Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

Екологічна ситуація на території реалізації ІПП

Ця екологічна ситуація на території реалізації ІПП оцінюється в балах за трьома категоріями:
вкрай несприятлива;
несприятлива;
в цілому сприятлива.
Екологічна ситуації на території реалізації ІПП, оцінюється як вкрай несприятлива, отримує бал, рівний 6. Під вкрай несприятливою екологічною ситуацією мається на увазі, що територія належить до зони екологічної катастрофи, екологічного лиха, надзвичайної ситуації або це територія особливої природної чутливості, особливо охороняється.
Оцінка екологічної ситуації як вкрай несприятливою дається тільки на підставі офіційної інформації - даних державної доповіді "Про стан навколишнього середовища в Російській Федерації", Росгідромету, МНС Росії, висновків державної екологічної експертизи та ін
Несприятлива екологічна ситуація має бал, рівний 2. До таких територій відносяться Селітебні зони з великою щільністю населення і високим ступенем антропогенного навантаження на довкілля, міські агломерації.
Оцінка екологічної ситуації як несприятливої повинна підтверджуватися даними регіональних доповідей "Про стан навколишнього середовища в регіоні (області)", висновком державної екологічної експертизи та іншими документами.
В цілому сприятлива екологічна ситуація характеризує території, що мають окремі, хоча, можливо, і досить значні джерела забруднення навколишнього середовища.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Екологічна ситуація на території реалізації ІПП "
 1. Екологічна оцінка ІПП
  екологічної оцінки ІПП державними інвесторами рекомендується використовувати два показники, що відображають екологічну значимість ІПП. До цих показників відносяться: еколого-економічна ефективність ІПП; масштаб впливу ІПП на навколишнє
 2. 3.3.5. Екологічний аналіз
  екологічного законодавства обов'язково для всіх економічних суб'єктів, що діють в нашій країні. Екологічний аналіз в системі планування на підприємстві дозволяє виявити ті види продукції та діяльності, а також ті підрозділи, законодавчі вимоги до яких найбільш жорсткі. У нашій країні обов'язкової державної екологічної експертизі підлягають всі плани,
 3. § 6.1. Проектна підготовка будівництва
  екологічну ситуацію на землі; - народногосподарські, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну та екологічну ситуацію в країні; - великомасштабні, реалізація яких суттєво впливає на економічну, соціальну та екологічну ситуацію в окремих регіонах або галузях країни; - локальні, реалізація яких не робить істотного впливу на
 4. 7. Природно-ресурсний та екологічний потенціали.
  Екологічного потенціалу: заповідники і національні парки. Показник ефективності функціонування екологічного потенціалу - екологічна ємність: 1) екологічна ємність у ВВП - питома вага екологічно чистої продукції у ВВП; 2) коефіцієнт питомих забруднень - питомі забруднення на одиницю ВВП. Екологічний потенціал не може бути повністю оцінено економічно, тому що включає
 5. Вивіз капіталу і екологія
  екологічної ситуації в розвиненій частині світу і її посилювання в країнах, що розвиваються. Слід звернути увагу на те, що до екологічних проблем у Заходу подвійний підхід: один - до себе, другий - до країнам. Причому він досить в жорсткій формі виступає за забезпечення екологічної безпеки, нерідко звинувачуючи в усіх гріхах розвиваються, а також колишні соціалістичні країни,
 6. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЙОНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
  екологічними проблемами, пов'язаними з швидким зростанням міст, насиченням території району промисловими підприємствами, забруднюючими води Волги, її приток та атмосферне повітря. Надмірна розораність земельних угідь і недотримання агротехнічних прийомів призводить до прискорення розвитку ерозійних процесів. Перевантаження пасовищних угідь і безсистемний випас худоби в Нижньому Поволжі (особливо
 7. Регулювання екологічних інвестицій
  екологічної безпеки, недопущення хижацького розграбування природних ресурсів, економного та раціонального використання органічних невідтворюваних ресурсів, мають важливе народногосподарське і військово-стратегічне значення, держава і місцеві органи влади вводять обмеження і заборони на будівництво об'єктів господарського і соціального призначення, організацію тих чи інших
 8. § 5.4. Екологічне страхування
  екологічним страхуванням слід вважати також відносини, спрямовані на захист майнових інтересів громадян та юридичних осіб при настанні екологічно несприятливих обставин за рахунок грошових фондів, створюваних страхувальниками. Необхідність подібного страхування передбачена ст. 23 Закону РФ "Про охорону навколишнього природного середовища". Закон допускає обидві форми страхових відносин
 9. Критерії відбору ІПП
  екологічні критерії: природоохоронна орієнтованість проекту; рівень зниження впливу на навколишнє середовище; масштаб впливу ІПП на навколишнє середовище; 2) фінансово -економічні критерії: загальна потреба в інвестиціях для реалізації ІПП, у тому числі коштів, одержуваних від інвестора; участь у реалізації ІПП інших інвесторів; частка власних коштів підприємства-заявника,
 10. 27.4. Федеральний екологічний фонд РФ
  екологічний фонд РФ. Виконавчим органом Фонду є виконавча дирекція. Федеральний екологічний фонд РФ взаємодіє з екологічними фондами суб'єктів РФ, місцевими екологічними фондами з метою реалізації федеральних та інших екологічних програм і проектів. Порядок взаємодії Федерального екологічного фонду РФ і територіальних позабюджетних екологічних фондів
 11. 6.Економіческіе потенціал країни: поняття і види.
