Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Витрати на імпорт і рівень зайнятості


Загальноприйнята точка зору полягає в тому, що їм-порт забирає у людей роботу і що, скорочуючи їм-порт, ми тим самим можемо підвищити рівень заня-тости всередині країни. Ця точка зору представля-ється почасти вірною, проте достатньо опасной.Она вірна, тому що зростання споживчих расхо-дов на товари, вироблені всередині країни, а неза кордоном, збільшує внутрішній попит, а слідів-вательно, призводить до зростання випуску продукцій ізанятості. Значить, всякий раз, коли в країні на-блюдается безробіття, ми можемо, огранічіваяімпорт товарів, які можна виготовляти і усебя будинку, збільшувати рівень зайнятості. У терми-нах рис 28ПІ-За зменшення показника предель-ної схильності до імпорту робить криву AD болеекрутой і піднімає тим самим рівноважний уро-вень доходів і випуску продукції.

Небезпека ж тієї точки зору, що ограніченіеімпорта впливає позитивно на занятостьвнутрі країни, полягає в тому, що реалізація піді-бних ідей може призвести до обмеження торгів-лі в світовому масштабі. Кожна країна буде ста-раться досягти більш високого рівня зайнятості засчет решти світу. Адже, скорочуючи імпорт, миможем сподіватися на підвищення зайнятості у нас вкраїні, однак при цьому ми забираємо робочі ме-ста у населення інших країн. А вони дадуть відповідь скор-щением імпорту з нашої країни, знижуючи темсамим і наш випуск продукції. Зрештою вуровне зайнятості ніхто не виграє, а от між-

Доходи (Ь)
РІС. 28ПП-3. Збільшення експорту зсуву-ет криву сукупного попиту вгору длякаждого даного рівня доходів.
Рівновагу-вий рівень доходів зростає з? до E '. Наніжней частини малюнка добре видно, що збіль-лічівшійся експорт переміщує криву ек-спорту вгору таким чином, що при новомуровне доходів стан торговельного балансабудет поліпшена Однак це поліпшення торго-вого балансу буде менше, ніж збільшення са-мого експорту, тому що при більш високомуровне доходів і витрат зростає і вели-чину імпорту

народна торгівля може зовсім зникнути. Следо-вательно, всякий раз, коли у світі спостерігається еко-номический спад, світові потрібна відкрита політікавзаімовигодной торгівлі, а не така політика, приякої кожна країна намагатиметься «вкрасти за-нятості за кордоном».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Витрати на імпорт і рівень зайнятості "
 1. Коментарі
  розходилися по магазинах, щоб встигнути скористатися необесцененнимі грошима. Бувало, в ресторанах відвідувачі замовляли вечерю по одним цінам, а розплачуватися доводилося вже за новими. Діти замість кубиків грали грошима в банківській упаковці. [28] Велика Французька революція 17891794 рр.. буржуазно-демократична революція у Франції, яка завдала вирішального удару по феодально-абсолютистська
 2. нехтуванні побічних ефектів і віддалених наслідків ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ є найбільш поширеною причиною прорахунок В ЕКОНОМІЦІ
  витрат означає менший випуск і скорочення зайнятості у відповідних галузях. Більш того, вторинний ефект поширюється і на іноземців. Продаючи американцям менше автомобілів, вони отримують менше доларів, на які могли б купувати товари, зроблені в Америці. Отже, обмеження на імпорт автомобілів призводять до падіння американського експорту. Протекціоністські
 3. БІЛЛЬ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ
  витрат, необхідне схвалення трьох чвертей членів обох палат парламенту. Для затвердження видатків адміністрації провінції необхідне схвалення, принаймні, двох третин членів її законодавчих зборів. Нагадаємо, що якщо той чи інший проект державних витрат дійсно є ефективним, завжди знайдеться такий метод його фінансування, який приведе до
 4. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  витрати на транспорт створили такий світ, в якому ресурси можна дешево переміщати туди, де вони потрібні. Прикладом може служити Японія, домінуюча в світовому виробництві сталі, хоча й позбавлена вугілля та залізної руди. Це булоб неможливо в дев'ятнадцятому столітті і в більшої частини двадцятого. Ціни на природні ресурси, з урахуванням загальної інфляції, з середини 70-х рр.. до середини 90-х впали майже на
 5. ВИРІВНЮВАННЯ ЦІНИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В глобальній економіці із зсувом ТЕХНОЛОГІЇ В СТОРОНУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  витратах, пов'язаних з чисельністю персоналу (бухгалтерія, охорона здоров'я і т. д). Не дивно, що з 1990 по 1994 р. АББ скасувала 40000 робочих місць в Північній Америці і в Західній Європі, перебував 21150 робочих місць у колишніх комуністичних країнах на сході (9). АББ просто робить те, що, як передбачається, і повинні робити капіталісти, - мінімізує витрати і максимізує прибутку.
 6. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  розходяться заробітки людей з однаковою кваліфікацією. За тією ж логікою, яка була спрямована проти гіпотези вирівнювання фактора цін, зсув технології в напрямку кваліфікації не може бути джерелом проблеми, тому що є факти, які цією причиною не пророкували, а отже, відповідь має давати вирівнювання фактора цін. Звичайно, нізвідки не випливає, що обидві причини -
 7. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  витрати. Влітку 1992 р. Італія, Франція та Сполучене Королівство, які саме в цей час мали б стимулювати свою економіку, всі підвищували ставки відсотка, щоб захистити свою валюту. Така бездіяльність можна пояснити деяким поєднанням страху перед інфляцією, нездатності контролювати структурний дефіцит бюджету та зростанням глобальної економіки, в якій кейнсіанська політика в
 8. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  витрати, фінансовані споживчим кредитом, і інвестиції, фінансовані банківськими позиками (20). Міжнародне співтовариство зажадало суворої податкової економії - різкого скорочення витрат у вже збалансованому бюджеті. Прибутки від мексиканської нафти повинні були вноситися прямо на рахунок у Федеральному резервному банку в Нью-Йорку і контролюватися Сполученими Штатами, щоб гарантувати
 9. Макроекономічні моделі та їх показники
  витрат, Yd - наявний дохід, W - багатство, Yd і W є екзогенними змінними, а С - ендогенної змінної. Дана модель дозволяє дослідити, як зміна наявного доходу і (або) багатства змінює величину споживчих витрат. Споживання, таким чином, виступає як залежна величина (функція), а наявний дохід - як незалежна величина (аргумент функції). В
 10. Економічний цикл
  витратами і сукупним обсягом виробництва. Тому циклічний характер розвитку економіки може бути пояснений або зміною сукупного попиту при незмінній величині сукупної пропозиції (зростання сукупних витрат веде до підйому, їх скорочення обумовлює рецесію), або зміною сукупної пропозиції при незмінній величині сукупного попиту (скорочення сукупної пропозиції
© 2014-2022  epi.cc.ua