Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕГРЕС

(від лат. Regressus - зворотний рух)
1) процеси деградації, пониження рівнів розвитку організації, мають ознаками застою, повернення до вичерпали себе формам і структурам; 2) зворотну вимогу про відшкодування, повернення сплаченої суми, що пред'являється регрессантом до регресатів.
Така вимога називають регресним позовом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕГРЕС "
 1. 110. Міжнародний форфейтинг
  регресу (обороту) цих документів на експортера. Форфейтор набуває боргові вимоги за винятком відсотків за весь термін дії боргових зобов'язань. Тим самим експортна угода із кредитної перетворюється в готівкову, що вигідно для експортера. Облік векселів виробляється по фіксованій ставці, що індексується за ставкою ЛІБОР або за ставкою певної країни. Розмір дисконту (знижки)
 2. 55 ФАКТОРИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ
  регресу і без права регресу; 2) мати умовою кредитування постачальника у формі попередньої оплати або оплати вимог, приуроченої до певної
 3. Принципи пізнання
  регрес) економічного розвитку суспільства на тій чи іншій стадії, виявити ступінь економічної свободи індивідів, соціальних груп, класів, конкретного суспільства в цілому; 4) класовий підхід - один з елементів ціннісного орієнтування, що дає можливість оцінити ступінь реалізації економічних інтересів різних класів і соціальних груп, дати оцінку економічній політиці держави на
 4. 10.5. Планування та прогнозування доходів торгівлі
  регресії. При багатофакторному моделюванні найбільш часто застосовують рівняння регресії лінійного, параболічного, полулогарифмической і логарифмічного типів. Економіко-математичну модель, що виражає функціональну залежність валового доходу від зміни динаміки роздрібного товарообігу, заснована на використанні лінійного рівняння регресії, де У - темп зміни доходу, -
 5. 7.4. Методика оцінки та практичного застосування результатів кореляційного аналізу
  регресії (розрахована за рівнянням) відхиляється від фактичної (емпірічни), тим менше середня помилка апроксимації. У нашому прикладі вона становить 0,0364, або 3,64%. Враховуючи, що в економічних розрахунках допускається похибка 5-8%, можна зробити висновок, що досліджуване рівняння зв'язку досить точно описує досліджувані залежності. Про повноту зв'язку можна судити також за величиною
 6. 2.8.2. Регресійний аналіз
  регресії показує, як у середньому змінюється у при зміні будь-якого з xi, і має вигляд: {foto133} де у - залежна змінна (вона завжди одна); хi - незалежні змінні (фактори) (їх може бути декілька). Якщо незалежна змінна одна - це простий регресійний аналіз. Якщо ж їх декілька (п 2), то такий аналіз називається багатофакторним. У ході регресійного аналізу
 7. 7.2. Використання способів парної кореляції для вивчення стохастичних залежностей
  регресійного аналізу. Практичне їх використання. Одним з основних завдань кореляційного аналізу є визначення впливу факторів на величину результативного показника (в абсолютному вимірі). Для вирішення цього завдання підбирається відповідний тип математичного рівняння, яке найкращим чином відображає характер досліджуваної зв'язку (прямолінійною, криволінійної і т.д.). Це відіграє
 8. Питання 64 Трансформаційний спад в рамках перехідного етапу
  регресу «добилися» наступні країни: Грузія (обсяг ВВП скоротився на 76% до 1994 р.); Таджикистан (64% до 1996 р.); Азербайджан (63% до 1995 р.); Молдавія (61% до 1999 р.); Україна (54% до 1999 р.); Вірменія (50% до 1993 р.); Латвія (49% до 1995 р.); Киргизія (46% до 1995 р.); Литва (43% до 1994 р.); Росія (39% до 1998 р.). У цілому по країнах СНД до 1998 р. (нижча точка спаду) обсяги
 9. 2.8. Математико-статистичні методи вивчення зв'язків
  регресії кількість спостережень має у 6-8 разів перевищувати кількість факторів, що вкрай рідко зустрічається в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств. Оскільки стохастична модель - це, як правило, рівняння регресії, при її побудові повинні виконуватися наступні умови: випадковість спостережень; наявність однорідності сукупності, як якісної, так і кількісної
 10. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  регресії, що характеризують залежність демографічних явищ від обраних факторів. В окрему групу виділяються методи математичного моделювання, які припускають використання моделей, заснованих на застосуванні математичних функцій (наприклад, експоненційної кривої, параболи і т. д.). Якщо відома чисельність населення на початок якогось періоду, то перспективну чисельність
 11. 1.2.5. ГРОМАДСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
  регрес: економічний прогрес одних країн деколи відбувається за рахунок регресу інших. Прогрес чи економічний розвиток різноманітне. Економічний розвиток включає в себе кількісні та якісні зміни. Воно не обов'язково передбачає зростання всіх економічних явищ. Воно може мати місце і при падінні ряду кількісно вимірюваних показників і при розвитку якісних
 12. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
  регресії і виміряти тісноту
 13. 6.3. Бюджетне прогнозування
  регресії, надійність яких підвищується при побудові багатокрокових кореляційних моделей, що ставлять прогнозовані бюджетні показники в залежність від декількох змінних. Тому роботу над бюджетним прогнозом слід з виявлення та вивчення факторів (змінних величин), що впливають на формування бюджету. До таких факторів слід віднести розвиток продуктивних сил країни і наявність
 14. 8.3. Методика визначення та обгрунтування величини резервів
  регресії при відповідних факторних показниках потрібно помножити на можливий приріст останніх: {foto161} де Р Y - резерв збільшення результативного показника (Y); Р хi - резерв приросту факторного показника (х); bi - коефіцієнти регресії рівняння зв'язку. Більш докладно це питання розглянуто в параграфі 7.4. Велику допомогу у визначенні резервів надають способи математичного
© 2014-2022  epi.cc.ua