Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

Критерії відбору ІПП

Критерії відбору ІПП необхідні для первісної укрупненої оцінки проектів. Формують їх самі інвестори виходячи з цілей фінансування, форм надання фінансових коштів, умов фінансування, типів інвестованих проектів (окупаються, неокупні), джерел фінансування та інших параметрів.
Отримана інформація про ІПП зіставляється з критеріями відбору за принципом "відповідає", "не відповідає" певним інвестором критеріям.
Виділяються такі основні групи критеріїв відбору для ІПП:
1) екологічні критерії: природоохоронна орієнтованість проекту; рівень зниження впливу на навколишнє середовище; масштаб впливу ІПП на навколишнє середовище;
2) фінансово-економічні критерії:
загальна потреба в інвестиціях для реалізації ІПП , у тому числі коштів, одержуваних від інвестора;
участь у реалізації ІПП інших інвесторів;
частка власних коштів підприємства-заявника, що вкладаються в реалізацію ІПП;
форма отримання інвестиційних коштів (дотація, позика, кредит);
окупність проектів;
маркетингові дослідження по збуту продукції ІПП (якщо така є) ;
фінансова стійкість підприємства-позичальника.
3) технологічні критерії: використання в ІПП передових технологій; апробованість використовуваної технології;
4) організаційні критерії: наявність бізнес-плану, ТЕО ІПП;
наявність необхідних для діяльності ліцензій та дозволів;
5) соціальні критерії:
вплив ІПП на зайнятість населення;
ставлення місцевої влади і населення до реалізації проекту.
Для державних і комерційних інвесторів пропонується використовувати наведені в табл. 5.2 критерії оцінки і відповідні їм показники.
Таблиця 5.2
Критерії відбору ІПП та показники для державних і комерційних інвесторів

Критерії Показники
для державних інвесторів для комерційних інвесторів
1 2 3
Екологічна ефективність Еколого-економічна ефективність ІПП

Масштаб впливу ІПП на довкілля
Еколого-економічна ефективність ІПП

Масштаб впливу ІПП на довкілля

Екологічна ситуація на території реалізації ІПП

Включення ІПП в міжнародну, федеральну, регіональну або галузеву екологічну програму
Економічна здійсненність Термін окупності ІПП

Фінансовий стан підприємства-заявника

Наявність у підприємства-заявника вільних коштів для фінансування своєї частки витрат по ІПП
Термін окупності ІПП Фінансовий стан підприємства-заявника

Наявність у підприємства-заявника вільних

коштів для фінансування

своєї частки витрат по ІПП
Технологічна обгрунтованість Оцінка застосовуваної в ІПП технології Оцінка застосовуваної в ІПП технології

Технологічні ризики реалізації ІПП Можливість

тиражування технології Характеристика якості продукції, що випускається
Організаційна забезпеченість Форма реалізації ІПП Форма реалізації ІПП

Оцінка реалізованого забезпечення ІПП ресурсами

Ступінь підготовленості проектної документації

Отримання ліцензій та дозволів

Рівень маркетингових досліджень

Комплексна агрегована оцінка ІПП здійснюється на основі системи бальних оцінок наведених вище показників (табл.
5.3-5.7).
В основу алгоритму розрахунку покладена бальна система оцінки показників ІПП. Така система прийнята через неможливість прямої комплексної оцінки розглянутих показників, які визначаються різнорідними кількісними і якісними характеристиками. Сама бальна оцінка проведена за двома рівнями.
Перший рівень по "вертикалі", коли для кожного показника визначена своя максимальна оцінка в балах, сума яких за всіма показниками становить 100 балів. Ця. оцінка характеризує питома вага кожного показника по відношенню до решти. Другий рівень - по "горизонталі", коли бальна оцінка кожного показника змінюється від максимальної до мінімальної залежно від характеристики показника.
У представлених таблицях величина бальної оцінки прийнята орієнтовно; кожним інвестором вона повинна бути скоригована в залежності від його цілей вимог до ІПП.
Орієнтовна бальна оцінка показників, згрупованих відповідно до критеріїв оцінки ІПП для державних інвесторів, представлена в табл. 5.3, для комерційних інвесторів-в табл. 5.4-5.7.
Таблиця 5.Балльная оцінка критеріїв і показників ІПП для державних інвесторів

