Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Сукупна пропозиція і процессадаптаціі


Ми бачили в гл. 30, що крива сукупного запропонованого-вання відображає витрати виробництва, серед ко-торих найбільш важливими є витрати наоплату праці. Тому ми зосередимо свою ува-гу на поведінці зарплати, для того щоб по-няти, як сукупна пропозиція впливає на траек-торію цін, що змінюються у відповідь на колебаніяоб'ема виробництва та зайнятості. Почнемо ми з со-поставлення залежності між ціною і витратами-ми, викладеної в гол. 30, з тільки що полученнимівиводамі.
ЗАРПЛАТА, ВИТРАТИ І ЦІНИ. У п. 2 ми убе-сідали, що зарплата реагує на надлишок спросаілі пропозиції на ринку праці повільно і по-ступенів Конкретизуємо це положення, припускає-ложив, що поточна середня зарплата дорівнює зар-ті попереднього періоду плюс поправка на перебуваючи-ня ринку праці . Коли попит на працю щодо
високий (близький до рівня повної зайнятості), зарпла-та матиме тенденцію до зростання. І навпаки, ко-ли попит на працю низький, зарплата буде мати тенденцію до зниження. Як і в гол. 30, назвемо реак-цію зарплати на стан ринку праці цікліч-ським компонентом заробітної плати, так як онаотражает вплив економічного циклу на уро-вень зарплати.
Поточна зарплата циклічний
=попереднього + компонент (1) зарплата періоду зарплати
У класичній моделі з її вертикальної кривої со-сукупного пропозиції передбачається, що вліяніецікла в будь-який момент досить велике, чтобиустановіть повну зайнятість. Коли спостерігається по-ніженіе сукупного попиту, зарплата і ціни мгно-венно падають і негайно відновлюється пів-ная зайнятість. І навпаки, коли попит зростає, зар-плата відразу зростає настільки, що піднімає з-тримки і ціни, і тим самим усувається ізбитокспроса на ринку праці, а сукупний попит на про-дукцію знову падає до рівня повної зайнятості.
Але реальні ринки праці не рухаються до боргів-ремінному рівноваги так швидко.
Цікліческійкомпонент зарплати існує, але він проявляє-ся поступово і опосередковано. Таким чином, як безробіття, так і сверхзанятость можуть збереженні-няться протягом тривалих періодів.
При даному рівні зарплати фірми в любоевремя встановлюють ціни виходячи з питомих з-держек на робочу силу і надбавки, возмещающейкапітальние витрати. Ми повторюємо тут Урава-ня ціни, введене в гол. 30:
питомі іздержкіЦена=на х (1 + надбавка) (2)
робочу силу
Рівняння (1) і (2) у сукупності описують на спрямовану вгору криву короткострокового сукупність-ного пропозиції.
Класична крива сукупної пропозиції від-Ліча від спрямованої вгору, або короткостроковій, кривої сукупної пропозиції тим, що вона перед-вважає повна відсутність обмежень на движ-ня зарплати і, отже, незмінний уровеньзанятості, т. е рівень повної зайнятості, а значить, інеізменний рівень обсягу виробництва. Отже, при повній зайнятості, коли обсяг виробниц-ства дорівнює потенційної величиною Y *, крива сово-купного пропозиції є вертікальной2. Але
2 Факторами, що впливають на потенційний обсяг виробництва, являють-ся продуктивність праці та співвідношення між пропозицією праціїх реальною зарплатою, а не рівень цін.
Хоча в кожен даний момент ринки праці не ве-дуть себе в точності так, як передбачено класси-чеський моделлю, все ж для тривалих періодоввремені адаптаційна реакція зарплати будетспособствовать досягнення рівноваги на ринкетруда, а значить, досягненню повної зайнятості. Сле-послідовно ми можемо використовувати классіческуюмодель, щоб вказати напрямок руху зар-плати та витрат, навіть якщо цей рух не яв-ляется очевидним
Малюнок 31-4 показує, як змінюються зарплата, витрати і ціни при відсутності в економіці пів-ної зайнятості.
Коли реальний обсяг проізводствапревосходіт потенційний рівень У *, спостерігає-ся сверхзанятость. Є надлишок попиту на працю, зарплата зростає, і ціни повзуть вгору. Коли випускпродукціі нижче потенційного, зліва від У *, на-блюдается безробіття. Надлишок пропозиції тру-да означає, що зарплата, витрати і ціни падають.
Про Коли обсяг виробництва і занятостьвише Y *, зарплата зростає, а значить, краткос-рочная крива AS зсувається вгору Якщо обсяг виробництва і зайнятість нижче Y *, зарплатападает і, отже, короткострокова кріваяAS зсувається вниз.
5> ги зміни зарплати являють собою механізм, за допомогою якого економіка з часів-ньому автоматично повертається до повної зайнято-
Y *

Про Y * Y
Випуск продукції
РІС. 31-4 Зайнятість і динаміка зарплати і витрат.
