Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

4. РІВНОВАЖНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Економічна рівновага - це поняття аналізу, яке характеризує збіг планів покупців щодо обсягів покупок з планами продавців щодо обсягів продажів.
Продавці та покупці на всіх ринках є економічно незалежними, суверенними суб'єктами, тому в реальному житті їх плани можуть збігтися лише випадковим чином.
При розбіжності планів настає ситуація нерівноваги, вихід з якої пов'язаний з коригуванням планів продавців і покупців, що прагнуть до поліпшення свого економічного становища.
Якщо всі макроекономічні ринки конкурентні, а ціни на товари і ресурси мають високу гнучкість, то процес коригування планів покупців і продавців при збереженні незмінних економічних умов завершується встановленням економічної рівноваги.
Поняття «загальне макроекономічне рівновагу» означає, що на всіх взаємопов'язаних ринках одночасно досягається рівність попиту та пропозиції.
На ринку кінцевих продуктів і послуг рівновага буде означати, що виробники максимізують доходи, а споживачі отримують максимум корисності від продукції, що купується.

Досягнення рівноваги на ринку факторів виробництва передбачає, що всі вступники на нього виробничі ресурси знайшли свого покупця, а граничний дохід власників ресурсів, що формує попит, дорівнює граничному продукту кожного ресурсу, що формує пропозицію.
Рівновага на грошовому ринку характеризує таку ситуацію, при якій кількість передбачуваних грошових коштів дорівнює кількості грошей, які бажають мати у себе населення і підприємці.
Недостатня конкурентність ринків, негнучкість цін або недосконалість інформації можуть стати причинами стійкого порушення рівноваги на тих чи інших макроекономічних ринках. Якщо один або кілька ринків знаходяться в рівновазі, а інші ні, виникає макроекономічна ситуація часткової рівноваги.
Ідея макроекономічної рівноваги сягає своїм корінням до робіт економістів-класиків. Так, А. Сміт висловив ідею про те, що в умовах вільної взаємодії виробників і споживачів діє не хаос, а економічний порядок індивідуумів, що переслідують інтереси особистої вигоди, який призводить до встановлення загальної рівноваги, вигідного для всіх.

Принципова можливість досягнення загальної рівноваги в умовах досконалої конкуренції в математичній формі вперше була доведена Л. Вальрасом.
У теоретичному плані концепція загальної економічної рівноваги Л. Вальраса важлива насамперед для розуміння економіки як єдиного цілого, як системи взаємопов'язаних ринків.
Пізніше була розроблена маса математичних моделей макроекономічної рівноваги для різних типів економік: закритою, відкритою і змішаної, окремо для приватного сектора і т. п.
В даний час в макроекономічних дослідженнях переважає розуміння руху до рівноваги як стохастичного імовірнісного процесу, заснованого на коригуванні очікувань економічних агентів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. рівноважного ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ "
 1. Г Л А В А 15 ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  функціонування економіки переважно в короткостроковому періоді, в цьому розділі розглядаються проблеми економічної динаміки, особливості розвитку національних господарств у часі, фактори, що обумовлюють цей розвиток, причини нерівномірності (спадів і підйомів) функціонування національних
 2. Система національних рахунків (СНР)
  рівноважні стану сукупності операцій обміну між учасниками економічних відносин. Національне рахівництво виконує для економіки в цілому ті ж функції, що бухгалтерський облік для окремого підприємства. Різні показники, які входять в систему національних рахунків, дозволяють вимірювати обсяг виробництва в конкретний момент часу і розкривати фактори, безпосередньо
 3. Глава 2 основні макроекономічні МОДЕЛЬ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  рівноважних цін на окремих товарних ринках у рівень цін і рівноважних кількостей товарів в реальний обсяг сукупного
 4. 28.4. РІВНОВАГА: РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І РІВЕНЬ ЦІН
  рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва (рис. 28.3). Рис. 28.3. Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва {foto68} З рис. 28.3а видно, що криві сукупного попиту і сукупної пропозиції перетинаються на проміжному відрізку; зміна рівня цін виключає перевиробництво або недовиробництво товарів. З рис. 28.3б видно,
 5. 21. Механізми національної господарської системи
  рівноважної ціни, в результаті чого настає стан рівноваги між обсягами споживання і виробництва. Однією з закономірностей взаємодії попиту і пропозиції є те, що зниження ціни при стабільності інших факторів призводить до соответствующемуувеличению обсягів попиту. Зворотний ефект полягає в тому, що підвищення ціни за інших рівних умов призводить до зменшення обсягів
 6. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  функціонування національної економіки. Інфраструктура як самостійна область національної економіки пройшла наступні етапи розвитку: 1) поділ сільського господарства та ремісництва призвело до зростання міст і спеціалізації праці; 2) поділ сільського господарства, ремесла і торгівлі призвело до формування специфічної галузі національної економіки - торгівлі, в результаті чого роль
 7. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка в РФ. Специфіка дії закону попиту в перехідній
 8. Концепція рівноважної ціни
  рівноважної ціни: коли «ціна попиту дорівнює ціні пропозиції, обсяг виробництва не виявляє тенденції ні до збільшення, ні до скорочення ; наявності - рівновагу. Коли попит і пропозиція перебувають у рівновазі, кількість товару, виробленого в одиницю часу, можна назвати рівноважною кількістю, а ціну, за якою він продається, рівноважною ціною ». Графік рівноважної ціни, запропонований
 9. 57. Світова та національна валютна система
  функціонування і стабільність світової валютної системи залежать від ступеня відповідності її принципів структурі світового господарства, розстановці сил і інтересам провідних країн. При зміні даних умов виникають періодичні кризи світової валютної системи, які завершуються її катастрофою і створенням нової валютної системи. Хоча світова валютна система переслідує глобальні
 10. Рівноважні і нерівноважні системи
  рівноважних і нерівноважних систем. Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні реальному обсягу виробленого національного доходу, тобто виконується рівність: де Y-реальний національний дохід; С - заплановані
 11. Рівноважні і нерівноважні системи
  рівноважних і нерівноважних систем. f Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні реальному обсягу виробленого національного доходу, тобто виконується рівність: де Y-реальний національний дохід; С -
 12. Система національних рахунків (СНР)
  рівноважні стану сукупності операцій обміну між учасниками економічних відносин. Національне рахівництво виконує для економіки в цілому ті ж функції, що бухгалтерський облік для окремого підприємства. Різні показники, які входять в систему національних рахунків, дозволяють вимірювати обсяг виробництва в конкретний момент часу і розкривати фактори, безпосередньо
© 2014-2022  epi.cc.ua