Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Рішення про те, робити чи взагалі


Після того як фірма скористалася предельнимусловіем, щоб зрозуміти, як можуть йти її справи, ес -Чи вона виробляє позитивний випуск, фірмадолжна вирішити, виробляти чи на рівні оптимального позитивного випуску або вироб-дить взагалі Вона може нести грошові втрати, навіть коли ціна дорівнює граничним іздержкам.В даному випадку фірма може скоротити свої поті-ри або уникнути їх шляхом припинення діяльно-сти. Фірма могла б максимізувати свої при-чи (або, що те ж саме, мінімізувати свої по-тери) за умови, що вона виробляє оптималь-ний позитивний випуск, втрачаючи 1000 дол в НЕ-ділю, якщо при будь-якому іншому позитивному обсягів по- ме випуску вона втратила б більше. Але, можетбить, якби вона перестала виробляти зовсім, Тоона втрачала б тільки 800 дол на тиждень. Якщо етотак, то їй не слід виробляти зовсім
Якщо фірма закривається тимчасово й нічого непроізвод в короткостроковому періоді, то її доходи, як і її змінні витрати, будуть рівні нулю, але вона може уникнути своїх постійних іздер -жек, тільки зовсім припинивши діяльність. У короткострокові періоді постійні витрати фірмине залежать від того, приваблює вона які-лібопеременние фактори для виробництва продукціі.Напрімер, якщо власниця риболовного судна реша-ет який експлуатувати його протягом кількох які-дель, то вона все ж повинна платити ренту власнику
дока, в якому швартується її судно. Вона, як пра-вило, платитиме точно таку ж ренту і в томувипадку, якщо судно експлуатується, оскільки владе-Лец дока повинен зберегти причал в її распоряже-ванні.
Так як вартість оренди приміщення докапостоянна, то власниці судна не слід прини-мати її в розрахунок, коли вона вирішує, вивести чи ейсудно. Оптимальним рішення експлуатувати суд-но буде тільки в тому випадку, якщо дохід від плава-ня перевищує шукані змінні витрати.
Припустимо, наприклад, що змінні з-тримки, пов'язані з виходом судна в море на однунеделю, становлять 1000 дол, а очікуваний доходот тижневого плавання - 1200 дол Нехай FC-тижнева вартість оренди приміщення дока . Есліна час відволіктися від будь-яких інших постояннихіздержек, то прибуток становить (1200 дол -1000 дол - FC) в тому випадку, якщо судно вийшло вплаваніе, і (- FC) (втрата FC) в іншому случае.Несомненно, краще вивести судно поза зависимостиот вартості ренти приміщення дока. З іншого сто-ку, якщо очікуваний дохід становить лише 800долл., То судно не треба експлуатувати при любомуровне FC Точно так само будь-які інші постоянниеіздержкі в короткостроковому періоді, наприклад про-цент за позикою, взятої, щоб заплатити за судно, пріпрінятіі цього рішення можна ігнорувати.
У загальному випадку, якщо дохід перевищує змінні витрати при оптимальному положітельномвипуске фірми, то фірмі варто робити етотоптімальний позитивний випуск в краткосроч-ном періоді. Тоді вона відшкодовує по крайней меречасть своїх постійних витрат і несе меньшіепотері, ніж якби вона перестала виробляти. Отже як ціна дорівнює доходу у розрахунку на одиницю ви-пуску, а середні змінні витрати дорівнюють пере-менним витратам в розрахунку на одиницю випуску, то (і це рівнозначно сказаного вище) фірмеследует виробляти на рівні оптимального поло-жительность випуску в тому випадку, якщо ціна переви-щує величину середніх змінних витрат.
Есліцена нижче середніх змінних витрат, то фір-ме слід закритися.
Таким чином, у нас є друге правило длявибора оптимального випуску в короткостроковому пе-ли - загальна умова, або перевірка прибутком.
