Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Ринковий обмінний курс і паритет купівельної спроможності

Розглянута вище концепції процентного паритету заснована на припущенні, що 1 ден. од., інвестована на ринку фінансів, повинна приносити однаковий дохід незалежно від того, в вітчизняний або в закордонний ринок вона вкладена. Аналогічна передумова лежить в основі концепції паритету купівельної спроможності (ПКС): після встановлення рівноваги в світовій торгівлі 1 ден. од. забезпечує покупцеві однакову корисність незалежно від того, на вітчизняному або закордонному ринку він її витратив. маючи М грошових одиниць, покупець може отримати або М / Р одиниць національного блага, або M / (ePz) Одиниць іноземної блага. Згідно з другим законом Госсена споживач максимізує корисність при

Однак, як ми тільки що з'ясували, ринковий обмінний курс національної грошової одиниці при відсутності міжнародного переливу капіталу (або через його заборони, або через рівності i = iz ее) встановиться відповідно до рівністю (12.2). Отже, концепція ПГ1С передбачає, що показник реальних умов обміну, а отже, і реальний обмінний курс дорівнює одиниці. При вільної міжнародної торгівлі реальний обмінний курс був би дорівнює одиниці, якщо б на світовому ринку зверталися усі товари, вироблені в усіх країнах. Оскільки це не так, то ринковий обмінний курс відрізняється від обмінного курсу, визначеного за концепцією ППС.

Таблиця 12.6. Ставлення обмінного курсу до ППС і ВВП на душу населення1

Країна

ВВП на душу населення

ППС

е

ППС / е

Норвегія

61 879

8,97

5,61

1,60

Швейцарія

51 582

1,44

0,89

1,62

Австрія

42 978

0,83

0,72

1,15

1 Упоряд. по: Російський статистичний щорічник. 2008. М., 2011. С. 756,758.

Таблиця 12.6. закінчення

Країна

ВВП на душу населення

ППС

е

ППС / е

Швеція

41 761

8,82

6,5

1,36

Німеччина

40 990

0,78

0,72

1,08

Фінляндія

38 611

0,91

0,72

1,26

Великобританія

35 091

0,7

0,62

з

Японія

34 262

107,5

79,8

1,35

Ізраїль

30 168

3,95

3,58

1,10

Республіка Корея

29 035

854,6

1108

0,77

Росія

22 505

17,35

29,35

0,59

Угорщина

22413

123,7

201

0,62

Польща

21 753

1,82

2,96

0,61

Казахстан

20 772

80,17

146,6

0,55

Чилі

20216

348

483,7

0,72

Туреччина

17 781

0,99

1,68

0,59

Білорусь

16 603

1889

5606

0,34

Болгарія

15 522

0,66

1,41

0,47

Україна

8295

3,43

7,97

0,43

Статистичний відділ ООН для забезпечення порівнянності макроекономічних показників різних країн розробив у співпраці з іншими міжнародними організаціями методику розрахунку ППС національних валют, оскільки перерахунок національних ціннісних показників на основі ринкових обмінних курсів неадекватно відображає порівняльну купівельну спроможність національних грошей на внутрішньому ринку. В рамках Програми міжнародних зіставлень ООН для розрахунку ППС використовують кошик, що містить більше 3000 видів товарів і послуг. За своєю природою ППС стабільніший, ніж обмінний курс, так як в його основі лежить більш широкий асортимент товарів і на нього не впливають спекулятивні операції на валютному ринку. Розбіжності між величинами обмінного курсу і ППС залежать від багатьох факторів: рівня продуктивності праці, частки зовнішньоторговельного обороту в ВВП, асортименту експорту та імпорту, ступеня відкритості вітчизняних фінансових ринків для нерезидентів та ін. Як правило, в високорозвинених країнах величина ППС перевищує обмінний курс, а в країнах, що розвиваються навпаки. Як приклад відповідні дані за 2008 р приведені в габл. 12.6.

 1. Сеньйораж і інфляційний податок
  Сеньйораж (S) - це реальна вигода держави від емісії грошей, вона дорівнює відношенню приросту грошової маси (ДМ) і дефлятора (Р). Сеньйораж також розраховують як твір темпу приросту грошової маси (тп = М) і реального обсягу грошової маси (h = М / Р): Інфляційний податок (7) - сума, на яку
 2. Секторіальна структура економіки і межі виробництва
  У СНС 2008 г., так само як і в попередніх версіях, застосовується угруповання економічних одиниць по інституційним секторам і по галузях. В основі угруповання лежить поняття інституційної одиниці. Інституційна одиниця - економічний суб'єкт, здатний від свого імені володіти активами, брати
 3. Рух по кривій сукупного попиту і зрушення кривої сукупного попиту
  Розглянемо деяку функцію сукупного попиту Yd (P) і її графік, криву сукупного попиту AD. Припустимо, що стан економіки задається в даний момент деякою точкою (Р, Y) на цій кривій. Згадаймо тепер міркування, які привели пас в попередньому розділі до побудови модифікованої кривої Філіпса. Якщо
 4. Розробка і реалізація державних програм
  Розроблення державних програм передує велика аналітична робота. При аналізі поточної економічної ситуації виявляються проблеми і формуються пріоритети в їх вирішенні, визначаються причини виникнення проблем, дається оцінка використовуваних ресурсів, визначаються характеристики основних параметрів
 5. Розподіл трудових ресурсів
  Зайняті в економіці в балансі трудових ресурсів розподіляються за видами діяльності та форм власності. Джерелами інформації для складання другої частини балансу є: відомості підприємств і організацій про чисельність зайнятих; дані матеріалів обстежень населення з проблем зайнятості; дані органів
 6. Різні підходи до аналізу національної економіки, економічна теорія
  Багатогранність національної економіки, переплетення економічних, соціальних, культурних, технологічних, духовних, психологічних закономірностей в поведінці економічних агентів, складність процесів, що відбуваються всередині національної економіки і при її взаємодії з іншими національними
 7. Рівновага споживача: базові моделі, моделі споживчої поведінки
  Розглянемо основні моделі споживчої поведінки. Гіпотеза абсолютного доходу Кейнса - споживання (С) залежить від абсолютної величини поточного доходу (У): де З а - автономне споживання, яке не залежить від доходу; МРС - гранична схильність до споживання (гранична норма споживання), вона показує
 8. Рівновага і кількісна теорія грошей, рівновага на ринку грошей
  Якщо вважати, що кількість грошей, т. Е. Обсяг грошової маси, задається державою на деякому рівні М, то пропозиція реальних запасів грошових коштів М / Ps визначається рівністю Рівняння, що описує рівновагу на ринку грошей, має такий вигляд: Якщо використовувати найпростіший вид функції попиту
© 2014-2022  epi.cc.ua