Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

5. ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАННЯ

У широкому розумінні поняття «суспільний продукт» використовується для характеристики сумарного обсягу національного виробництва - всієї сукупності продуктів і послуг, вироблених в країні протягом року.
Для вимірювання суспільного продукту використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться валовий продукт (ВП), кінцевий продукт (КП), чистий продукт (ПП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧНП) і національний дохід (НД).
ВП обчислюється як сума усіх вироблених за рік благ, створюваних в галузях, віднесених до сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, вантажний транспорт, зв'язок, галузі громадського харчування і ряд інших) , тобто оцінюється сам факт створення продукту незалежно від того, був даний продукт реалізований чи ні.
Також вважається і проміжний продукт, тобто продукт, використовуваний протягом року в процесі виробництва. В результаті виникає повторний рахунок витрат сировини, матеріалів і т. п.
, що враховуються на різних стадіях виробничого циклу одних і тих же товарів.
З метою виключення повторного рахунку використовується показник кінцевого продукту, що розраховується як різниця між валовим і проміжним продуктами.
Валовий національний продукт (ВНП) являє собою ринкову цінність усіх призначених для кінцевого споживання товарів і послуг, вироблених протягом року за допомогою факторів виробництва, що належать даній країні.
Він близький за своїм економічним змістом до показника КП, але перевищує його на вартість послуг нематеріального виробництва.
ВВП є своєрідною модифікацією ВНП, але, на відміну від останнього, визначається як вартість всієї сукупності кінцевих товарів і послуг, вироблених в даній країні протягом року.
На основі ВВП враховуються кінцеві результати виробничої діяльності на території країни всіх економічних суб'єктів незалежно від їх національної приналежності.
Різниця між ВВП і ВНП двояке. З одного боку, при розрахунках ВВП з ВНП віднімається сума доходів від використання ресурсів даної країни за кордоном (зарплата, відсотки, дивіденди і т.
д.) З іншого боку, при розрахунку ВВП до ВНП додаються аналогічні доходи іноземців, одержувані в даній країні.
Коли ВНП перевищує ВВП, жителі даної країни отримують за кордоном більше доходів, ніж іноземці отримують в даній країні. Зворотна ситуація означає, що іноземці отримують більше доходів від виробничої діяльності в даній країні, ніж жителі даної країни за кордоном.
У більшості країн в якості основного показника виміру суспільного продукту використовується показник ВВП. У США та Японії в якості основного використовується показник ВНП.
ЧНП являє собою суму кінцевої продукції та послуг, що залишилася для споживання після заміни списаного обладнання. Він менше ВНП на суму амортизаційних відрахувань.
Національний дохід - сума доходів всього населення, отримана від праці і володіння майном (землею, будинками і капіталом).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАННЯ "
 1. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та
 2. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  суспільного продукту в теорії і господарській практиці використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться: валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці
 3. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  суспільного продукту в теорії і господарській практиці використовуються різні макроекономічні показники. До них відносяться: валовий суспільний продукт (ВОП), кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці
 4. 9. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
  суспільним продуктом існує пряма і зворотна залежність. Пряма залежність визначається тим, що суспільний продукт є основним джерелом поповнення та оновлення НБ. Зворотна залежність полягає в тому, що сам обсяг виробленого суспільного продукту, темпи і абсолютні значення його приросту залежать від накопиченого національного багатства, його величини, структури і
 5. 2. Вимірювання і показники інфляції
  показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 6. Терміни і поняття
  суспільного капіталу I , II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт (КОП) Проміжний продукт (ПП) Ваяовой внутрішній продукт (ВВП) Валовий
 7. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 8. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і податкові методи регулювання економіки. Крива Лаффера. 28. Класифікація
 9. 15. Показники і методи продуктивності праці
  громадської продуктивністю праці. Громадська продуктивність руда розраховується за формулою: Ефективність праці забезпечує облік якості праці і необхідність його економного використання. Для розрахунку загального показника ефективності праці можна використовувати формулу: Ефективність праці буде тим вище, чим вище продуктивність праці і чим менше трудовитрати при незмінному
 10. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  громадський продукт, кінцевий суспільний продукт і національний дохід? 3. Охарактеризуйте структуру національного багатства. 4. Яка відмінність між народногосподарської, соціальною та економічною ефективністю? 5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу
 11. Правильне вимірювання інфляції - хновная завдання економічної статисти-ки, оскільки її показники лежать в осно-ве
  показники лежать в осно-ве фінансової та податкової політики го-державу, визначення структури його витрат і доходів. Умови багатьох ча-ттних контрактів, а також зобов'язань по виплаті доходів по державних каз-начейскім облігаціях тісно прив'язані до значення ІСЦ. На фінансових ринках ттроцент майбутньої інфляції враховується г поточних цінах. Близько третини витрат гждерального
 12. Система національних рахунків
  продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД).
 13. Висновки
  суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення. 2. Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), а й нематеріальну сферу (III підрозділ) і сферу військової економіки (IV підрозділ). 3. Макроекономічні суб'єкти національної економіки включають сектор домашніх господарств, підприємницький сектор,
 14. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
  продуктів в натуральному вираженні в розрахунку на один відпрацьований людино-годину; витрати праці в людино-годинах на виробництво одиниці продукції; 3) у будівництві - обсяг будівельно- монтажних робіт за кошторисною вартістю в розрахунку на одного працівника будівельно-виробничого персоналу, зайнятого на будівельно-монтажних роботах і в підсобних виробництвах, що значаться на балансі будівельних
 15. Висновки
  громадського виробництва в безперервному потоці свого відновлення. 2. Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), а й нематеріальну сферу (III підрозділ) і сферу військової економіки (IV підрозділ). 3. Макроекономічні суб'єкти національної економіки включають сектор домашніх господарств, підприємницький сектор,
 16. Дефлятор ВВП
  продукт (ВВП) буде розглянуто всебічно. Тут лише зауважимо, що він являє собою суму вартостей кінцевих благ, вироблених національною економікою за один рік. Валовий внутрішній продукт, виражений у цінах поточного (досліджуваного) року, називається номінальним ВВП. Реальний ВВП являє собою продукт нації, вироблений в цьому ж році, але розрахований в постійних, незмінних
 17. Чому змінився тип макроекономічних показників?
  Суспільного продукту. Він включав всі вироби матеріального виробництва, створені за певний період (звичайно за рік). Зовсім інший тип показників відображає стан національного господарства в епоху постіндустріального суспільства. Про це свідчить, наприклад, той факт, що в 1990-х рр.. у сфері послуг у високорозвинених країнах було створено приблизно 2 /} всієї нової вартості. Вихідним
 18. 6.2. Вимірювання темпів економічного зростання
  показниками кількісної динаміки економічного зростання є: | річні темпи зростання (приросту) обсягу ВВП; | річні темпи зростання ВВП на душу населення; | річні темпи зростання виробництва основних галузей економіки. Для вивчення динаміки економічного зростання використовуються: | коефіцієнт зростання - відношення показника досліджуваного періоду до показника базового періоду. Обчислюється за
© 2014-2022  epi.cc.ua