  Екологічна інфраструктури, трудові ресурси, в тому числі кваліфіковані кадри, здатні розвивати науково-технічний прогрес і забезпечувати його реалізацію у сфері виробництва і споживання. Склад сукупного економічного потенціалу країни: - природно-ресурсний потенціал; - демографічний та трудовий потенціали; - науковий, науково-технічний і інноваційний потенціали; -
 12. Висновки
  екологічної безпеки та екологічної кризи. Одним із шляхів вирішення екологічної проблеми є шлях «сталого розвитку», запропонований в якості основної альтернативи розвитку людської
 13. Екологічне регулювання
  екологічних процесів в розвинених країнах також носить комплексний характер. Воно було значно активізовано і вдосконалено в середині 70-х рр.., Коли стало очевидним, що Захід (за винятком окремих малих країн) виявився в стані глибокої екологічної кризи. Ця криза в основному був подоланий в 80-90-і рр.. шляхом створення розгалуженої системи екологічного
 14. НТР і екологія
  екологічному плані це стосується насамперед до Росії, на яку припадає 30% території Землі, що не охопленої антропогенною діяльністю, і « працюючої »на все людство з підтримання сприятливого екологічного середовища. Тому заклики про необхідність стримувати господарське освоєння нових територій можуть бути почуті лише в тому випадку, якщо це буде адекватно компенсовано в
 15. Про шляхи вирішення екологічних пробле
  екологічно безпечних технологій та т.д. Для того щоб дійсно сконцентрувати зусилля на екологічній безпеці, запобігання екологічної катастрофи, життєво необхідні: | адекватне розуміння масштабності, складності та глибини проблеми, визнання абсолютної пріоритетності її вирішення для майбутнього; | відповідні цьому розумінню статус, правове, законодавче,
 16. Місце реалізації товарів, робіт (послуг)
  територія РФ, при наявності одного або декількох наступних обставин: товар знаходиться на території РФ і не відвантажується і не транспортується; товар в момент початку відвантаження або транспортування знаходиться на території РФ. Місцем реалізації робіт (послуг) визнається територія РФ, якщо: роботи (послуги) пов'язані безпосередньо з нерухомим або з рухомим майном, що перебуває на території
 17. 12. Об'єкт оподаткування ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
  території РФ, в тому числі на безоплатній основі; передача товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій; виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання; ввезення товарів на митну територію РФ. НК РФ передбачає вилучення з переліку об'єктів обкладення ПДВ. Чи не
 18. Податок на додану вартість (ПДВ)
  територію Російської Федерації цінних паперів - акцій, облігацій, сертифікатів, векселів? 1) Ні. 2) Так. 8. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ передача організацією майна в якості внеску до статутного капіталу іншої організації? 1) Ні. 2) Так. 9. Чи підлягають оподаткуванню на території РФ здійснюються банками банківські операції з відкриття та ведення банківських
 19. Глобальна екологічна проблема
  екологічна проблема пов'язана: - із забрудненням повітряного і водного басейнів; - з глобальною зміною клімату; - із знищенням і вимиранням тваринного і рослинного світу. Забруднення повітряного і водного басейнів Землі, пов'язані з виробничими викидами, радіоактивними відходами і т. д., призводять до отруєння річок і озер, появи цілих зон екологічного лиха, утворенню
 20. Питання 67 Регіональна економіка
  екологічних та ін Виділяють дві групи регіонів: - регіони рецепиента; - регіони донори. Депресивний регіон - суб'єкт РФ або локальне територіальне утворення, відмітною особливістю якого виступає сильне і стійке відставання від інших районів. Критерієм віднесення регіону до депресивних є ситуація, при якій вкрай обмежені або зовсім відсутні передумови для
© 2014-2022  epi.cc.ua