Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Різноманітність


Оскільки забезпечення різноманітності, як правило, обходиться дорого, суспільство має осуществлятьвибор виробництва тільки деяких з огромногоколічества мислимих товарів і послуг. Рассмотрімряд товарів, які є близькими замінниками, і припустимо, що має місце зростаюча від-дача від масштабу при низьких обсягах випуску, какв разі U-образних кривих середніх витрат. Ес-ли б ми намагалися виробляти всі мислимі ві-ди благ, то тоді були б неминучі високі з-тримки (як, наприклад, вироблені за індиві-дуальним замовленнями автомобілі та причепи), оскіль-ки ми виробляли б тільки кілька едініцкаждого виду та не отримували б вигод, пов'язаних заощадити від масштабу Ймовірно, було б лучшеогранічіть число найменувань вироблених благна більшості ринків, компенсуючи це використан-ням економії від масштабу, з тим щоб вироб-водити більший обсяг кожного виду благ при болеенізкіх питомих витратах.
Теорія монополістичної конкуренції иллю-стрірует наявність компромісу між разнообра-зием і низькими витратами. В умовах монопо-листической конкуренції довгострокову равновесіеотраслі - це така рівновага, при якому каж-дая фірма має ціну, рівну величині средніхіздержек.
Але середні витрати перевищують іхмінімальний рівень (див. рис 12-5), а ціна пре-вишает граничні витрати. Якби большійоб'ем продукції проводився меншим чісломфірм і вони встановлювали б ціну, рівну величи-ні середніх витрат, то ціни і питомі издерж-ки були б нижчими. Але це означало б меншу, ніж в умовах монополістичного конкурентногоравновесія, різноманітність, а споживачі хочуть іразнообразія; і низьких цін.
Чи роблять ринкові економіки в большінствеслучаев правильний вибір між великим різно-образ і більш низькими питомими витратами? Оглядаючи полиці магазинів, ми часто відчуваємо, що різноманітність, породжене промисловцями,
даремно розтрачувалися ресурси для виробниц-ства безлічі практично ідентичних марок ви-робів, занадто велике. Однак економісти оказ-лись не в змозі зробити певний висновок отом, занадто велике, достатньо чи слішкоммало різноманітність
Чим більше сукупний ринок, тим менш доро-гим виявляється забезпечення на ньому будь-якого заданий-ного рівня різноманітності . У міру розвитку еконо-міки і зростання багатства людей збільшення разнооб-разія стає більш ефективним, посколькуувелічівается попит на всі блага.
У дуже беднойстране для задоволення попиту на багатьох рин-ках може виявитися цілком достатньо продукціітолько однієї (монопольної) фірми. У міру ростаекономікі і, отже, розширення споживчого попиту відкриваються можливості дляпрітока більшого числа фірм, і ринкові структу-ри еволюціонують у бік монополистическойконкуренции, забезпечуючи споживачам вигоди отразнообразія.
Такого ж роду виграш може бути отриманий отіспользованія переваг міжнародної тор-гівлі між країнами. Велика частина торговельних опе-рацій між промислово розвиненими странаміосуществляется в рамках однієї і тієї ж отраслі.Напрімер, Німеччина і Франція продають один дру-гу машини. Ця торгівля в області дифференциро-ванних продуктів обумовлює виграш людей вобе країнах, забезпечуючи їм доступ до більш ши-рокому асортименту продуктів, кожен з кото-яких виробляється для світового ринку і, отже, може бути проведений в розумно большіхмасштабах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Різноманітність "
 1. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  різноманітність явищ в сухі раціональні схеми і худі абстракції. Абсурдніших звинувачень неможливо собі уявити. Як і будь-яка інша галузь науки, економічна теорія може розвиватися тільки до тих меж, де діють раціональні методи. Потім вона зупиняється, виявивши, що натрапила на кінцеву даність, тобто явище, яке не може (принаймні на сучасному
 2. 1. Праксиология та історія
  різноманітності і всі індивідуальні дії з їх випадковими, специфічними та індивідуальними смислами. Вона ретельно досліджує ідеї, що тягнуть діючих людей, і результати здійснюваних дій. Історія охоплює всі аспекти людської активності. З одного боку, є спільна історія і, з іншого історія різних вузьких областей. Існує історія політичної та військової діяльності, ідей і
 3. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  різноманітті технологій. Заклинання обдумана цілеспрямована діяльність, заснована на картині світу, яку більшість наших сучасників не сприймають, засуджують як марновірство. Але концепція діяльності не має на увазі, що діяльність спрямовується правильної теорією, а технологія обіцяє успіх, і що вона досягне своїх цілей. Це лише означає: суб'єкт діяльності вважає, що
 4. 9. Про ідеальному типі
  різноманітність подій, є їх значення. Єдиний принцип, який вона застосовує для систематизації своїх об'єктів людей, ідей, інститутів, соціальних спільнот і артефактів, рівнозначність. Відповідно до ступеня рівнозначності вона групує елементи в ідеальні типи. Ідеальні типи це специфічні поняття, що застосовуються в історичному дослідженні і в поданні його
 5. 3. Людська праця як засіб
  різноманітність видів праці, потрібної для виробництва різних товарів, більше, ніж різноманітність вроджених здібностей людей. (Акцентуючи це , ми не торкаємося творчої діяльності генія; робота генія знаходиться поза сферою звичайної людської діяльності і як подарунок долі є людству раптово [Див с. 131133.]. Крім того, ми ігноруємо інституційні бар'єри, що перешкоджають
 6. 5. Поділ праці
  різноманітності. Якщо фізичні умови виробництва були б однаковими на всій поверхні землі і якби всі люди були однакові подібно окружностям з рівним діаметром в евклідової геометрії, то вони не брали б участь у поділі праці . Існує й третя обставина, яке у тому, що деякі підприємства перевершують можливості однієї людини і вимагають об'єднаних зусиль
 7. 3. Проблема економічного розрахунку
  різноманітності уявних і можливих способів виробництва . Діюча людина хоче знати, як він повинен застосувати наявні засоби для максимально можливого самого економічного усунення ощущаемого занепокоєння. Але технологія не забезпечує його нічим, крім тверджень про причинних відносинах між зовнішніми речами. Наприклад, вона говорить: 7а + 3b +5 c + .. . xn має дати 8р. І хоча їй
 8. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  різноманітність процедур було б необхідно для вирішення різних проблем, і для деяких з них один метод був би більш корисним, ніж для інших. Однак це не полеміка з приводу евристичних питань, а суперечка, що зачіпає основи економічної науки. Математичні методи повинні бути відкинуті не тільки з причини їх беззмістовності. Це абсолютно порочне метод, відштовхується від помилкових
 9. 3. Заробітна плата
  різноманітність вроджених здібностей людини до виконання роботи [Див с. 126128.]. Зв'язок існує не тільки між різними видами праці і цінами на них, а й між працею і матеріальними чинниками виробництва. У певних межах працю можна замінити матеріальними чинниками виробництва і навпаки. Ступінь використання цього ефекту визначається величиною ставок заробітної плати і цін
 10. 3. праксиологической характер соціалізму
  різноманітності проектів він повинен вибрати такі, щоб ні одна потреба, яку він вважає більш нагальною, не залишилася незадоволеною через те, що фактори виробництва, необхідні для її задоволення, використані для задоволення потреб, які він вважає менш нагальними. Важливо усвідомити, що ця проблема не має нічого спільного з оцінкою кінцевих цілей. Вона відноситься тільки
© 2014-2022  epi.cc.ua