Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

відношення прибутку від реалізації продукції до повним витратам (собівартості) її виробництва та обігу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ "
 1. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність характеризує, скільки грошових одиниць було залучено підприємством для
 2. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання , тому що показують співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Дані показники застосовують
 3. 16.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
  рентабельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу). Оскільки прибуток залежить від рентабельності продажів, коефіцієнта оборотності капіталу і суми функціонуючого капіталу, факторну модель даного показника можна представити таким чином: {foto448} де П - прибуток від реалізації продукції; ЧР - середньооблікова
 4. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  рентабельності. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фінансових і валютних біржах і т.д.). Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає
 5. МАРЖА ПРИБУТКУ
  рентабельність.
 6. Поріг рентабельності товару
  рентабельності товару - виручка від реалізації, яка покриває не тільки перемінні і прямі постійні витрати, але й віднесену на даний товар величину непрямих постійних витрат. При цьому прибуток від даного товару дорівнює
 7. 21.2. Методика аналізу рентабельності за системою директ-костинг
  рентабельності витрат, продажів, інвестованого капіталу по системі директ-костинг. Порівняльний аналіз отриманих результатів. Методика аналізу рентабельності, що застосовувалася і застосовується на вітчизняних підприємствах (див. параграф 20.6), також не враховує взаємозв'язок витрати-обсяг-прибуток. За даною методикою рівень рентабельності не залежить від обсягу продажів, так як зі зміною
 8. 47. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  рентабельність капіталу (майна) підприємства,%; Пч - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. руб.; К - середня величина капіталу підприємства, розрахована за даними балансу, тис . руб. Рентабельність поточних активів відображає ефективність використання поточних активів підприємства, показуючи, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в поточні активи
 9. 20.8. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності
  рентабельності. Методика їх підрахунку. Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту і т.д. (Рис. 20.2). Блок-схема джерел резервів збільшення прибутку від реалізації
 10. § 2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
  рентабельності виробництва. Рентабельність виробництва є найбільш узагальнюючим, якісним показником економічної ефективності виробництва, ефективності функціонування підприємств галузі. Рентабельність виробництва якраз порівнює величину отриманого прибутку з розмірами тих коштів - основних фондів і оборотних коштів, за допомогою яких вона отримана. Ці використані в
 11. 13.2. Факторний аналіз рентабельності капіталу.
  Рентабельністю капіталу, прибутковістю продукції та оборотністю капіталу і чинників, що формують їх рівень, показана на рис. 13.2. Взаємозв'язок факторів, що формують рентабельність сукупного капіталу {foto292} Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності капіталу можна провести методом абсолютних різниць: {foto293} Дані, наведені в табл.
 12. ГЛАВА Рентабельність акціонерного капіталу: частина друга
  рентабельності акціонерного капіталу. Уоррен виявив, що компанії, що володіють стійким конкурентною перевагою, мають рентабельність акціонерного капіталу вище середньої. У коханої ним компанії «Coca-Cola» вона становить 30%, у "Wrig-ley» - 24%, у "Hershey» - 33%, а у «Pepsi» - 34%. Якщо ж ми перенесемося в таку галузь, як авіаперевезення, де панує жорстока конкуренція і ніяка
 13. Глава 11. Прибуток і рентабельність
  рентабельність
 14. ГЛАВА Загальна сума активів і рентабельність активів
  рентабельності активів, що отримується шляхом ділення чистого прибутку на суму активів. Рентабельність - справа хороша, але в будь-якій галузі існує вхідний бар'єр у вигляді необхідного початкового капіталу, і один із способів, що допомагає компанії зробити свою конкурентну перевагу стійким, - це збільшення вартості активів, необхідних потенційним конкурентам для вступу в гру. Сума
 15. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Рентабельність проданих товарів, продукції (робіт, послуг): відношення фінансового результату (прибуток мінус збиток) від продажу товарів, продукції (робіт, послуг) до собівартості (вартості всіх витрат) проданих товарів, продукції (робіт, послуг); 2) рентабельність активів - відношення фінансового результату (прибуток мінус збиток) до вартості активів
 16. Інші показники ефективності
  рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на нього. Якщо ці доходи і витрати розрахувати на базі даних прикладу
 17. 24.5. Аналіз запасу фінансової стійкості (зони беззбитковості) підприємства
  рентабельності і запасу фінансової стійкості підприємства. Економічний сенс даних показників. Фактори зміни їх рівня. При аналізі фінансового стану підприємства необхідно знати запас його фінансової стійкості (зону беззбитковості). З цією метою всі витрати підприємства залежно від обсягу виробництва і реалізації продукції слід попередньо розбити на змінні і
 18. 20.7. Аналіз рентабельності підприємства
  рентабельності. Порядок їх розрахунку і аналізу. Методика факторного аналізу рентабельності виробничої та підприємницької діяльності. Аналіз рентабельності капіталу. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Вони більш
 19. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  рентабельності. Він розраховується як відношення прибутку до вартості основних фондів і оборотних коштів. У російській промисловості рівень рентабельності в 1980 р. склав 12,5%; в 1990 р.-12, 0; в 1997
 20. 13.5. Аналіз прибутковості власного капіталу
  рентабельність власного капіталу (ROE) і рентабельність сукупного капіталу (ROA) тісно пов'язані між собою: {foto325} де МК - мультиплікатор капіталу (фінансовий важіль). {Foto326} Дана взаємозв'язок показує залежність між ступенем фінансового ризику та прибутковістю власного капіталу. Очевидно, що в міру зниження рентабельності сукупного капіталу підприємство повинно
© 2014-2022  epi.cc.ua