючих суб'єктів пристосовуватися до мінливих ринкових умов, а саме, пристосовуватися до змінюється попиту на економічні ресурси, на товари і послуги.
Сануючих функція втілюється в тому, що ринок здійснює своєрідний економічний відбір серед господарюючих суб'єктів. Ті суб'єкти, які змогли пристосуватися до вимог ринку, процвітають на тих чи інших його сегментах. Інші суб'єкти можуть нести збитки і повинні або залишити ринок, або зробити реорганізацію виробництва. У цьому сенсі ринок очищає економіку від нежиттєздатних елементів і тим самим здійснює оздоровлення економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Механізм ринку. Функції ринку "
 1. 3. Людська праця як засіб
  механізми збільшують обсяг пропозиції. Вони не є причиною технологічної безробіття [Див с. 721731.]. Будь-який продукт результат застосування та праці, і матеріальних чинників. Людина економить і праця, і матеріальні чинники. Праця, що приносить безпосереднє задоволення, і праця, що приносить опосередковане задоволення Як правило, будь-яка праця приносить людині задоволення лише
 2. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  механізмом виробництва. Прибутки та збитки виникають тільки у ф'ючерсних доларів. Всі інші як би застраховані від можливої несприятливого розвитку справ у невизначеному майбутньому. У цьому сенсі вони знаходяться в безпеці. Керівники підприємств по суті є найманими працівниками з фіксованим доходом. Якщо ми припустимо, що ця економіка є стаціонарною і що всі
 3. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  механізм, за допомогою якого споживачі здійснюють своє панування на ринку. Поведінка споживачів призводить до появи прибутків і збитків і тим самим переміщує володіння засобами виробництва з рук менш ефективних людей в руки більш ефективних. Чим краще людина служить споживачам, тим більший вплив він набуває у сфері управління діловою активністю. У відсутність прибутку і
 4. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  механізм обмеження кредитної експансії працює інакше. Він не має ніякого відношення до процесу, подразумеваемому так званим принципом Фуллартон [56]. Цей механізм полягає в тому, що розширення кредиту саме по собі не розширює клієнтуру банку, а саме, не збільшує число людей, яка приписує зобов'язаннями банку якості заступників грошей. Так як надмірна емісія
 5. 4. Приватна власність
  механізм. Вона не божественна. Вона виникла на зорі історії, коли люди своєю власною силою і своєю власною владою привласнювали собі те, що раніше не було нічиєї власністю. Власники то й справа позбавлялися своєї власності шляхом експропріації. Історію приватної власності можна простежити до того моменту, коли вона виникла внаслідок дій, які безумовно не були
 6. 3. Обмеження функцій держави
  механізм, прагматичний прийом, призначений для того, щоб зробити можливим громадське співробітництво в умовах поділу праці. Всі моральні правила і людські закони є засобами досягнення певних цілей. Не існує іншого методу, щоб оцінити, хороші вони чи погані, окрім як ретельно перевірити їх придатність для досягнення поставлених і переслідуваних цілей.
 7. 1. Нейтральний податок
  механізму, що відхиляє виробництво і споживання від того шляху, по якому їх направив би вільний
 8. 2. Реакція ринку на втручання держави
  механізм адаптації пропозиції до зростаючого попиту. Розв'язка наступила, коли в ході політичних потрясінь IIIIV ст. н.е. римляни вдалися до зниження цінності валюти. В умовах системи максимальних цін практика псування грошової одиниці паралізувала виробництво і торгівлю найважливішими продуктами харчування і зруйнувала економічну організацію суспільства. Чим більше завзяття проявляли влади, вводячи
 9. 1. Держава і грошовий обіг
  механізмом грошової політики. Це був всього лише спосіб підвищити ціну срібла в інтересах власників срібних копалень, їх працівників і штатів, на території яких вони були розташовані. Це була погано замаскована субсидія. Її грошова значимість полягала лише в тому, що вона фінансувалася шляхом випуску додаткових доларових казначейських квитків, якості законного платіжного засобу
 10. Коментарі
  механізмами і т.д., але які взаємодіють настільки тісно, що важко і навіть неможливо розплутати лінії їх впливу і зважити їх відносний внесок у людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар
© 2014-2022  epi.cc.ua