№ п / п Критерій оцінки і відпо-вующие йому показники Рівні значень (оцінки) показника за бальною шкалою
1 2 3
1 Екологічна ефективність ІПП
1.1 Еколого-економічна ефективність ІПП Негативне значення показника ефективності Низький рівень ефективності до

0.9
Середній рівень ефективності до

0.05

18
Високий рівень ефективності понад

0.24
1.2 Масштаб впливу ІПП на довкілля Локальний

1
Місцевий

3
Регіональний

7
Національний, транснаціонали-ний

11
2 Економічна здійсненність ІПП
2.1 Оцінка фінансового стану підприємства-заявника Високий ступінь фінансового ризику.

КТЛ <2 Косс <0.1,

або

КТЛ <2 Косс> 0.1
Нормально функціонуюче підприємство

КТЛ> 2 Косс> 0.15
  Критерій оцінки і відповідні йому показники Рівні значень (оцінки) показника за бальною шкалою
2.2 Наявність у підприємства-заявника вільних коштів для фінансування своєї частки витрат по ІПП Відсутні

Менше 50%

3
Понад 50%

5
Понад 80%

10
2.3 Термін окупності ІПП не окупаються окупаємо (термін окупності всіх інвестицій більше терміну повернення позикових, менше терміну повернення коштів)

3
окупаємо (термін окупності всіх інвестицій менше терміну повернення позикових менше терміну повернення коштів)

5
3 Технологічна обгрунтованість ІПП
3.1 Оцінка застосовуваної в ІПП технології В цілому відповідає вітчизняним аналогам

4
Відповідає кращим вітчизняним аналогам

9
Відповідає кращим світовим аналогам

14
Перевершує світові аналоги

20
4 Організаційна забезпеченість ІПП
4.
1
Форма реалізації ІПП У складі діючого підприємства, що має борги перед бюджетом У формі нового підприємства

6
У складі діючого підприємства, що не має боргів

10
У формі СП з відомою зарубіжною фірмою

15

Таблиця 5.4
Екологічна ефективність ІПП

№ п / п Показник Рівні значень (оцінки) показника (за бальною шкалою)
1 Еколого-економічна ефективність ІПП Негативне значення показника ефективності Низький рівень ефективності до 0.5 Середній рівень ефективності до 0.10 Високий рівень ефективності понад 0.16
2 Масштаб впливу ІПП на довкілля Локальний

1
Місцевий

1
Регіональний Національний, транснаціональний
3 Екологічна ситуація на території реалізації ІПП В цілому сприятлива

1
Несприятлива

2
Вкрай несприятлива

6
4 Включення проекту в екологічну програму Регіональна або галузева програма

1
Федеральна програма

2
Міжнародна програма

4

Таблиця 5.Економіческая здійсненність ІПП

№ п / п Показник Рівні значень (оцінки) показника
1 Оцінка фінансового стану підприємства-заявника Підвищена ступінь фінансового ризику (не може відновити стійкість)

КТЛ <2, Косс <0.лібо

КТЛ <2, Косс? 0.лібо

КТЛ? 2, Косс <0.Квфу? 1
Підвищена ступінь фінансового ризику (може відновити стійкість)

КТЛ <2, Косс? 0.лібо

КТЛ <2, Косс? 0.лібо

КТЛ? 2, Косс <0.4
Фінансово стійке (втрачає стійкість)

КТЛ? Косс <0.8
Фінансово стійке (, не втрачає стійкість)

КТЛ? Косс <0.15
2 Оцінка використання коштів підприємства на фінансування витрат по ІПП Відсутня Менше 50%

3
Свише50%

5
Свише80%

10
3 Термін окупності ІПП

Бали
не окупаються окупаємо (термін окупності всіх інвестицій більше терміну повернення позикових

коштів)

3
окупаємо (термін окупності всіх інвестицій менше терміну повернення позикових коштів)

