Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

Показник включення ІПП в міжнародну федеральну, галузеву або регіональну екологічну програму

Цей показник характеризується бальною оцінкою з урахуванням самого факту включення ІПП в ту чи іншу екологічну програму за умови, що він пройшов вже через певну процедуру розгляду па етапі формування програми.
Включення ІПП в міжнародну програму охорони навколишнього середовища (наприклад, охорона озонового шару) має найвищий бал. Включення проектів в інші програми (міжнародна, федеральна, регіональна або галузева програми) характеризується відповідним балом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Показник включення ІПП в міжнародну федеральну, галузеву або регіональну екологічну програму "
 1. Масштаб впливу ІПП на довкілля
  показник увазі експертну оцінку масштабу існуючого і ліквідованого впливу на навколишнє середовище завдяки реалізації ІПП. Екологічні проблеми, які вирішуються проектом, поділяються на чотири види за масштабом впливу: національний та транснаціональний; регіональний; місцевий; локальний. Найвищий бал присуджується ІПП, спрямованим на подолання впливів національного
 2. Екологічна оцінка ІПП
  показника, що відображають екологічну значимість ІПП. До цих показників відносяться: еколого-економічна ефективність ІПП; масштаб впливу ІПП на навколишнє
 3. Критерії відбору ІПП
  показники. Таблиця 5.2 Критерії відбору ІПП та показники для державних і комерційних інвесторів Критерії Показники для державних інвесторів для комерційних інвесторів 1 2 3 Екологічна ефективність Еколого-економічна ефективність ІПП Масштаб впливу ІПП на навколишнє середовище Еколого-економічна ефективність ІПП Масштаб впливу ІПП на
 4. Контрольні питання
  федерального бюджету і вкажіть ті з них, які утворюються за рахунок податкових надходжень, а також ті, які мають аналоги в регіональних бюджетах або у вигляді позабюджетних фондів. 3. Яке значення дорожніх фондів і за рахунок яких джерел вони створюються? 4. Розкрийте зміст податків, що зараховуються до дорожні фонди, і поясніть, як вони розподіляються між федеральним дорожнім фондом і
 5. Екологічна ситуація на території реалізації ІПП
  або це територія особливої природної чутливості , що особливо охороняється. Оцінка екологічної ситуації як вкрай несприятливою дається тільки на підставі офіційної інформації - даних державної доповіді "Про стан навколишнього середовища в Російській Федерації", Росгідромету, МНС Росії, висновків державної екологічної експертизи та ін Несприятлива екологічна ситуація має
 6. Галузеве і територіальний поділ праці
  міжнародний поділ праці. Але ні галузеве, ні територіальний поділ праці не можуть існувати поза друг
 7. Контрольні питання
  показники консолідованого бюджету. 3. Охарактеризуйте доходи і витрати консолідованого бюджету. 4. Охарактеризуйте основні функції федерального бюджету. 5. Перерахуйте податкові та неподаткові доходи федерального бюджету. 6. Які витрати фінансуються виключно з федерального бюджету? 7. Як формуються доходи регіональних бюджетів? Назвіть напрями використання
 8. 3.3.5. Екологічний аналіз
  екологічного законодавства обов'язково для всіх економічних суб'єктів, що діють в нашій країні. Екологічний аналіз в системі планування на підприємстві дозволяє виявити ті види продукції та діяльності, а також ті підрозділи, законодавчі вимоги до яких найбільш жорсткі. У нашій країні обов'язкової державної екологічної експертизі підлягають всі плани,
 9. В. Система контролю
  показників регіональної маркетингової
 10. 35. Система відтворення регіону
  показником «валовий регіональний продукт» (ВРП), 2) накопичення та концентрації капіталу; 3) використання і відтворення економічних ресурсів; 4) руху матеріальних потоків; 5) руху фінансових потоків. Головною ознакою регіональної економіки є її господарська цілісність - потенційна здатність регіональної економіки функціонувати незалежно від національної
 11. Контрольні питання
  федеральні позабюджетні фонди, виділіть з їх складу фонди, утворені за рахунок податкових надходжень. 2. Порівняйте державні соціальні позабюджетні фонди з іншими федеральними фондами. 3. Розкажіть про цілі і завдання, організаційну структуру, джерела доходів ПФ РФ, ФСС РФ, ГНЗН РФ, федерального і територіальних фондів ОМС. 4. Що є базою для нарахування страхових
 12. Класифікація податків
  федеральні податки і збори; податки суб'єктів РФ (регіональні); місцеві податки. За ознакою переложімості податки розподілені як прямі і непрямі. Прямі податки - податки, які стягуються у вигляді певного відсотка від доходу або майна. Непрямі податки - це податки на товари та послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни і стягуються в процесі споживання товарів і послуг. К
 13. Тест до теми 12
  федеральним бюджетом; г) перекладання центром виконання соціальних функцій на регіональні влади без належного фінансового забезпечення. 5. Регіональна політика - це а) пріоритетне напрямом діяльності місцевої влади, б) система взаємовідносин між державою і регіонами, а також між самими регіонами; в) політика вирівнювання відмінностей у рівні соціально-економічного
 14. 4. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ УЧАСТЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВ
  показників: 1. ВВП / ВНП або НД на душу населення. 2. Галузева структура національної економіки. 3. Виробництво основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих галузей). 4. Рівень і якість життя населення. 5. Показники економічної ефективності. Слід підкреслити, що рівень економічного розвитку країни - це поняття історичне. Кожен етап
 15. Стаття 84. Витрати, що фінансуються виключно з федерального бюджету
  міжнародної діяльності в загальнофедеральних інтересах ... національна оборона і забезпечення безпеки держави ... фундаментальні дослідження ... формування федеральної власності; обслуговування і погашення державного боргу Російської Федерації; поповнення державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, державного матеріального резерву;
 16. Розділ IV НОВА ЕКОНОМІКА
  міжнародній торгівлі, екологічні проблеми, стану війни і миру, економічні реформи і нестійкі міжнародні баланси - все це відбивається і на міжнародній економічного життя, і на стані кожної країни, і на добробуті окремих
 17. § 5.7. Техніко-економічне обгрунтування інвестиційних природоохоронних проектів (ІПП)
  показників оцінки ІПП або іншого ранжирування цих показників за значимістю. Все це обумовлює необхідність відомих методичних підходів для відбору та оцінки інвестиційних проектів (ІП) реалізація яких призведе до вирішення екологічних проблем. Метою техніко-економічних обгрунтувань (ТЕО) з відбору та оцінки інвестиційних природоохоронних проектів є формування комплексної
 18. Е. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  показників діяльності регіональних інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій? 2. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення ефективності взаємовідносин регіональної адміністрації з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями? 3. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення інноваційного
 19. 14. Моделювання економічного зростання.
  Показники, які характеризують зміну стан економіки, соціальної сфери і навколишнього середовища в часі. Індикатори дають кількісну і якісну характеристику проблеми і дозволяють зробити оцінку ситуації, відзначити її зміну. В якості індикаторів сталого розвитку вибираються головні, які відображають сутність процесу і без яких неможливо уявити економічну
© 2014-2022  epi.cc.ua