| Про Фірма повинна порівняти ціну і велічінусредніх змінних витрат (AVC) при оптимальних позитивному обсязі випуску, де P=MC. Якщо піна дорівнює або переви-ет середні змінні витрати (P> AVC), то фірма повинна виробляти оптімальнийположітельний рівень випуску. У проти-ном випадку (P Якщо ціна становить 6 дол, а середні переменниеіздержкі - 2 дол при оптимальному позитив-му обсязі випуску, то фірмі слід проізводіть.Еслі середні постійні витрати становлять 3долл., То фірма отримає позитивну прибуток откаждой одиниці продажів і її власники будуть радипродолжать виробляти нескінченно. Якщо средніепостоянние витрати становлять 5 дол ^ то фірмані відшкодує своїх сукупних витрат. Однак вкраткосрочном періоді їй все ж краще вироб-дить, ніж закритися, оскільки вона все одно неможуть уникнути своїх постійних витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рішення про те, робити чи взагалі "
 1. 8. Концептуалізація і розуміння
  вирішених проблем в неісторичних науках. Припустимо, стародавній китайський історик повідомляє, що гріх імператора викликав катастрофічну посуху, але коли імператор спокутував свій гріх, знову пролився дощ. Жоден сучасний історик не прийняв би таке свідоцтво. Лежача в його основі метеорологічна теорія суперечить незаперечним основам сучасної науки про природу. Але подібне одностайність не 1. Закон граничної корисності
 2. рішення, можна назвати одиницею. Однак слід остерігатися помилкового припущення, що оцінка цінності суми таких одиниць виходить з оцінки цінності цих одиниць. Людина має п'ять одиниць товару а й три одиниці товару b. Він привласнює одиницям товару а порядкові ранги 1, 2, 4, 7 і 8, одиницям товару b порядкові ранги 3, 5 і 6. Це означає: якщо він повинен вибирати між двома
  3. Проблема економічного розрахунку
 3. вирішення подібних проблем технологія та її методи рахунку і вимірювання не годяться. Технологія говорить, як дана мета може бути досягнута шляхом застосування різних засобів, що використовуються разом в різних комбінаціях, або як різні доступні засоби можуть бути використані для певних цілей. Але вона не може підказати людині процедуру вибору з нескінченного розмаїття уявних і
  4. Облік витрат виробництва
 4. рішення, що стосуються майбутньої діяльності, впливає тільки результат цього історичного процесу кількість і якість факторів, наявних у розпорядженні сьогодні. Ці фактори оцінюються лише щодо їх спроможності надавати продуктивні послуги з усунення майбутнього занепокоєння. Кількість грошей, витрачених у минулому для їх виробництва та придбання, не грає ніякої
  5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
 5. вирішення різних проблем, і для деяких з них один метод був би більш корисним, ніж для інших. Однак це не полеміка з приводу евристичних питань, а суперечка, що зачіпає основи економічної науки. Математичні методи повинні бути відкинуті не тільки з причини їх беззмістовності. Це абсолютно порочне метод, відштовхується від помилкових передумов і ведучий до помилкових висновків. Його
  6. Монопольні ціни
 6. рішення є особливий стан ринку. Монополія, яка виступає одним з двох обов'язкових умов появи монопольних цін, може бути і, як правило, є результатом інституційного втручання в ринок. Але ці зовнішні сили безпосередньо не призводять до монопольними цінами. Можливість монополістичної діяльності з'являється тільки тоді, коли виконується друга вимога. В
  7. Репутація
 7. рішень підприємців, спрямованих на отримання максимального прибутку і уникнення збитків. Відмітною ознакою монопольної ціни є не те, що підприємець не виробляє більшу кількість даних виробів і тим самим не сприяє зниженню цін на них. Їм не є і те, що компліментарні чинники виробництва залишаються недовикористаними, хоча їх більш повне використання
  10. Цінова дискримінація з боку продавця
 8. рішення своїх проблем. Але це відноситься до одного з двох умов, потрібних для появи цінової дискримінації. Безглуздо вказувати на стан справ, при якому цінова дискримінація може здійснюватися всіма продавцями всіх видів товарів і послуг. Більш важливо встановити, що в ринковій економіці, не підірваною державним втручанням, умови, необхідні для цінової
  15. Химера неринкових цін
 9. рішення не існує. Поняття ринкової економіки з неринковими цінами абсурдно. Сама ідея витратних цін нездійсненна. Навіть якщо формулу витратних цін прикласти до підприємницької прибутку, то вона паралізує ринок. Якщо товари і послуги повинні продаватися за цінами нижче визначених для них ринком, то пропозиція завжди буде відставати від попиту. Тоді ринок не зможе визначити ні того, що
  1. Перспектива в оцінці часових періодів
 10. рішення і вибору діючого суб'єкта. Одні люди стурбовані тільки наближається миттю. Передбачливість інших виходить далеко за межі передбачуваної тривалості їх життя. Відрізок часу в майбутньому, до якого діючий суб'єкт бажає якимось чином або в якійсь мірі підготуватися, ми можемо назвати періодом передбачливості. Вибір між різними видами
  решения и выбора действующего субъекта. Одни люди озабочены только приближающимся мгновением. Предусмотрительность других выходит далеко за пределы предполагаемой продолжительности их жизни. Отрезок времени в будущем, к которому действующий субъект желает каким-то образом или в какой-то мере подготовиться, мы можем назвать периодом предусмотрительности. Выбор между различными видами
© 2014-2022  epi.cc.ua