5

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Критерії відбору ІПП"
 1. Процес відбору
  Якщо компанії мають намір вкласти великі гроші в освіту та професійний розвиток своїх співробітників, вони повинні дуже ретельно підходити до того, кого і як вони приймають на роботу. Критерій "головне, щоб людина була хороша" тут явно недостатній. Організації, що намагається побудувати свою діяльність на принципах колективної роботи, гнучкості і безперервного навчання, необхідно
 2. Метод аналізу постачальників на основі ранжирування.
  Класифікація постачальників допомагає поліпшити організацію роботи по товарному забезпеченню організації торгівлі, але не дозволяє оцінити ефективність зв'язків з цими постачальниками. При формуванні взаємовигідних відносин з постачальниками слід враховувати ряд факторів: тісноту, тривалість, економічну вигідність відносин, необхідність взаємин з цим постачальником (можливість заміни
 3. 54. Система професійного відбору
  Відбір кадрів - це процес вивчення претендентів з метою встановлення їх придатності для виконання обов'язків на певних робочих місцях або посадах, а також вибору із сукупності претендентів найбільш відповідних з урахуванням відповідності їх кваліфікації, спеціальності, особистих якостей і здібностей характеру діяльності, інтересам організації. У сучасних умовах в основі
 4. ВІДБІР АКЦІЙ ДЛЯ НІЧНИЙ ПОЗИЦІЇ
  Коли ви почнете відбір акцій, складових цю категорію, то краще всього придивлятися до акцій, що рухають ринок. В Інтернет існує безліч стра-298 Дейтрейд онлайн ниць, де повідомляється про найбільш активних акціях дня. CNBC також буде постійно інформувати вас про найважливіші рухах. Служба новин в реальному режимі часу регулярно надаватиме вам найсвіжішу
 5. 1. Вибір і просування
  . В організаціях, де людей і техніку оцінюють по заслугам, часто один працівник може відбиратися із сотень претендентів. Існує два головні критерії відбору та просування працівників в організаціях социотехнического типи: 1) висока технічна кваліфікація і здатність до навчання і 2) досвід спілкування і готовність до співпраці, який повинен дозволити працювати ефективно в умовах
 6. Наймання робочої сили і планування людських ресурсів
  Масштаби і методи найму робочої сили у фірмі визначаються двома основними обставинами: факторами внутрішнього характеру (стратегією розвитку фірми і результатами її діяльності, можливостями підготовки кадрів) і положенням на національному ринку робочої сили. Зовнішній найм здійснюється за допомогою чотирьох основних методів: - наймання фахівців з університетів, інститутів і коледжів; -
 7. Сануючих функція
  Ринковий механізм - це досить жорстка, певною мірою жорстока система. Він постійно проводить «природний відбір» серед учасників господарської діяльності. Використовуючи інструмент конкуренції, ринок очищає економіку від неефективно функціонуючих підприємств. І навпаки, дає зелене світло більш заповзятливим і активним. В результаті селекційної роботи ринку підвищується середній рівень
 8. Метод сценаріїв
  Ще один варіант використання ситуаційного аналізу для прогнозування можливих дій має більш загальне застосування. Теоретично існує три типи ситуацій, в яких необхідно проводити аналіз і приймати управлінські рішення, у тому числі і на рівні комерційної організації: в умовах визначеності, ризику (невизначеності) і конфлікту. Однак з позиції прогнозування варіантів
 9. Висновок: "лакмусовий папірець"
  Спостерігаючи боротьбу керівників за досягнення десяти важливих цілей, що стоять на порядку денному перебудови, ми прийшли до наступних головних висновків . По-перше, немає ніяких "чарівних паличок", за допомогою яких можна було б досягти цих цілей. Кожна компанія знаходить свої рішення. По-друге, процес вироблення рішень не менш важливий, ніж самі ці рішення. Люди зазвичай підтримують ті зміни,
 10. 9.4. Маркетинг: сутність, функції, принципи
    Теорія маркетингу зародилася в США як реакція на загострення проблеми реалізації та охоплювала тільки сферу збутової діяльності (торгівлю, рекламу, кредит і т. п.). Сфера виробництва не входила в предмет маркетингу. У 40-50-і рр.. ХХ в. маркетинг сомкнулся з теорією управління і став складовою частиною менеджменту. Провідний спеціаліст у галузі маркетингу Ф. Котлер визначає його як вид
© 2014-2022  epi.cc.ua