Коли обсяг виробництва продукції знаходиться нижче уровняполной зайнятості, то викликаний цим спад на ринку праці ока-викликають тиск на зарплату і витрати в бік їх сніженія.І навпаки, вище рівня Y * при малому реченні на ринкетруда зарплата і витрати будуть зростати
ста. Вони є рушійною силою макроекономічної чеський динаміки. Вони зміщують економіку від со-стояння короткострокової рівноваги, коли обсяг виробництва продукції і ціни змінюються в ответнз порушення рівноваги, у напрямку до довгостроковій рівновазі, коли обсяг виробництвапродукції вже повернувся до рівня повної зайнято-сті. Тільки при повній зайнятості У * для краткос-рочной кривої AS не існує імпульсів до вимірюв-нению. Поки існує сверхзанятость, AS будетсмещаться вгору, а поки існує надлишкова без безробіттю, AS буде зміщуватися вниз. Покажемо етудінаміку, простеживши у часі процес приспо-собления до зростання сукупного попиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Сукупна пропозиція і процессадаптаціі "
 1. 3. Людська праця як засіб
  сукупної людської діяльності та виробництві для задоволення потреб. Наш світ характеризується феноменом негативною корисності праці. Люди обмінюють праця, що приносить негативну корисність, на продукти праці; праця є для них джерелом опосередкованого задоволення. У тій мірі, в який конкретний вид праці приносить обмежена кількість задоволення, а не
 2. 2. Світогляд і ідеологія
  сукупність наших теорій щодо індивідуальної поведінки і суспільних відносин. І світогляд, і ідеологія виходять за рамки обмежень, накладених на чисто нейтральне і академічне дослідження речей як вони є. Вони є не просто науковими теоріями, а доктринами про належне, тобто про кінцеві цілі, до яких має прагнути людина у своїх земних справах. Аскетизм вчить,
 3. 4. Стабілізація
  сукупністю товарів і послуг. Пізніше люди поміняли місцями члени цього твердження. І сталість цінності стало приписуватися не грошам, а сукупності купуються і продаються речей. Люди стали винаходити методи зіставлення сукупностей одиниць товарів і грошової одиниці. Палке бажання відшукати показники для вимірювання купівельної спроможності придушило всі сумніви. При цьому не
 4. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  сукупністю подібних дій, якщо не трапиться ніяких змін вихідних даних. Вони описують це уявне рівновагу за допомогою системи диференціальних рівнянь. Вони не здатні зрозуміти, що в стані, який вони досліджують, ніяка подальша діяльність неможлива, а можлива лише послідовність подій, порушувана містичним перводвигателем. Вони віддають всі свої сили
 5. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  сукупність наявних вироблених факторів виробництва. Почалися казуїстичні дискусії про те, чи слід вважати запаси споживчих товарів на підприємстві реальним капіталом. Але відносно того, що готівкові гроші не є капіталом, існувало повну одностайність. Насправді концепція сукупності вироблених факторів виробництва є беззмістовною. Грошовий
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  сукупної послідовності подій немає жодної миті, коли вигоди, що здобуваються із збільшення кількості наявного капіталу і технічних удосконалень, приносили б користь тільки підприємцям. Якщо багатство і дохід решти залишалися б без змін, то вони могли б купити додатково випущену продукцію, тільки відповідно обмеживши купівлю іншої продукції. Тоді
 7. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  сукупного капіталу. Для власника це означає набагато більше, в більшості випадків втрату всього стану. Але якщо повну свободу рук отримує менеджер, то стан справ сильно змінюється. Він спекулює, ризикуючи чужими грошима. Він бачить перспективи невизначеного задуму інакше, ніж людина, відповідальна за збитки. І якраз тоді, коли він має частку в прибутку, він стає найбільш
 8. 12. Індивід і ринок
  сукупності елементів, що визначають стан ринку в кожен окремий момент. Оскільки він не в змозі усвідомити це, то він дозволяє собі, критикуючи ринкові явища, засуджувати в інших людях образ дій, який для себе він вважає цілком допустимим. Він звинувачує ринок у безсердечності і ігноруванні особистості і вимагає громадського контролю над ринком з метою його гуманізації. З одного
 9. 2. Капітальні блага і капітал
  пропозицію капітальних благ і т.д. будуть вживатися терміни накопичення капіталу (або пропозицію капіталу, дефіцит капіталу і т.д.), а замість термінів накопичення капітальних благ пропозицію капітальних благ і т.д.]. Концепція капіталу є основоположною концепцією економічного розрахунку, найважливішим мисленням засобом ведення справ у ринковій економіці. Йому корелює концепція доходу.
 10. 2. Визначення цінності і визначення вартості
  сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, то використовують інший спосіб вираження тієї ж самої взаємозв'язку явищ. Попит і пропозиція є результатом поведінки що купують і продають. Якщо при інших рівних умовах пропозиція збільшується, то ціни повинні впасти. Всі, хто готовий заплатити початкову ціну, можуть купити стільки, скільки хочуть купити. Якщо пропозиція збільшиться, або вони
© 2014-2022  epi.cc.ua