Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПРОЦЕДУРА

(від лат. Procedo - просуваюсь)
1) складова частина операції , процесу; 2) офіційно встановлений, передбачений правилами спосіб і порядок дій при здійсненні, веденні справ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОЦЕДУРА "
 1. Митна процедура
  процедура - сукупність положень, які передбачають порядок здійснення митних операцій і визначають статус товарів і транспортних засобів для митних
 2. Контрольні питання
  процедура санкціонування витрат федерального бюджету? Перерахуйте основні складові процедури санкціонування. 3. На підставі чого виробляється формування лімітів бюджетних зобов'язань? Хто затверджує зазначені ліміти? 4. Які етапи включає процес фінансування витрат бюджету? 5. Який порядок задоволення вимог, що пред'являються до рахунку, прийнятий в даний час?
 3. ГЛАВА 7. Організація бюджетних процедур
  процедур
 4. 2.3. Форми організації даних при проведенні аналітичних процедур
  процедур
 5. Але якщо людина, маю-щий медичний страховий поліс, бажає полу-чить додаткову процедуру,
  процедуру, він повинен заплатити тільки $ 20. Решта $ 80 доплачу-кість страхова компанія. (Страхова компанія компенсує $ 80 із страхових внесків каждо-го її клієнта.) А. Накресліть криву попиту на ринку медицин-ських послуг. (На графіку на горизонтальній осі має бути представлено кількість ме-медичних процедур.) Покажіть кількість необхідних процедур, якщо витрати проведе-
 6. ДЕРЖАВНА МИТО
  процедур, дій в інтересах підприємств, організацій, громадян та за видачу
 7. 2.8.3. Кластерний аналіз
  процедури регресійного аналізу, процедура кластеризації досить трудомістка, її доцільно виконувати на
 8. Факторний аналіз
  процедура встановлення сили впливу факторів на функцію або результативний ознака з метою ранжирування факторів для розробки плану організаційно-технічних заходів щодо поліпшення функцій, а також для її
 9. 9.2. Кілька слів про ризики
  процедури моніторингу - складання процедур контролю та обліку, що забезпечують постійне стеження за потенційно небезпечними операціями. 5. Розробка коригувальних впливів - визначення заходів, які необхідно проводити у випадках перевищення критичних меж. 6. Зберігання та актуалізація документів - встановлення процедур оцінки та актуалізації документально оформлених процедур
 10. 92. Соціологічні дослідження у сфері праці
  процедур, що сприяють отриманню нового знання про досліджуваний об'єкт для вирішення конкретних теоретичних і соціальних проблем. Функції соціологічних досліджень: 1) інформаційно-дослідна (збір соціальної інформації), 2) організаційно-впроваджувальна (розробка рекомендацій), 3) пропагандистська (поширення основ соціологічних знань); 4) методична (розробка
 11. Глава 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  процедур, їх інформаційному забезпеченні, взаємозв'язку, тобто потрібно мати обгрунтовану переконаність у тому, що, виконавши всі заплановані аналітичні процедури, можна буде стверджувати, що поставлена мета, а в даному випадку такою метою є формування думки і доказових висновків про майновий і фінансовий стан підприємства, досягнута. Логіка аналітичних процедур
 12. Питання 2 Права та обов'язки платників податків
  процедурі банкрутства вимоги про сплату обов'язкових платежів і за грошовими зобов'язаннями за своєю природою належать до повноважень виконавчої влади. Встановлюючи відповідно до ст. 71 (п. "г", "о"), 76 (ч. 1) і 114 (п. "е "," ж "ч. 1) Конституції РФ порядок організації та діяльності федеральних органів виконавчої влади, законодавець має право покласти повноваження по пред'явленню
 13. Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах
  процедури проведення основної форми податкового контролю - податкових перевірок на прикладі податкового законодавства США, Німеччини та Франції. Особливу увагу необхідно приділити застосовуваним за кордоном методам відбору платників податків для проведення податкового контролю. У третьому питанні необхідно розглянути критерії віднесення того чи іншого протиправного діяння до розряду податкових
 14. ЛІТЕРАТУРА
  процедура відкриття / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1989. № 12. Хайек Ф. Дорога до рабства / / Питання філософії. 1990. № 10-12. Хайек Ф. Пагубна самовпевненість. М., 1992. Ебелінг Р. Роль австрійської школи в розвитку світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і
 15. Рекомендована література
  процедура відкриття / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1989. № 12. Хайек Ф. Дорога до рабства / / Питання філософії . 1990. № 10-12. Хайек Ф. Пагубна самовпевненість. М., 1992. Ебелінг Р. Роль австрійської школи в розвитку світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і
 16. Строки сплати митних зборів, податків
  процедур, яка відповідно до ТК тягне обов'язок сплатити митні збори, податки, строком сплати митних платежів для цілей обчислення пені вважається день здійснення такого порушення. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних зборів, податків вважається день початку дії відповідної митної процедури. Терміни сплати митних платежів щодо
 17. Показник включення ІПП в міжнародну федеральну, галузеву або регіональну екологічну програму
  процедуру розгляду па етапі формування програми. Включення ІПП в міжнародну програму охорони навколишнього середовища (наприклад, охорона озонового шару) має найвищий бал. Включення проектів в інші програми (міжнародна , федеральна, регіональна або галузева програми) характеризується відповідним
 18. Висновки
  процедури. Проте вони не замінюють професійних знань експертів і
 19. 2.4. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства
  процедур. Слідуючи цій логіці, всі аналітичні методи можуть бути поділені на неформальні і формалізовані. Класифікація методів і прийомів аналізу наведена на рис. 2.1. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-хозяйсівенной діяльності підприємства {foto23} Неформальні методи (ймовірно, правильніше їх назвати важко формалізуються) засновані на описі
 20. Формування правової основи ринкової економіки
  процедури відкриття фірм або реєстрації юридичних осіб, злиття, поглинання і банкрутство підприємств); г) підтримка конкурентного середовища. У перехідний період можуть діяти особливі правові норми і засновані на них заходи економічної політики держави (наприклад, приватизація, демонополізація і
© 2014-2022  epi.cc.ua