Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

НТР і екологія

Основна увага має бути сконцентрована на процесі трансформації нематеріального виробництва у виробничу сферу.
При цьому особливе місце за своїм впливом на цей процес надає екологія.
Триваючий протягом вже більш ніж 30-річного періоду усвідомлений перенесення «брудних» виробництв з «цивілізованих» країн в «нецивілізовані» свідчить про рівень менталітету сучасних «цивілізаторів», які керуються подвійною мораллю: для себе і для інших. Людство не може прийняти двох стандартів. Це наочно продемонструвала концепція так званого нульового зростання, на зміну якій прийшла концепція сталого розвитку.

Треба усвідомити, що будь-яка частина світової спільноти ніколи не піде на поступки, коли вона відчуває себе жертвою в рамках будь-яких «надблагородна» концепцій з позицій загального і всесвітнього благоденства. В екологічному плані це стосується насамперед до Росії, на яку припадає 30% території Землі, що не охопленої антропогенною діяльністю, і «працюючої» на все людство з підтримання сприятливого екологічного середовища. Тому заклики про необхідність стримувати господарське освоєння нових територій можуть бути почуті лише в тому випадку, якщо це буде адекватно компенсовано у фінансовому плані.
Слід зрозуміти, що інших принципів світове ринкове господарство просто не сприймає. Ми частина цього господарства і теж керуємося принципом платності, возмездности.
Філософська думка давно засвоїла істину єдності світу і взаємопов'язаності його частин, але політики продовжують «повзти» по заїждженій колії в царство панування і диктату, удосконалюючи і витончено камуфлюючи лише форми і методи їх здійснення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НТР і екологія "
 1. Тема 3. РЕСУРСИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Поняття ресурсів та їх класифікація. Економічні ресурси - це все те, чим володіє суспільство для виробництва товарів і послуг. Загальна величина ресурсів характеризує потенційні можливості розвитку економіки. Вони є вихідною ланкою в процесі виробництва благ (рис. 3.1). Рис. 3. У. Процес виробництва благ До них відносяться: - природні (природні) ресурси; -
 2. 16.5. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЕТИКА В БІЗНЕСІ
  Соціальна відповідальність в бізнесі може розглядатися тільки як добровільна. Соціальна відповідальність може виступати у вигляді благодійної діяльності фірм, участі в розробці та здійсненні соціальних програм спільно з державою або іншими фірмами, посилення відповідальності перед суспільством за стан екології, здоров'я не тільки своїх працівників, а й населення в цілому,
 3. Висновки
  1. Економічна теорія не претендує на абсолютно точне відображення процесів, що протікають в реальній дійсності. Перед нею постійно виникають нові, нагальні проблеми, вирішити які нелегко або неможливо. Тому справді наукова теорія знаходиться в безперервному пошуку, розвитку. Нерідко уточнення і зміни стосуються не тільки деталей, окремих гіпотез, положень, а й
 4. Три основні ідеї
  Сформулюємо деякі відмітні особливості «класичного» інституціоналізму. По-перше, інституціоналісти досить розширено трактують предмет економіки. На їх думку, економічна наука не повинна займатися чисто економічними відносинами. Це занадто вузько, нерідко призводить до голих абстракцій. Важливо враховувати весь комплекс умов і факторів, що впливають на господарське життя: правових,
 5. 54. Регульовані ринки
  Регульовані ринки - це такий стан ринку, коли протікають в його рамках процеси повністю або частково піддаються зовнішньому управлінню і регулюванню. Зовнішнім джерелом регулювання виступає держава або уповноважені ним на це органи. Методом для регулювання є державне регулювання ринку - система методів нормативно-правового, адміністративного та економічного
 6. 28. Умови ефективного забезпечення суспільними благами в національній економіці
  В економічній теорії для визначення стану національної економіки, яка може бути визнана ефективним, використовується розроблена В. Па-рето методика оцінки. Вона полягає в тому, що ідеальною ситуацією є ситуація, при якій неможливо збільшити кількість і якість задоволення потреб одного члена суспільства в благо, не погіршуючи цього ж показника для іншого.
 7. 1.1.2. Асиміляція ВІЛЬНИХ БЛАГ
  Земля існує приблизно 5 млрд. років, а життя на ній? 4 млрд. років. Протягом всієї тривалості життя земля? джерело благ. Живі істоти асимілюють (термін біології) природу, адаптуючись до її можливостей. У цьому процесі між живими істотами виникають природні відносини з приводу факторів життя. Активність живих істот веде до їх пристосуванню до природних ресурсів з метою більш
 8. Б. Загально методи
  Важливу роль у вивченні економіки грають загальнонаукові методи, в їх числі - історичний метод . Він дозволяє розглядати господарські системи у властивій їм послідовності історичного розвитку. Такий підхід допомагає конкретно і наочно представити всі особливості кожної системи на різних етапах її історичного розвитку. В економічній теорії в другій половині XX в. стало загальновизнаним
 9. 36. Концепція розвитку регіонів «Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів Російської Федерації»
  Управління економічним розвитком входить у пряму задачу Міністерства регіонального розвитку Російської Федерації. Цим органом державної влади була прийнята концепція «Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів Російської Федерації», яка є єдиним нормативно-правовим документом, офіційно регулює питання економічного розвитку регіонів. Цілями федеральної
 10. 59. Теорія індустріального суспільства Дж. Гелбрейта
  Джон Гелбрейт (1908) - один з відомих представників сучасного інституціоналізму, ввів термін «техноструктура» і розробив теорію техноструктури і врівноважують сил (індустріального суспільства). У роботі Гелбрейта «Нове індустріальне суспільство» з різних сторін аналізуються зміни, що відбуваються в суспільстві. На перший план висуваються проблеми економічної влади, управління
 11. Нам відомо, що ВВП відображає і загальну суму доходів виробників товарів і послуг, і загальну суму витрат на їх
  Нам відомо , що ВВП відображає і загальну суму доходів виробників товарів і послуг, і загальну суму витрат на їх оплату. Таким чином, величина ВВП на душу населення характеризує усереднені доходи і витрати абстракт-ного жителя країни і служить мірилом його добробуту. Однак деякі оскаржують правомірність подібного підходу. Наприклад, сенатор Роберт Кеннеді під час своєї
 12. Адміністративно-правові засоби
  Ці кошти націлені на формування основ економічного ладу. Так, всі країни з розвиненою ринковою економікою мають досить багатогранним і досконалим господарським правом, яке послідовно втілюється в життя. Спроби обійти його, наприклад, у сфері майнових відносин або податків, суворо переслідуються за законом. Правда, і в розвинених країнах економічні злочини широко
 13. 6.2. Нова ліва ініціатива
  Антиглобалістський рух, що виступає проти здаються невід'ємними сьогодні руйнівних (в першу чергу соціальних) наслідків технологічного прогресу являє собою не менш органічне породження глобалізації, ніж світовий фінансовий або телекомунікаційне співтовариство. Його без всяких перебільшень можна назвати «зворотним боком» сяючою медалі глобалізації. Більше того: це
© 2014-2022  epi.cc.ua